Hopp til innhold

Nye tall om familie­vold bekymrer

Antallet anmeldelser av mishandling i nære relasjoner øker. Men kun et fåtall av sakene havner i retten.

Illustrasjon av en kvinne som forsøker å beskytte seg selv, samtidig som man ser skyggen av ei hånd.

2023 ble det verste drapsåret i Norge på ti år. Over halvparten av ofrene hadde en nær relasjon til gjerningspersonen.

Så langt i år er tolv personer drept i ni ulike drapssaker. I den dystre statistikken har flere av drapene skjedd i familier.

7 av 12 politidistrikt registrerte i 2023 flere saker om mishandling i nære relasjoner enn året før, viser tall NRK har fått fra Politidirektoratet.

Over 20 prosent av sakene ble henlagt etter etterforskningen, på grunn av manglende bevis. 17 prosent av rettssakene endte med frifinnelse.

Skal ha slått kone og barn i 10 år

En av sakene det er tatt ut tiltale i, er en sak mot en mann i 30-årene fra Drammen.

Kona skal ha blitt truet med at hun måtte ut av landet dersom hun snakket om hva som skjedde, forteller politiadvokat Birgit Austad.

Politiadvokat Birgit Austad

Politiadvokat Birgit Austad sier det er ekstra alvorlig når barna blir direkte berørt.

Foto: Idar Hole Krogstad / NRK

– Både fornærmede og deres felles barn er omfattet av volden. Ofte er barn kanskje omfattet som et vitne som har settvold. Men i denne saken er barna direkte ofre, og det er ekstra alvorlig, sier hun.

Volden skal ha foregått jevnlig fra 2011–2022. Også mens kona var gravid med et av barna skal hun ha blitt sparket eller slått i magen og hodet.

Barna skal ha blitt slått med gjenstander og truet til å ikke fortelle noen om hva som skjedde.

Saken ble anmeldt i 2022. Sør-Øst politidistrikt er et av de sju distriktene som hadde en økning i anmeldelser av mishandling i nære relasjoner i fjor.

Rettssaken er en av flere saker med samme problematikk som Buskerud tingrett skal behandle i februar.

Les også «Marianne» banka sin eigen son: – Visste det ikkje var riktig

"Marianne" vart dømt for vald mot sin eigen son. Fekk hjelp av Alternativ til Vald.

Politiet: Trolig store mørketall

Straffebestemmelsen om mishandling i familieforhold ble innført fra 1. januar 2006. Den samlet ulike typer fysisk og psykisk mishandling i familie og nære relasjoner slik at de ble anmeldt, etterforsket og pådømt som et eget saksforhold.

Slike saker har høy prioritet ifølge leder av seksjon for seksuallovbrudd og vold mot barn i Sør-Øst politidistrikt, Heidi Beckmann:

Hovedetterforsker Heidi Beckmann

Heidi Beckmann i Sør-Øst politidistrikt sier det er strenge krav til bevisene.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Vi har etterforsket, eller har under etterforskning, 375 saker som ble anmeldt og registrert i fjor.

Noen ganger er det den som har blitt utsatt som selv anmelder etter å ha søkt hjelp på krisesenter. I andre tilfeller får politiet kjennskap til saken via barnevernet, barnehager og skoler.

Mange av sakene tar tid å etterforske, og kravene til bevis under en rettssak er så høye at det ikke alltid blir tatt ut tiltale, eller ender med en dom, sier Beckmann.

Hun forteller at alle saker som blir anmeldt, prioriteres slik riksadvokaten har pålagt politidistriktene. Senest i desember i fjor.

Selv om det er hjelp å få, er det vanskelig å bryte ut av destruktive og voldelige forhold.

Forskning viser jo at det trolig er en del mørketall innenfor vold i nære relasjoner. Dette innbefatter både vold og seksuallovbrudd i nære relasjoner.

Les også Riksrevisjonen med krass kritikk av innsats mot vold i nære relasjoner

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Bistandsadvokaten om rettssaken

Anne Marie Sundby er bistandsadvokat for kvinnen som i februar skal fortelle Buskerud tingrett om påståtte overgrep og mishandling.

– For henne er det viktig at samfunnet har økt fokus på denne typen saker. Fordi det kan hjelpe andre i lignende situasjoner med å komme seg ut. Og at man ikke står alene, men får vite om at det er hjelp å få.

Hun ønsker ikke å utdype hvordan kvinnen fikk hjelp til å bryte ut av forholdet, men sier på generelt grunnlag at det er viktig at folk vet om hjelpetilbudene som finnes.

– Og at vi har gode tilbud, som for eksempel krisesentrene.

Den tiltalte eksmannen til kvinnen har skiftet forsvarer siden politiet startet etterforskning.

NRK har vært i kontakt med advokaten, som foreløpig ikke har møtt sin klient for å snakke om den ventende rettssaken. Det er derfor ikke kjent hvordan han stiller seg til tiltalen.

Les også Voldsutsatte «Renate» føler at hun og barnet blei svikta: – Hvor mange liv skal ødelegges?

Illustrasjon av et barn som sitter og holder seg rundt knærne, med hodet nedi armene.

Riksadvokaten: – Skal prioriteres

Riksadvokaten sendte før jul i fjor en påminnelse til alle landets politidistrikt om at saker som omhandler vold i nære relasjoner skal prioriteres.

– Hvordan skal dere klare det i praksis når mange ikke tør anmelde?

– Det er viktig at ansatte i politiet og påtalemyndigheten har tilstrekkelig kompetanse om særlige forhold som kan gjøre seg gjeldende på saksfeltet, slik at denne volden avdekkes, og slik at riktige beskyttelsestiltak iverksettes, sier statsadvokat Tone Aase til NRK.

Avdekking og oppklaring av saker om vold i nære relasjoner fordrer ofte informasjon fra og samarbeid med helsevesen, skoler, barnehager og andre hjelpetjenester.

Les også Rekordhøye tall på æreskriminalitet

Bilde av en kvinne foran politistasjonen

Stor variasjon

Den største økningen av anmeldte saker var i Sør-Vest politidistrikt. Etterfulgt av Innlandet og Vest politidistrikt.

Koronapandemien er tidligere pekt på som årsak til at færre tilfeller av vold oppdages og anmeldes.

Det er viktig at slike samfunnsaktører har god nok kunnskap om plikt og rett til å melde ifra om slik vold til politiet, sier Aase.

Hun mener det er viktig at ofrene er trygge på at de vil få tilstrekkelig beskyttelse hvis de anmelder.

Norske myndigheter har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å beskytte befolkningen mot vold og overgrep. Politi og påtalemyndighet må iverksette tiltak som er nødvendige for å sikre effektiv etterforsking og straffeforfølgning av vold i nære relasjoner.

Politioverbetjent Jasmina prøver fortvila å redde to unge nordmenn frå å bli tvangsgifte. Samtidig er «Nora» på flukt frå foreldra.

Hei !

Ta gjerne kontakt om du har tanker eller innspill etter å ha lest denne saken. Jeg behandler alle henvendelser fortrolig. 

Her er noen av sakene jeg har skrevet eller bidratt til tidligereAntallet anmeldelser om familievold økerSamira holdt kjeft om alvorlig narkotikakriminalitetBeboere i Drammen frykter nytt Gjerdrum Lars Hafskjold fra Lier forsvant i regnskogen