Hopp til innhold
Kommentar

Snakk om å miste momentum

De som jobbet for folket, ble innhentet av tiden. Det er mye å lære av Søgne-saken, som fortsatt er full av paradokser.

Valg om Kristiansand kommune skal spittes opp.

Med 744 stemmers overvekt vant tilhengerne av at Søgne fortsatt skulle være en del av Kristiansand kommune. Det er aksjonsgruppen "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake" som har vunnet frem med kravet om innbyggerhøring i de to gamle kommunene Søgne og Songdalen.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– De som er her er «våre»!

En far forklarer sin sønn hvem som har gått opp trappa på Høllen brygge.

De selger Søgne-øl med postnummer, ikke sommeris akkurat i kveld. Stjernene lyser opp havna. Det har nærmest vært månelyst i bygda siden 2016.

Et gammelt kommunevåpen som ble smuglet ut av det gamle rådhuset er tatt med opp til bardisken til gjengen som vil ha Søgne kommune tilbake.

Det er derimot «de andre» som skal slippe jubelen løs. I handelssentrumet Tangvall har Søgne-innbyggere som vil fortsette i storkommunen samlet seg til lapskaus. Det er her de veiver med balkongflagget, reiser seg på stolen og jubler med hendene over hodet når det foreløpige resultatet kommer fredag kveld.

Resultatet fra innbyggerhøringene i gamle Søgne og Songdalen kommuner viser altså at folket vil bli i den nåværende storkommunen Kristiansand.

54 prosent av velgerne i Søgne, hvor valgdeltakelsen var 82 prosent.

57 prosent av velgerne i Songdalen, hvor valgdeltakelsen var 72 prosent.

Les også Flertall for å bli i storkommunen Kristiansand

Det var et folkeopprør med underskrifter og aksjonsgruppe som tvang frem folkeavstemningen. Målet var kommune-skilsmisse. Meningsmålingene gav dem trua, Sps kommunalminister gav dem muligheten.

Nå viser folkets mening at flertallet vil bli.

Snakk om å miste momentum. Mye er snudd på hodet, ikke bare folkets vilje.

Da kommunene ble slått sammen var det mulig å snakke om at man vet hva man har, men ikke hva man får. Det var mulig å være mot en endring. Det var dette bålet Senterpartiet helte bensin på.

Snudd på hodet

Lenge gav det mening å snakke om feilen og kreve en omgjøring. Da hadde aksjonistene vind i seilene. Det var skilsmisse-tilhengerne som hadde momentum, som drev saken og som fikk gjennomslag for folkeavstemningen.

Aksjonistene har jobbet for innbyggerhøringen. Tiden har jobbet for storkommunen.

Lars Nehru Sand Politisk kommentator i NRK

Aksjonistene og Senterpartiet nasjonalt har derfor jobbet for denne innbyggerhøringen. Tiden har derimot jobbet for storkommunen. Det er nye tider nå. Utgangspunktet er snudd på hodet:

Særlig på nyåret har vi sett en sterk vilje og evne til mobilisering også fra dem som ønsker storkommunen. En moderat velgergruppe man lett kunne se for seg at lot være å engasjere seg.

Les også Et betydelig eksperiment

Søgne skilt langs E39

For nå er storkommunen det bestående. Nå er storkommunen det man har. Skilsmisse er usikkerhetsmomentet. Nå kan tilhengerne av storkommunen mobilisere mot endring. Nå har disse snakket om unødvendig pengebruk, at en ny feil ikke retter den gamle.

Mange som var MOT sammenslåing har nå stemt MOT oppsplitting. Fordi det har gått seg til. Velgerne har sett hva storkommunen er og ikke er. Ansatte vil ikke rive opp skjøre, nyetablerte strukturer.

Hva som innebærer endring er det motsatte av hva som var utgangspunktet.

Forkjemperne for Søgne kommune har egnetlig snakket om det etablerte - den gode, gamle kommunen - nå er det de som ivrer for en endring fra den bestående storkommunen.

NRK forklarer

Hva har skjedd i Søgne-saken?

Hva har skjedd i Søgne-saken?

Slått sammen med tvang i 2020

 • 1. januar 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen.
 • Det kommunale giftemålet ble gjennomført med tvang ettersom kommunestyret i gamle Søgne stemte imot sammenslåing i 2016.
Hva har skjedd i Søgne-saken?

Vedum kom med lovnader

 • I september 2021 var daværende partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Søgne.
 • Han lovet at Søgne skulle bli en egen kommune dersom Sp tok makta etter valget. 
Hva har skjedd i Søgne-saken?

Vedtak i bystyret i Kristiansand

 • 1. desember 2021 vedtok bystyret i Kristiansand å stoppe prosessen om en oppløsning av Søgne og Songdalen fra den sammenslåtte Kristiansand kommune.
 • Vedtaket ble gjort med 39 mot 32 stemmer.
Hva har skjedd i Søgne-saken?

Skilsmisse vil koste inntil 400 millioner kroner

 • På oppdrag fra regjeringen fikk Statsforvalteren i Agder sommeren 2022 i oppdrag å utrede konsekvenser av oppsplitting. I januar 2023 kom svaret.

