Hopp til innhold
Kronikk

Slipp meg inn på barsel

Når du blir pappa for første gang og må treffe barnet gjennom et vindu.

Sverre Olav Trovik med sin nyfødte datter

Kronikkforfatteren og datteren da de omsider fikk være sammen etter fødselen. Det er både brutalt og unødvendig at nybakte fedre ikke slipper inn på barselavdelingene, skriver han.

Foto: Privat

Min samboer og jeg fikk vårt første barn 14. mai. Mor kjempet som den løvinnen hun er, og jeg fikk ta på datteren min hennes første bleie. Det var så stort! Særlig mye mer rakk jeg ikke før jeg ble kastet ut av sykehuset.

Mor ble sendt på barselhotell ved Oslo universitetssykehus, hvor tanken er at mor, barn og partner hovedsakelig skal klare seg på egen hånd. Men her er for øyeblikket alle nybakte mødre alene med barna, uten besøk fra noen.

Mor trenger hjelpemidler. Far er et slikt hjelpemiddel.

De får støtte av kyndig og omsorgsfullt, men nå overarbeidet, helsepersonell. Av smittevernhensyn blir alle partnere sendt på dør, og det uten at det har blitt satt inn ekstra bemanning.

Det gikk fire dager fra hun ble født til jeg fikk se datteren min igjen. Fire dager uten mulighet til å bistå, med stor usikkerhet om hvordan mor hadde det, om hvorvidt hun og barnet fikk god nok hjelp, og om når jeg kunne vente de hjem.

Andre har opplevd langt verre under epidemien, men de fire dagene var vonde.

Alle er sårbare etter en fødsel, og barseltiden vil alltid være en kaotisk opplevelse, særlig for førstegangsfødende. Samboeren min klarte seg veldig bra, men jeg kan tenke meg hvordan besøksforbudet oppleves for familier som av ulike grunner er mer utsatte enn oss.

Det er forståelig at det ble tatt omfattende smittevernsgrep i mars, da smittetallene var høyere og usikkerheten større. Men når Norge nå åpnes mer og mer opp, forblir landets ulike barselavdelinger fortsatt stengt for andre enn mor, barn og helsepersonell.

Det fremstår brutalt.

Slipp meg inn på barsel

Kronikkforfatteren og hans nyfødte datter på Oslo universitetssykehus. Nærmere kom han ikke i dagene etter fødselen.

Foto: Privat

Det er en avgjørelse som for det første vitner om en undervurdering av partnerens evne til å bistå mor i en uoversiktlig situasjon. Selvsagt er mor den viktigste omsorgspersonen i et spedbarns liv. Men enkeltes drøm om en slags naturlig, lukket symbiose mellom mor og barn under barsel, er nettopp det – en drøm.

Mor trenger hjelpemidler. Far er et slikt hjelpemiddel. Jeg kunne gjort dagene for datteren og samboeren min mye lettere. For det andre vitner avgjørelsen om en undervurdering av mitt behov for å være sammen med mitt nyfødte barn. Jeg ble selv overrasket over hvor sterkt jeg følte på det, og hvor tøft det var å være utestengt. Dette handler selvfølgelig også om fars rettigheter.

Det gikk fire dager fra hun ble født til jeg fikk se datteren min igjen.

Det fremstår i tillegg unødvendig. Hvilken smittevernfaglig vurdering ligger til grunn, helseminister Høie? Jeg bor tett med mor, fikk være med på fødselen, og fikk holde barnet da. Dersom jeg var smittet, ville jeg allerede ha spredt smitten til mor og barn.

I tillegg er det fullt mulig å iverksette tiltak på barselhotellet som ville begrenset min kontakt med andre. Jeg kunne for eksempel fått et pålegg om å alltid bli på rommet, og holde avstand til de som eventuelt kom inn.

Mens store grupper samlet seg til 17. mai-frokost, skjenkestedene var gjenåpnet, og fotballspillere igjen fikk forberede seg til kamp, prøvde jeg å bli kjent med min datter gjennom videooverføring på mobilen. Det var galt.

Høie, la nybakte fedre være sammen med mor og barn. Slipp oss inn på barsel.