Advokatfirmaet har på oppdrag fra Dagbladet har gjort en habilitetsvurdering av statsråden i saken om den omstridte millionstøtten til stiftelsen Senter for nordområdelogistikk. Konklusjonen er klar:

– Slik vi kjenner saken i dag, ser det ut til at de enkelte vilkårene forvaltningsloven oppstiller for å konstatere inhabilitet, er oppfylt, skriver Lars Trygve Jenssen på vegne av Kvale Advokatfirma.

Nært vennskap

– Våre hovedargumenter for dette er at vi anser Jonas Gahr Støres og Felix Tschudis vennskap for å være inhabiliserende nært, og at Felix Tschudis interesser i den reelle mottaker av midlene fra UD er både særegne og av tilstrekkelig styrke. De samlede omstendigheter er egnet til å svekke tilliten, skriver advokatfirmaet videre.

Støre selv sier via kommunikasjonssjef Ragnhild Imerslund i UD at han tar vurderingen til orientering.

Står på sitt

– Utenriksministeren har i flere omganger, inkludert i Dagbladet, redegjort for at han mente han ikke var inhabil til å innvilge søknaden fra Norges Rederiforbund i 2008.

Det er den enkelte statsråd som må foreta den vurderingen, og han tar ansvaret for denne beslutningen. Han har selv tatt initiativet til å legge fram saken i hele dens bredde for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og ser fram til å gjøre dette om kort tid, sier Imerslund til Dagbladet.

Utenriksdepartementet ga i november 2008 seks millioner kroner i støtte til opprettelsen av Senter for nordområdelogistikk. Prosjektet var initiert av Norges Rederiforbund, som også bidro med seks millioner kroner.