 • Estimert pris på en kommuneskilsmisse i Kristiansand var inntil 400 millioner kroner.

Hva har skjedd i Søgne-saken?

Bystyret sa nei for andre gang

 • 15. februar 2023 sa bystyret i Kristiansand igjen nei til en folkeavstemning om en oppløsning av Kristiansand kommune. 
Hva har skjedd i Søgne-saken?

Gjelsvik vil endre loven

 • I mars 2023 ble det klart at Regjeringen med daværende kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik ville endre loven for å kunne gjennomføre folkeavstemning i Søgne og Songdalen - i strid med Kristiansands vedtak.
 • SV sikret flertall for lovforslaget som åpnet for folkeavstemning. 
Hva har skjedd i Søgne-saken?

Lovforslaget blir endret

 • Forslaget om å endre Inndelingsloven ble behandlet i Stortinget 28. november 2023.
 • Senterpartiet, SV, Rødt og Arbeiderpartiet sikret flertall, og lovendringen ble vedtatt med 59 mot 40 stemmer. 
Hva har skjedd i Søgne-saken?

Folkeavstemning

 • Fra 22. januar til 2. februar 2024 kan innbyggere i Søgne og Songdalen - som er minst 16 år i løpet av året - avlegge stemme. 
 • Folkeavstemningen gjøres digitalt. Innbyggere som ikke kan, eller ikke vil stemme digitalt, kan stemme via brev.

Paradoksene

Nå må man si at folkeviljen er hørt og at folket var for storkommune. Det må kalles et paradoks at folkeviljen lenge har vært motsatt. Tidspunktet nå endrer ikke feilen da. Det var nettopp å rette opp feilen som var begrunnelsen for å ha innbyggerhøring, så kommer den for sent.

I Søgne-saken har omveien blitt til mens man nesten gikk seg vill.

Lars Nehru Sand Politisk kommentator i NRK

Regjeringens plan var at tvangssammenslåtte kommuner skulle gå til valgurnene samtidig med kommunestyrevalget og at nye kommuner skulle være operative fra 1. januar i år. Det skjedde i Haram utenfor Ålesund. I Søgne-saken har omveien blitt til mens man nesten gikk seg vill.

At en dårlig prosess ble fortsettelsen av en annen dårlig prosess, er også et paradoks.

Det største paradokset og den største lærdommen er likevel denne:

Upopulære endringer kan bli forstått eller akseptert over tid.

De som var mot å bygge huset, er ikke nødvendigvis med på et fakkeltog for å få det revet noen år etterpå.

Les også Søgne-suppa

teamsmøte

Kanskje ville det vært slik med noen av fylkene som er reversert også? Eller hva med domstolsreformen som regjeringen ikke har landet? Eller strukturen på statsforvalteren som regjeringen ennå ikke har landet?

Er lærdommen fra Søgne og Songdalen overførbar til mer av Senterpartiets politikk?

Ikke en vinnersak

Det har hele tiden vært spesielt å observere at kommuneoppsplittingen på Sørlandet ikke har vært noe vinnersak, selv for Senterpartiet. Partiet lokalt er splittet, og hverken i Søgne, i Kristiansand eller nasjonalt har partiet tjent på saken.

Les også Den kostbare skilsmissen

Gina Lund på talerstolen.

Saken har blitt så mye større for seg selv fordi den ble et slags symbol på om Sp klarte å levere på valgløftene. Sps kritikk av Solberg-regjeringens kommunereform var hard og nådeløs.
Solberg-regjeringen sammenslo 118 gamle kommuner til 42 nye.

Opprinnelig spurte man 11 såkalt tvangssammenslåtte kommuner om oppsplitting. Nå blir det med én: Haram.

At det nå har vært så mye bråk, med så lite resultat er også et paradoks. Mye tid og penger har det tatt. Samtidig har selvsagt demokratiet sin pris, og forankring og medvirkning kan skje bedre enn det har vært gjort i denne saken.

Les også Spissrotgang og slitsom signingsferd

Statsministeren besøker Kristiansand

Det er riktig at Sp først og fremst har vært opptatt av å høre folkets vilje. Det er feil å si at enden på visa ikke er et nederlag for Senterpartiet.

Veien videre lokalt

Søgne-saken har rett og slett mange tapere. Fredag kveld var det mest tydelig i en tydelig underleppe til Søgne-talsperson Sigurd Berg Aasen. Forhåpentligvis både lokalsamfunn og rikspolitikk ligger det en slags seier i et tydelig valgresultat som får en legitimitet. Bare da vil man lykkes med å gå videre etter en opprivende debatt som har mørklagt familieselskaper, splittet vennegjenger, preget stemningen på arbeidsplasser og vært egnet til å skape varige sår bydelene.

Nå kan det ikke være «oss» og «dem» i bygdesamfunnet.

Det ansvaret hviler på både store og små.

Debatt før folkeavstemning rundt Søgne som egen kommune.

Debatt før folkeavstemning rundt Søgne som egen kommune.