Hopp til innhold
Analyse

Store utslag som kan snu valgkampen

Denne målingen er en perfekt illustrasjon på hvor jevn valgkampen blir og hvor lite som skal til for å gjøre svært store utslag.

Fra partilederdebatten i Arendal kulturhus under Arendalsuka.

Dårligste oppslutning på fire år Arbeiderpartiet stuper på NRKs siste måling med 5,9 prosentpoeng siden juni. Her ser du Jonas Gahr Støre og Erna Solberg under gårsdagen partilederdebatt i Arendal.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Høstens første Norstat-måling har fire store utslag sammenlignet med den stabile junimålingen før sommeren.

Ap raser. Frp vokser. Venstre er under sperregrensen, likevel fortsatt knappest mulig borgerlig flertall. MDG over sperregrensen og Rødt inne, likevel ikke mulig for Støre å samle flertall uten å overtale KrF til å bli med på en svært så bred koalisjon.

Dette er også den første nasjonale målingen etter sommeren med borgerlig flertall, uavhengig av institutt og metode.

Dermed ser alle partier på borgerlig side at det faktisk er mulig at Erna Solbergs regjering kan bli den første borgerlige regjeringen som sitter to perioder. Selv om man sier det høyt, er det en annen stimulans at det vises på målingene. For velgere på gjerdet kan signaler om medvind gjøre det lettere å lande ned på «riktig» side.

Arbeiderpartiets valgkamporganisasjon er forberedt på hardt arbeid. Motbakke og manglende resultater er noe annet. Internt opplever man at valgkampstarten har vært god, men det gir ikke utslag på noen av målingene etter sommeren. Slikt kan potensielt spre usikkerhet og frustrasjon. Er planen god nok? Fører frustrasjonen til at man gjør feil? Blir det en selvforsterkende effekt?

Det er for tidlig å si at denne målingen representerer et trendskiftet fra en stabil situasjon siste halvår. Det er også for dramatisk å si at en enkeltmåling kan snu en valgkamp. Skulle tendensene i denne målingen bekreftes av andre, viser det at dagens samarbeidspartier har et momentum og at Aps motgang kan bli en vedvarende utfordring for dem.

Slike stemninger kan i ytterste konsekvens snu en valgkamp.

Laster innhold, vennligst vent..

Hovedinntrykk:

 • Statsministeren ville beholdt stortingsflertallet med denne målingen som valgresultat. Det er første gang siden desember i fjor.
 • Ap går kraftig og statistisk sikkert tilbake fra juni til det som er det laveste nivået for Ap på våre målinger siden første uke i stortingsvalgkampen for fire år siden.
 • Frp går betydelig og statistisk sikkert fram og endre over valgresultatet fra 2013 etter fire år i regjeringen.
 • MDG går signifikant frem og ender over sperregrensen, det er ikke nok til å sikre flertall for å felle regjeringen.
 • Sp går signifikant tilbake med 2,4 prosentpoeng til 9,2 prosent. Den første Sp-målingen hos oss under 10 prosent siden februar.
 • Det er svært uvanlig med meningsmålinger hvor så mange endringer er statistisk gyldige.
 • Endringene måles mot tilsvarende måling i juni, altså for mer enn én måned siden.
 • Alle intervjuene var avsluttet før NRKs partilederdebatt mandag kveld.

Flertall

 • Til tross for at Venstre er under sperregrensen og MDG er over sperregrensen, får de fire samarbeidspartiene H+Frp+KrF+V knappest mulig flertall med 85 mandater.
 • Rødt kommer inn på Stortinget med 1 mandat på denne målingen, men Støre kan ikke samle partiene R+SV+Ap+Sp+MDG for å felle dagens regjering, med mindre også KrF bryter ut fra Solbergs flertall.
 • Dette er den dårligste målingen siden januar 2016 for de tre partiene Ap, Sp og SV samlet.

