Hopp til innhold

Fastlegen kan ha 18 timers arbeidsdag: – Kan ikke fortsette på denne måten

Fastlegekrisen er stor i mange kommuner. Det er få leger på jobb, og de som jobber har ofte svært lange arbeidsdager. Nå ber KS om 50 millioner kroner ekstra for å redde fastlegeordningen.

Fastlege Helge Enerstvedt på jobb ved Geilo legekontor

Lege Helge Enerstvedt sier det tidvis går greit, men at totalt sett er opplevelsen at arbeidsmengden er for mye.

Foto: Caroline Utti / NRK

– I verste fall kan jo arbeidsdagen ikke bare bli en dag, men den kan bli et døgn.

Det sier fastlege i Hol i Hallingdal, Helge Enerstvedt.

Til NRK forteller legen at han i fjor registrerte hvor mange timer han jobbet. Totalen ble nesten 2.600 timer. Det betyr at en 60 timers arbeidsuke heller er regelen, enn unntaket.

– Jeg prøver å unngå det. Men noen ganger er man på jobb på dagen. Man har vakt på kvelden og man fortsetter på nattevakt etter det. Så da blir det 24 timer, sier Enerstvedt før han legger til:

– Det er ikke uvanlig med 17–18 timers dager, når man har vakt i tillegg til vanlig arbeidsdag.

Fastlege Helge Enerstvedt

SLITEN FASTLEGE: Helge Enerstvedt innrømmer at de lange arbeidsdagene tærer på.

Foto: Caroline Utti / NRK

Fastlegene er unntatt arbeidsmiljøloven

For når arbeidsdagen som fastlege er over må han ofte være legevaktlege. Og i en liten turistkommune som Hol er hverdagen travel. Selv om kommunen kun har i underkant av 4.500 innbyggere, kan det tallet mangedobles i høytider. Det betyr at i perioder der andre har fri, må kommunen ha tre eller fire leger på vakt.

Fastlegene er unntatt arbeidsmiljøloven og kan dermed jobbe så mye som det kreves. Det tærer på.

– Man blir sliten og tidvis blir man desillusjonert. Og så lurer man jo på hvor lenge man orker å holde på i en slik type jobb, sier Enerstvedt.

Mener ny handlingsplan ikke er nok

Regjeringen har tidligere vedtatt en handlingsplan for å bedre fastlegesituasjonen de nærmeste årene, men Kommunesektorens organisasjon KS mener at det ikke er nok.

De ønsker at det settes av ytterligere 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett som skal gå direkte til kommunene.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

AKUTT: Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, sier man trenger penger for å holde hjulene i gang frem til man får utdannet flere leger.

Foto: Artur do Carmo / NRK

– Noen ting er litt mer akutt og da trenger man ressurser i denne første fasen, til vi klarer å få utdannet flere leger og sett på arbeidsbelastningen slik at vi totalt sett kommer ut bedre, sier styreleder Gunn Marit Helgesen.

– Hvordan ser dere for dere at de pengene skal brukes?

– Det må vi gjøre i samarbeid med legeforeningen og kommunene. Vi vet jo at når man har problemer med å rekruttere, så kan noen typer stimuleringsmidler bidra, forklarer Helgesen.

Ingen søker på ledige jobber

Avdelingsleder Randi Bille-Larsen har jobben med å sørge for at legebehovet i Hol kommune til enhver tid er fylt opp. Det er en krevende jobb. For tiden er en av de faste legene er i permisjon, og en er sykmeldt. Og det er lite napp på stillingene som er lyst ut.

– Vi gjør ganske mye, men det er klart at det skal gjøres på toppen av den pandemien vi er i. Så det blir mye jobbing, sier Bille-Larsen.

– Nå skal vi prøve på en ny utlysning i Danmark. Så får vi håpe vi får napp der, forklarer hun.

Avdelingsleder i Hol, Randi Bille-Larsen

KREVENDE JOBB: Avdelingsleder Randi Bille-Larsen sliter med å få på plass nok fastleger i Hol. Nå lyser de ut stillingen i Danmark.

Foto: Caroline Utti / NRK

Enerstvedt har ingen problemer med å innrømme at arbeidsmengden er for stor.

– Tidvis går det greit, men totalt sett er jo opplevelsen at det er altfor mye og at det ikke kan forsette på den måten så fryktelig mye lenger.

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt i Helse og omsorgsdepartementet sier til NRK at de er enig med KS i at fastlegeordningen må styrkes, men at mulige bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett er noe de vil komme tilbake til.

Geilo legesenter

TRAVEL TURISTKOMMUNE: Hol har i underkant av 4.500 innbyggere, men i høytider kan antallet personer i kommunen være over 100.000. Da må Geilo legesenter ha flere leger på vakt.

Foto: Caroline Utti / NRK