Vil ha Goliat-oljen til Sørøya

Oljen fra Goliat-feltet kan bli mellomlagret inne i fjellet på Slettnes på Sørøya.

 

Oljelager i fjellet - Foto: Illustrasjon: Nordoil Caverns /
Foto: Illustrasjon: Nordoil Caverns

 

Hammerfest havnevesen og Nordoil Caverns er på frierferd hos oljeselskapet Eni.

– Grunnen til at vi mener at Slettnes er et godt alternativ, er at det allerede er utredet og at innseilingsforholdene der er gode, sier John Wahl, som er leder i havnestyret.

Fjellhaller

Onsdag undertegnet Hammerfest havnevesen kontrakten om å gå inn i aksjeselskapet Nordoil Caverns. Ideen er å bygge, drive og leie ut en oljeterminal bygget inn i fjellet til partnerskapet i Goliat-lisensen. I følge entreprenørselskapet NCC vil det ta to år å bygge et slikt anlegg. Prisen for hele anlegget med tre fjellhaller er 1,2 milliarder kroner, og anlegget vil gi 25 til 30 faste arbeidsplasser.

Omlasting

I tillegg planlegger selskapet å bygge en separat fjellhall for omlasting av olje fra Russland.

– Det er kanskje mange andre alternativer, men hvis du tenker på tidsaspektet, så er Slettnes det beste alternativet, sier Wahl.

– Vi har et konsept som vi har utviklet for tilsvarende steder på Vestlandet, vi har ekspertisen som kan bygge dette, og med havnevesenet har vi den lokale og maritime kunnskapen vi trenger. Ideen er å bygge, eie og leie ut, men til syvende og sist er det brukeren som bestemmer, sier Ove Haugsdal, som er administrerende direktør i Nordoil Caverns AS. Det betyr at selskapet er åpen for å slippe oljeselskapene inn på eiersiden.

Mange beilere

Men Eni har for tida mange beilere. Kvalsund jobber for ilandføring i Repparfjorden og Hasvik vil ha Goliat-oljen ført inn til Dønnesfjorden på Sørøya. Oljeselskapet skal nå bore en letebrønn til på Goliat før utbyggingsløsningene blir bestemt. I mellomtida er det mange kommuner og selskap som jobber for å gjøre seg lekker. Nordoil Caverns er blant dem.

– Det er klart, det er veldig viktig, sier Haugsdal.

Hammerfest havnestyre har gått inn med godt over en halv million kroner i aksjekapital i Nordoil Caverns.

– Det betyr at vi fortsetter satsinga på industri. Det er naturlig at vi som kommunalt foretak går inn i et slikt prosjekt, sier Wahl.

Sørøyveien

Eiendomsskatten fra Snøhvit har i sin helhet gått til Hammerfest kommune, men Hammerfest Arbeiderparti som har flertall i kommunestyret, har slått fast at skatten fra et oljeanlegg skal deles med småkommunene rundt.

I tillegg blir Sørøyveien igjen trukket fram. Både Wahl og Haugsdal sier Slettnes-alternativet fører til at veiforbindelsen mellom Hasvik og Slettnes bør bygges ut.

Flere nyheter

Flere nyheter

TV-reportasjer

8. klassingene i Hammerfest er blant de tusenvis av skoleelever i en rekke land som nå skal vise hva de kan med lego.
Og når årets tema for First Lego League er naturkatastrofer, så føler finnmarkingene seg "på hjemmebane".
Hekla Stålstrenger spiller live låten 37,5 i NRK studio.
Jens Kloster spiller på sin kopi av en 3.000 år gammel bronselur. Spesielt med dette instrumentet er at munnstykket er helt likt munnstykker som brukes på dagens horn. Instrumentet er også stemt i samme tone som dagens instrumenter, noe som er et lite mysterium ifølge Kloster.