NRK Meny
Replikk

Vi bryter ingen konvensjoner

NRKs kommentator Trine Eilertsen avslører en uvitenhet uten sidestykke i sin kommentar om Frps befaring i Hellas.

Per Sandberg og Grete Faremo

Per Sandberg (Frp) går i denne teksten i rette med blant andre justisminister Grete Faremo (Ap)

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Denne teksten følger opp Trine Eilertsens kommentar «Utenfor boblen finnes Syria»

La meg først utfordre Eilertsen: Hvilke konvensjoner, hvilke internasjonale avtaler mener hun Frp bryter? De usanne påstandene hun kommer med i sin kommentar på NRK Ytring er hun nemlig ikke alene om.

Arne Strand i Dagsavisen har påstått det samme, uten å kunne dokumentere det. Dagbladet har påstått det samme, men måtte moderere seg til å påstå at Frps politikk kunne bryte med konvensjoner.

Men å vise til hvilken avtale eller hvilke konvensjonsbrudd brudd hun mener Frp begår? Her blir Justisministeren svar skyldig.

Per Sandberg, Frp

Justisminister Faremo har uttalt at Frp bryter internasjonale konvensjoner, hun har også gått til det skritt å påstå at Frp har et «dårlig menneskesyn». Men å vise til hvilken avtale eller hvilke konvensjonsbrudd brudd hun mener Frp begår? Her blir Justisministeren svar skyldig.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Frp har gjennomgått disse påstandene, vurdert våre forslag og sammenlignet med tiltak andre land har gjennomført. Vi bryter ikke konvensjoner, vi forholder oss til internasjonale avtaler og benytter oss av det handlingsrommet en rekke andre land utnytter.

Søker lykken i Europa

Titusenvis av menneskene som kommer over grensen mellom Tyrkia og Hellas er illegale innvandrere, organisert av kyniske menneskehandlere. Dette er mennesker som søker lykken i Europa, og kommer hit av rene økonomiske motiver.

Dette er ingen kritikk av mennesker som forsøker å få et bedre liv: Dette er et legitimt ønske. Men hvis Eilertsen og NRK, Høyre, Venstre og alle andre partier virkelig mener disse menneskene skal ha fri tilgang til Europa og Norge må de si det.

Store mengder av disse menneskene ønsker ikke engang å søke asyl.

Jeg snakket med flere under mitt opphold i Hellas, både illegale immigranter og representanter for ordensmakten. For å ta et illustrerende eksempel: En mann jeg møtte hadde reist fra sør i Afghanistan da det ikke var grunnlag for hans næring lenger. Jeg spurte hvorfor han ikke hadde reist til Kabul. Svaret var at der var at han ikke kunne tjene gode nok penger. Han hadde hørt at han i Norge uansett fikk til livsopphold og kanskje kunne starte egen bedrift. Ærlig sagt det, fra en «asylsøker» eller «flyktning».

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Bruker handlingsrommet

Eilertsen hevder også at Norges asylpolitikk nå er så streng at Frp umulig vil kunne stramme inn mer. Her taler hun mot bedre vitende.

Når Norge innvilger flere søknader enn to av våre naboland til sammen er det åpenbart at det er rom for ytterliggere innstramninger i innvandringspolitikken.

Per Sandberg, Frp

I forhold til folketallet er Norge fortsatt i Europa-toppen når det gjelder å ta imot asylsøkere og flyktninger. Vi ga i 2012 opphold til 6.125 asylsøkere. I Danmark ble det gitt asyl til bare 2105, 1/3 av antallet Norge innvilger. Danmark har gjort noen av grepene Frp ønsker å gjøre i Norge, uten at de bryter med internasjonale konvensjoner av den grunn. Finland innvilget 1.840 asylsøknader i 2012. Når Norge innvilger flere søknader enn to av våre naboland til sammen er det åpenbart at det er rom for ytterliggere innstramninger i innvandringspolitikken.

Jeg har også registrert de kritiske kommentarene fra Høyres Michael Von Tetzschner og Venstres Guri Melby. De mener en ny borgerlig regjering ikke vil styrke grensekontrollen i Schengen.

Mitt spørsmål er da følgende: vil Høyre og Venstre åpne grensen mellom Hellas og Tyrkia igjen når de kommer i Regjering? Vil de rive eksisterende grensesperringer og stoppe bistanden til Hellas for å styrke kontrollen? Dette vil i tilfelle være et godt bidrag til de kyniske menneskesmuglerne og et forslag jeg vil jeg karakterisere som totalt uansvarlig.

Red. anm: I redigeringen av denne teksten ble avsender ved en inkurie ikke forelagt siste versjon før publisering, og derfor tillagt meninger det ikke var dekning for. Det beklager vi. Teksten er nå oppdatert.