Video og TV-reportasjer

Først om de ansatte ved Sørlandet sykehus, som skal bli bedre på å takle vanskelige, medisinske akuttsituasjoner. Sykehuset har derfor starta et eget simuleringssenter. Målet med det er å sørge for mengdetrening, og dermed øke pasientsikkerheten.
Det vil bli mer asfalt i parker og i turområder i Kristiansand. Kommunen mener grusveier er for dyrt å vedlikeholde. Det er det ikke alle som liker.
Vi har hatt en strålende varm og solrik dag på Sørlandet i dag. Og på Lista kjenner man på lukta at det er vår.