NRK Meny
Normal

1 av 3 helsepersonell har ikke utdannelse

Mange som jobber med eldre mangler utdanning og kompetanse. Sykepleierforbundet: – Vi møter problemet daglig.

Eldre kvinne på sykehjem

MANGLER KUNNSKAP: Pia Bing-Jonsson sier at helsefagarbeiderne må gi mer omsorg til eldre enn bare en hånd å holde i.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

– Det er altfor mye helsepersonell med lav kunnskap om eldreomsorg, sier Pia Bing-Jonsson.

Bing-Jonson er førsteamanuensis ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold og har utført en omfattende spørreundersøkelse. Hun har kartlagt kunnskapen til over 1000 arbeidere i eldreomsorgen og resultatene er urovekkende.

– Mange svarer de har god nok kunnskap om eldreomsorg, men jeg mener noe annet, sier hun.

Mange ufaglærte

30 prosent av helsepersonellet i Norge har ingen relevant utdannelse og 60 prosent har bare fullført videregående skole, viser undersøkelsen.

– De kan ikke kalle seg helsepersonell uten utdannelse, sier Pia Bing-Jonson.

Mange pleietrengende eldre velger å bo hjemme med jevnlig besøk av hjemmehjelp. Men når ikke helsepersonellet har god nok kompetanse vil pasientene ikke få den oppfølgingen de trenger, forteller Bing-Jonsson.

Mangel på sykepleiere

Sykepleiere er en mangelvare og er ofte de eneste i eldreomsorgen som har høyere utdannelse.

– Sykepleierne har ikke tid til å gi pasientene god nok oppfølging, sier Bing-Jonsson.

Vasking med klut

DÅRLIG TID: Sykepleierne har ofte stort ansvar og dårlig tid til de eldre.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Hun sier at sykepleierne har et stort ansvar og dårlig tid når de er på jobb. Dette resulterer i at de eldre ikke får den oppfølgingen de trenger.

Daglig problem

– Dette er et problem vi møter daglig, sier fylkeslederen for Norges sykepleierforbund Linda Lavik.

Hun erkjenner de samme forholdene som Bing-Jonsson beskriver. Når kunnskapen til helsepersonellet er lav kan dette føre til alvorlige konsekvenser for de eldre.

– Hvis ikke pasienten får tilstrekkelig stell kan det føre til tidlig død, sier hun.

Kunnskap til kommunene

Eldre holder hender

SKOLEBENKEN NESTE: Høyskolen i Buskerud og Vestfold skal nå sørge for at kommunene får helsepersonell med god kunnskap.

Foto: Gisle Espeland / NRK

Helsepersonell med spesialkunnskap om eldre jobber ofte på sykehusene. Pia Bing-Jonsson vil at denne kompetansen nå også skal ut i kommunen.

– Vi vil nå utdanne sykepleiere som kan ta med ny kunnskap ut i kommunene, sier hun.

Fra høsten tilbyr høyskolen i Buskerud og Vestfold et masterprogram som omhandler avansert sykepleie i eldreomsorgen. Bing-Jonsson er med i programmet som hun håper kan øke kunnkapene om eldreomsorg i distriktene.

– Vi har store ambisjoner for programmet, avslutter hun.