Regjeringspartiene

 • Frp øker sin andel lojale velgere, altså Frp-velgere fra 2013 som nå sier de vil stemme på partiet også i år. En lojalitet på nært 80 prosent må vi mer enn ett år tilbake i tid for å finne for partiet.
 • Samtidig er det en uvanlig lav andel av velgerne deres fra 2013 som nå sitter på gjerdet og ikke er sikre på hva de vil stemme i år. Kun 6 prosent av Frps 2013-velgere er usikre.
 • Høyre har lavere lojalitet enn Frp, 67 prosent, men har en betydelig lavere lekkasje til Arbeiderpartiet enn hva som har vært vanlig det siste året. For første gang på et halvår avgir Høyre flere velgere til Frp enn til Ap.
 • Høyre går likevel samlet sett i minus med velgervandringene mot Ap, men taper kun cirka 7.000 velgere.
 • Høyre har sin laveste andel usikre velgere på et halvt år, 14,4 prosent av 2013-velgerne deres er nå i tvil om hva de vil stemme.
 • Høyre henter flere velgere blant dem som ikke stemte for fire år siden.
 • Tross betydelig nedgang for Ap, klarer hverken Høyre eller Frp å gå i pluss mot det største, men fallende opposisjonspartiet.

Arbeiderpartiet

 • Hovedproblemet til Støre er en svært lav lojalitet på kun 66,3 prosent av velgerne fra 2013 som vil gjenta partivalget.
 • Aps lojalitet har ikke vært så lav noen gang tidligere denne stortingsperioden.
 • Andelen gjerde-velgere er ikke spesielt høyere enn i juni, men lekkasjen til Rødt og SV øker sammenlignet med juni og hva som var vanlig første halvår.
 • Flere enn hver tiende Ap-velger fra 2013 sier ja til å stemme mot dagens regjering, men velger seg heller Sp, SV, Rødt eller MDG enn Arbeiderpartiet for å få det til.
 • Ap svekker sin nettogevinst av velgere fra Høyre og øker samtidig sin nettolekkasje til SV.
 • Aps sviktende lojalitet og nivå på lekkasje til andre opposisjonspartier er ganske lik nivåene på Respons måling for blant andre Aftenposten i forrige uke, ifølge nettstedet Pollofpolls som har presentert noen av råtallene.
 • Blir målingen valgresultat vil Ap tape 5 mandater på Stortinget og få en mindre stortingsgruppe enn i dag.

Venstre

 • Dette er syvende måned på rad Norstat/NRK måler Venstre under sperregrensen.
 • Venstre har en lavere lojalitet enn vanlig første halvår, kun 39,4 prosent av 2013-velgerne oppgir at de ville stemt Venstre igjen.
 • Nesten like mange, 36,6 prosent av 2013-velgerne, er nå usikre på hva de vil stemme. Det er desidert høyest andel usikre velgere blant stortingspartiene.
 • Hvorvidt Venstre klarer å komme over sperregrensen avhenger av hvor mange av de 54 300 usikre velgerne de evner å få til stemmeurnene i løpet av mindre enn fire uker.
 • Et lyspunkt til slutt: For første gang siden mars 2016 går Venstre i pluss i velgervandringene mot Ap.

Øvrige partier

 • SV gjør sin beste måling hos Norstat/NRK siden februar 2013, men har likevel mange velgere på gjerdet. Det kan for det første gi grobunn for videre vekst, for det andre viser det hvor stor verdi velgergevinsten fra Ap har å si for partiet. Partiet mister 7,4 prosent av sine 2013-velgere til Rødt, det er et høyere nivå enn på lenge.
 • Sps tilbakegang skyldes stort sett et markant lojalitetsfall på 10 prosentpoeng. Sp henter fortsatt flere velgere fra de to regjeringspartiene enn hva Ap gjør.
 • MDG gjør sin beste Norstat/NRK-måling på over to år. Velgerne kommer i størst grad fra Ap og Venstre.