Dale: – En vanskelig beslutning

HEMSEDAL (NRK): Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) skal avgjøre skjebnen til 2.200 villrein i Nordfjella. Mattilsynet mener alle må avlives raskt.

Landbruksminister Jon Georg Dale på skrantesyke-befaring i Nordfjella

HAN BESTEMMER: Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) var mandag på befaring i Nordfjella, hvor det fryktes at villrein er smittet med skrantesyke.

Foto: Roger Lien / NRK

– Vi vet at det er klare råd om å ta ut dyrene, samtidig er det sannsynlig at vi finner få tilfeller med syke dyr. Likevel kan det være rett å gjøre det for å bekjempe smittespredning over tid, og det krever drastiske virkemidler. Det er en vanskelig beslutning, sier Dale til NRK.

Landbruks- og matministeren fikk mandag en omvisning i området hvor det skal settes opp et gjerde for å holde tamrein fra Filefjell reinlag og villrein adskilt. Dale fikk deretter møte grunneiere og representanter fra reinlaget som er berørt av situasjonen.

Jon Georg Dale på skrantesyke-befaring i Nordfjella

Dale i møte med grunneiere og representanter fra Filefjell tamreinlag.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Det er anslått at villreinstammen i Nordfjella, som ligger i Buskerud, Sogn og Fjordane og Hordaland, utgjør rundt 2.200 dyr. Alle bør slaktes innen ett år for å hindre spredning av skrantesyke, mener Mattilsynet.

– Det er en krevende situasjon. Myndighetene har et spesielt ansvar for å følge opp dette godt, sier Dale.

– Det er nå vi må gjøre det

Landbruksministeren mener det er et godt tiltak å sette opp et sperregjerde for å holde tamrein og villrein atskilt, men påpeker at det alene ikke kommer til å få bukt med problemet.

– Utbredelsen av skrantesyke i Norge er veldig moderat hittil. Det gjør at hvis vi skal bekjempe den, så er det nå vi må gjøre det, sier han.

Landbruksministeren sier han kommer til avgjøre om villreinstammen skal få leve eller dø når han har nok informasjon.

– Hittil har jeg fått anbefaling fra Mattilsynet om å ta ut, men ikke hvordan det skal gjennomføres. Det gjenstår derfor noen vurderinger før vi kan konkludere, sier han.

Vil slakte alle raskt

Mattilsynet skrev i forrige uke til Landbruksdepartementets at sjansen for å lykkes vil reduseres betraktelig hvis nedslaktingen av villreinen i Nordfjella ikke er gjennomført innen ett år.

Runar Bjøberg

Grunneier og en av lederne i Filefjell tamreinlag, Runar Bjøberg.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Grunneier og en av lederne i Filefjell tamreinlag, Runar Bjøberg, tror imidlertid det vil ta lengre tid å avlive hele villreinflokken.

– Tidsfristen som Mattilsynet har satt, er knapp. Jeg tror vi må ha to år på å greie den jobben, sier han til NRK.

Bjøberg påpeker at det handler om arbeidsplasser og livsgrunnlaget for flere.

– Vi er veldig bekymret og er livredde for å få påvist smitte i tamreinflokken, da frykter vi at vi må slakte ut. Det er det jo ingen som vil.

Påvist i fjor

Den endelige avgjørelsen om eventuell avliving er det altså Landbruksdepartementet som skal ta.

Ifølge Dale skal det de kommende årene tas nærmere 20.000 prøver av hjortedyr for å teste for sykdommen.

Skrantesyke ble påvist i fjor på tre villrein i Nordfjella og på to elg i Sør-Trøndelag. Det er ingen andre kjente tilfeller av sykdommen i Europa.

Villrein på Nordfjella

Villreinstammen i Nordfjella utgjør rundt 2.200 dyr.

Foto: Petter Braaten / Statens naturoppsyn