Vil skyte elg, hjort og rådyr for å stoppe skrantesyke

Miljødirektoratet anbefaler kommuner rundt områder med påvist skrantesyke å redusere alle hjorteviltbestander.

Rådyr i blomstereng

Skrantesyke er en dødelig prionsykdom som angriper nervesystemet og ble påvist hos et reinsdyr og to elger i Norge våren 2016. Nå råder Miljødirektoratet å redusere hjorteviltbestander.

Foto: Kjartan Trana / NRK

«Ved å redusere antall dyr i bestandene vil sannsynligheten for å spre smitte til hjortevilt i omkringliggende bestander og arter reduseres, og sannsynligheten for å få tilført smitte til friske bestander i eget område reduseres», står det i et brev Miljødirektoratet har sendt alle kommuner i og rundt områder med påvist skrantesjuke.

Dette gjelder da hjort, elg og rådyr.

Miljødirektoratet ber samtidig andre kommuner gjøre en vurdering basert på dyrenes arealbruk i området.

Rapport: Vil ramme stadig flere

Skrantesyke, eller Chronic Wasting Disease (CWD), vil ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til nye deler av landet dersom det ikke settes inn omfattende tiltak raskt. Det var hovedbudskapet i en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) nylig gjennomførte på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Skrantesyke er en dødelig prionsykdom som angriper nervesystemet og ble påvist hos et reinsdyr og to elger i Norge våren 2016. CWD kan ramme og spres mellom en rekke arter av hjortedyr.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet mener et effektivt tiltak kan være å skyte alle dyr i en bestand som kan avgrenses, som for eksempel villreinen i Nordfjella, som består av rundt 2000 dyr. Deretter bør området legges i brakk i minst fem år.

Flere alternativer

En bestandsreduksjon kan gjennomføres på ulike måter, både gjennom et generelt økt uttak og gjennom en økning i uttak av eldre hunndyr, skriver Miljødirektoratet.

«Det er ikke ett klart svar på hva som er den prosentvise anbefalte økningen. Som et eksempel kan kommunen vurdere en økning i antall fellingstillatelser på ca. 20 prosent. Dette er gjennomførbart innenfor en jaktsesong, og kan samtidig bidra til en reell bestandsreduksjon», står det.

En annen mulighet er økt avskyting av eldre hunndyr, noe som kan gi reduksjon i tetthet påfølgende år, skriver direktoratet i brevet.

Anbefalingen om å redusere alle hjorteviltbestander gjelder blant annet i Selburegionen og i Nordfjellaregionen, opplyser Fylkesmannen i Buskerud. I Buskerud er anbefalingen rettet mot kommunene Gol, Hemsedal, Hol, Nes, Nore og Uvdal og Ål.

Villrein på Nordfjella
Foto: Petter Braaten / Statens naturoppsyn