Bøtelagt etter funn av vikingskatt

De to kameratene trodde de skulle få heder og ære etter å ha funnet vikingskatt. Nå er de dømt til å betale henholdsvis 15.000 og 8.000 kroner for brudd på kulturminneloven.

Hobbyarkeologar

I mai i fjor fant Ole Johan Fuglerud og Joakim Holbæk ti mynter, to skålspenner og perler fra 800-tallet.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Vi godtar dommen og er glade for å bli ferdige, sier Ole Johan Fuglerud til NRK.

Sammen med kameraten Joakim Holbæk ble han i Ringerike tingrett dømt for brudd på kulturminneloven. Den ene fikk en bot på 15.000 kroner, den andre må ut med 8.000 kroner.

– Vi synes det er mye penger, men det er deilig å være ferdige med hele saken, forteller Fuglerud.

I den enstemmige dommen fra Ringerike tingrett står det blant annet at «retten har ikke funnet rettspraksis om tilsvarende eller likeartede saker fra senere tid som kan gi konkret veiledning til straffenivået i et tilfelle som vårt.»

I dommen står det også at man har vært i tvil om det for en av mennene burde reageres med en kortere betinget fengselsstraff slik aktors la ned påstand om, men at man falt ned på at de «allmennpreventive hensyn blir tilstrekkelig ivaretatt ved at han dømmes til å betale en bot...»

Tok med myntene hjem og vasket dem

Vikingfunn

Slik så myntene ut da de ble funnet i Hole.

Foto: Privat

Det er halvannet år siden barndomskompisene fant vikingmynter fra 800-tallet like etter at de begynte å søke med metalldetektor.

På et jorde ved gården Søndre Lore i Hole fant de ti mynter, to skålspenner og perler som de etter hvert skjønte måtte stamme fra vikingtiden.

Da de la ut bildet av funnene på ei gruppe på Facebook, ble de hetset.

– Da tenkte vi «oi shit, hva har vi gjort nå», forklarte Gulbæk i retten.

Etter hvert ble de to meldt til politiet av fylkeskommunen. Deretter ble de tiltalt for å ha tatt med seg sølvmyntene og perlene hjem og vasket dem.

Viktige funn kan ha blitt borte

Fylkesarkeolog Håvard Hoftun forklarte i retten at kulturminneloven sier at man skal ta kontakt med en gang man forstår at man har funnet noe svært gammelt.

– Å ta bort så mange gjenstander ødelegger kravkonteksten og informasjonen en arkeolog kan finne. Det er fullstendig feil behandling av funn og gjør at viktige funn kan ha blitt vasket bort, forklarte Hoftun i retten.

Politiadvokat Sigrid Frogner Larsen førte saken på vegne av statsadvokaten. Under rettssaken kunne hun fortelle NRK at det er lite lignende saker å sammenligne med.

– Når det gjelder søking med metalldetektor er det etter det jeg kjenner til ingen sak som har gått til domstolen som gjelder automatisk fredede kulturminner, uttalte Larsen til NRK.