Revisorselskapet ble i 2010 hyret inn for å vurdere skatte- og avgiftsmessige hensyn og gjøre vurderinger knyttet til organiseringen av stiftelsen.

I et notat Dagbladet har fått tilgang til, skriver selskapet at deres oppfatning er at stiftelsen «vil kunne bli ansett som å ha et formål om økonomisk fordel for andre, herunder gruppene som står bak stiftelsen (Tschudi Shipping)».

Stiftelsens forskningsarbeid kan bli ansett å «gi økonomiske fordeler for deltakerne, herunder Tschudi Shipping, i forhold til at det utvikles direkte løsninger for økt shippingvirksomhet med påfølgende økt inntjening», heter det i notatet.

– Skråsikker

Anders Anundsen (Frp) - Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen. - Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

UD bevilget i 2008 seks millioner kroner til Senter for nordområdelogistikk, et prosjekt som Støres venn Felix Tschudi var sterkt involvert i.

Støre hevder at han forholdt seg til en søknad som kom fra Norges Rederiforbund, og at det overhodet ikke var snakk om tildeling av penger til en barndomsvenn.

Han holder fast ved det han mente i 2008 om at en vurdering av egen habilitet ikke var nødvendig.

Lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Frps Anders Anundsen, sier det overrasker ham at Støre er så sikker i sin sak.

– Jeg synes skråsikkerheten til utenriksministeren i denne saken er underlig og overraskende. Dette notatet forsterker kritikken av at han ikke fikk sin habilitet vurdert, sier han.