Hopp til innhold

Legeforeningen: 10.000 flere står uten fastlege siste måneden

– Jeg fikk bedre relasjon til barna mine, sier småbarnsfar om tiden etter at han sluttet som fastlege.

Far og sønn går til barnehagen.

LEVERING: Det siste året har André Moen kunnet levere barna i barnehagen. Det var nærmest umulig da han jobbet som fastlege.

Foto: Richard Aune / NRK

André Moen fra Porsgrunn, leverer de to barna sine i barnehagen. Det gjorde han nesten aldri før han sa opp jobben som fastlege i august 2020.

Da måtte han reise hjemmefra tidlig på morgen, og var ikke hjemme før barnehagen var stengt. 11 timers arbeidsdager var realiteten flere dager i uka.

– Da jeg begynte å jobbe på sykehuset merket jeg en endring, jeg fikk bedre relasjon til barna mine.

André Moen - lege fra Porsgrunn

ROLIGERE: Lege og småbarnsfar, André Moen, har fått en roligere hverdag og kan være mer til stede hos familien etter at han sa opp jobben som fastlege.

Foto: Richard Aune / NRK

En undersøkelse legeforeningen gjennomførte i 2018 viste at gjennomsnittlig arbeidstid for fastleger var 55,6 timer i uka.

– Jeg merket at jeg ble stresset, og følte hele tiden at jeg lå bak. Det går utover familielivet og det sosiale livet, sier Moen.

Ikke alene

Moen er ikke alene om å kjenne på at lange arbeidsdager tærer på både kroppen og familielivet.

I Larvik kommune har 14 fastleger sluttet i løpet av de siste tre årene. Sju av dem er unge leger, som har sluttet på grunn av belastningen, ifølge Rune Burkeland-Matre. Han er fastlege og styremedlem i Vestfold legeforening.

– Dette er leger som er midt i yrkeslivet, har masse kompetanse, og som gjerne har blitt spesialister også. De velger å slutte fordi de ikke får det til å gå i hop lenger.

Ifølge Burkeland-Matre har utviklingen blitt verre i hele landet. Tidligere har det vært et distriktsproblem, men nå har dette blitt et storbyfenomen også mener han.

Legeforeningen melder nå at 130.000 nordmenn står uten fastlege.

Rune Burkeland-Matre

BEKYMRET: Rune Burkeland-Matre, fastlege og styremedlem i Vestfold legeforening, er redd for at hele fastlegeordningen kan kollapse.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– I mai i år var det kun 16 prosent av norske kommuner som sa at de ikke hadde problemer med rekruttering. Det er nok et tall som har blitt betraktelig verre. Så rekrutteringsproblematikken til allmennlegetjenesten er et landsdekkende problem.

Er hele fastlegeordningen i ferd med å kollapse?

– Jeg er redd for at vi ser konsekvensene av en underfinansiering som har pågått over såpass mange år nå at vi ser en kollaps.

Kollaps er et sterkt ord?

– Kollaps er et veldig sterkt ord.

Mener 450 millioner ikke er nok

Solbergregjeringen bevilget 350 millioner kroner til fastlegeordningen i forslag til statsbudsjett for 2022. Den nye regjeringen la på 100 millioner til.

Ifølge Burkeland-Matre og legeforeningen er dette langt ifra nok til å løse problemene. Pengene kan bidra til å redusere legenes pasientlister noe, mener han, men han har ingen tro på at det vil bidra til rekruttering til fastlegeyrket.

Legeforeningen har tidligere sagt at det trengs rundt 4-4,5 milliarder kroner for å stabilisere ordningen.

– Ifølge legeforeningen har 10.000 mistet fastlegen sin bare den siste måneden, hva tenker du om de neste månedene?

– Jeg er redd for at det er et tall som vi kan risikere å se i de neste månedene som kommer, sier Burkeland-Matre.

For hver måned, nye 10.000?

– Jeg håper ikke det, men jeg er bekymret for det.

– I ytterste konsekvens, hvis hele ordningen kollapser, hva skjer da?

– Det tror jeg ingen av oss vet. Men vi ser en utvikling, i hvert fall i sentrale strøk, at det er mye tilbud av private helsetjenesteytere og private leger. Jeg tror det er en veldig uheldig vei å gå, sier Burkeland-Matre.

Gullet i helsetjenesten

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) deler Burkeland-Matres bekymring om at private skal ta over dersom fastlegeordningen kollapser. Derfor mener hun det haster å få gjort noe med det.

– Fastlegeordningen er en grunnstruktur i den helsetjenesten vi har i Norge. Det er klart at hvis den ikke er stabil og folk ikke har en fastlege, så vil private tilbud kunne tvinge seg frem, og det ønsker vi å unngå.

Hun legger til at fastlegen er porten inn til mer spesialisert behandling i sykehusene, og dermed er ordningen kjempeviktig. Den er beskrevet som gullet i den norske helsetjenesten.

– Hva er planen nå for å redde fastlegeordningen?

– Vi har overtatt en handlingsplan for allmennlegetjenesten i kommunene fra foregående regjering. Vi kommer til å forsterke den handlingsplanen. Blant annet knyttet til utfordringer med forsvarlig og stabil legevaktdekning i distriktene.

Hun legger til at det har vært et eget utvalg som har jobbet med tiltak, og at det har høy prioritet å få stabilisert fastlegeordningen over hele landet.

– Det her er en hovedprioritet fra regjeringen i de kommende budsjettene.

Mer fritid

Tilbake i barnehagen er ungene levert, og en vakt på sykehuset venter.

Og det var nettopp på sykehuset, i forbindelse med allmennmedisin-spesialisering, at André Moen så at det var mulig å jobbe som lege ute å bruke 11 timer av dagen på det.

Fra å ha vært stresset og sliten, med en tålmodighet som ble lagt igjen på kontoret, fikk han plutselig mye mer fritid.

– Jeg sa til samboeren min en dag; «Hva skal jeg gjøre på kveldstid? Jeg må nesten finne en hobby». Etter barna var lagt, så hadde jeg veldig god tid. Jeg merker etter noe tid også at jeg er mye mer avslappet nå.

– Har du angret noen gang?

– Nei, men den erfaringen jeg har fått som lege i samtale med pasienter, den ville jeg ikke vært foruten.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark