Hopp til innhold
Kommentar

Offensiv Wara støttet samboeren

Det var en overraskende offensiv Tor Mikkel Wara som inntok vitneboksen. Han støttet den trusseltiltalte samboeren, men ble hardt presset av aktoratet.

Tor Mikkel Wara i retten

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara svarte raskt på aktors spørsmål. Tidvis avbrøt han også spørsmålene fordi han hadde mer på hjertet.

Foto: Tegning: ESTHER MARIA BJØRNEBOE / NRK

Samtlige tilgjengelige plasser i sal 250 var fylt opp da den tidligere justisministeren fikk ordet like før klokken 09 torsdag morgen. Mye av årsaken til den voldsomme interessen for saken er nettopp Waras rolle som daværende statsråd.

Stående foran retten forklarte han seg i til sammen fire timer. Drøye to meter unna stod Laila Bertheussen på plassen sin mellom advokatene og fulgte med på forklaringen. Hun var utstyrt med en svart stressball og en boks med Pepsi Max.

Førsteinntrykket var at Wara var offensiv.

Ingen er i tvil om at det må ha vært en krevende oppgave for Wara å forklare seg for retten. Han kunne valgt å nekte. Som samboer med den tiltalte har han rett til det. Men det har åpenbart ikke vært noe tema. «Jeg ønsker å forklare meg», svarte han med tydelig stemme på dommerens spørsmål.

Førsteinntrykket var at Wara var offensiv. Han svarte raskt på aktors spørsmål, og snakket med høy og tydelig stemme. Tidvis avbrøt han også spørsmålene fordi han hadde mer på hjertet.

Bakgrunnen hans som kommunikasjonsrådgiver og politiker var med andre ord merkbar.

Statsadvokat Frederik Ranke gikk nesten umiddelbart til kjernen i saken. Hva tenkte Wara om mistanken mot samboeren?

«Jeg mener at hun ikke står bak noen av hendelsene», svarte han kontant. På aktors spørsmål bekreftet han også at han mener «det er helt usannsynlig» at Bertheussen har noen rolle i saken.

Dermed var tonen på mange måter satt for resten av forklaringen.

For aktoratet er det en balansegang hvor hardt de skal gå ut mot et vitne som også er fornærmet i saken.

Ikke uventet gikk den tidligere justisministeren langt i å gi Bertheussen alibi for den første trusselhendelsen. Huset og bilen ble tagget en desembernatt i 2018, mens Wara lå og sov. Han sier han våknet av en lyd, og at han da er sikker på at samboeren lå i sengen ved siden av ham. «Hvis ikke ville jeg trodd at lyden kom fra henne», forklarte han.

Til den første politipatruljen på stedet sa Wara at han muligens våknet i 02-tiden på natten, i retten i dag kalte han dette en spekulasjon, og sa at han ikke vet når han våknet. Dette er et viktig poeng for påtalemyndigheten, fordi Bertheussens helseapp var i aktivitet frem til over kl. 02 denne natten.

Hadde man ikke visst bedre kunne man fått inntrykk av at Wara tilpasset forklaringen sin til samboerens versjon av saken. Men vi skal huske at han har vært i flere avhør med PST, og dagens forklaring samsvarte i stor grad med det han har sagt tidligere.

Spørsmålet er hvor stor verdi Waras forklaring i det hele tatt har for rettens vurderinger.

For aktoratet er det en balansegang hvor hardt de skal gå ut mot et vitne som også er fornærmet i saken. Og temperaturen steg da Ranke kom inn på medieomtalen av de forskjellige truslene. Som kjent mener påtalemyndigheten at Bertheussen selv stod bak lekkasjer på et tidlig tidspunkt.

Overraskende nok kan denne delen av utspørringen tolkes som at Wara nektet å ta avstand fra disse lekkasjene. Dette til tross for gjentatte spørsmål fra statsadvokaten.

«Hendelsene ble rettet mot deg som justisminister. Hun lekker det til pressen og politiet er i startfasen av etterforskingen. Du vil ikke si her at det var uklokt av henne?», ville Ranke vite. «Jeg har ikke vurdert klokskapen av det i det hele tatt», var det endelige svaret fra vitneboksen.

I lys av dette fremstår det kanskje litt merkelig at Wara deretter gikk knallhardt ut mot PST og deler av etterforskningen. Han oppgav politilekkasjer som mye av årsaken til at han til slutt var lite lysten på å gi private detaljer i avhør. Han sier dessuten at han opplevde det som utidig at etterforskerne spurte hva han og Bertheussen hadde diskutert hjemme.

Han bekreftet at han mener det er helt usannsynlig at Bertheussen har noen rolle i saken.

Til slutt kom det vi kan kalle en tordentale om det Wara mener er bevisste lekkasjer fra PSTs side, av de tidligere dommene mot samboeren. «Det er skammelig, og det er uansett egnet til å påvirke retten ved å tegne et bilde av henne som hun ikke kan forsvare seg mot», sa han tydelig opprørt.

Etterhvert ble han avbrutt av dommeren. Og denne delen av forklaringen er nok ikke så relevant for skyldspørsmålet i saken. Spørsmålet er hvor stor verdi Waras forklaring i det hele tatt har for rettens vurderinger.

Det hele tolkes også forskjellig av partene i saken. Advokat Elden mener han gav samboeren «et usedvanlig godt alibi», mens statsadvokaten selvsagt er uenig.

Bakgrunnen hans som kommunikasjonsrådgiver og politiker var merkbar.

For Laila Bertheussen var det selvsagt en lettelse, om enn ikke så uventet, å få full støtte fra Wara. Hun lyttet til hele vitnemålet, men blikket hennes var underveis festet et sted i gulvet foran henne, på aktoratet eller på dommerbordet.

Da Wara var ferdig i vitneboksen fikk han likvel et forsiktig smil fra den tiltalte samboeren. Det gjenstår å se om hun egentlig har noen grunn til å smile.

Les hele gjengivelsen av Waras forklaring her: