Hopp til innhold
Kommentar

Ingen av dem ble trodd

Både Laila Bertheussen og Tor Mikkel Wara får krass kritikk i dommen fra Oslo tingrett. Det må være et hardt slag, også for den tidligere justisministeren.

Laila Bertheussen i retten.

Laila Bertheussen ble dømt til et år og åtte måneders fengsel i Oslo tingrett. Men også Tor Mikkel Wara fikk krass kritikk i dommen.

Illustrasjon: Esther Maria Bjørneboe

Iført mørke klær, smittevernmaske og med en håndlaget veske inntok Laila Bertheussen sal 250 for siste gang i denne runden. Motivet på dagens veske var en enhjørning med røde briller.

Fabeldyret skal angivelig symboliserte renhet og styrke, men den tiltalte kom på ingen måte styrket ut av dagens tre timer lange seanse.

Laila Bertheussen under domsavsigelsen i Oslo tingrett.

Laila Bertheussen anket dommen på stedet

Foto: Esther Bjørneboe / NRK

For det tok ikke lang tid før Bertheussen ble stemplet som lite troverdig. Hun nektet som kjent all skyld, og mente at mange av bevisene mot henne var basert på tilfeldigheter. Retten sier på sin side at forklaringene hennes var oppkonstruerte.

I dommen heter det at Bertheussens versjon på en rekke punkter var tilpasset bevisene i saken. Dommen er enstemmig, og retten er ikke i tvil om at hun står bak både hendelsene i tiltalen og forsendelsene til advokatfirmaet Elden.

Retten er heller ikke i tvil om motivet, nemlig Bertheussens hat mot stykket «Ways of Seeing», som ble vist på Black Box Teater. I sum finner dommerne en rekke skjerpende omstendigheter. Hvorfor man landet akkurat på et år og åtte måneders fengsel er ikke så lett å lese ut av dommen. Men spør man erfarne jurister er reaksjonen faktisk at straffen ble satt overraskende lavt.

Det er til dels hard ordbruk i omtalen av den tidligere justisministeren

Oppsiktsvekkende er det også at heller ikke Tor Mikkel Wara blir trodd av retten. Laila Bertheussens samboer var ikke fysisk til stede på dommens dag. Mens han tidligere i saken ofte var å se ved hennes side i rettssalen, fulgte Wara domsopplesningen hjemmefra.

Litt spesielt var nok også det, når vi vet at hjemmet på Oslos vestkant var åstedet for alt det Bertheussen nå er dømt for.

Kanskje skjønte Wara hvilken vei det ville gå. Det er også mulig å forstå det hvis han ville skjerme seg fra den voldsomme medieoppmerksomheten.

For det er jo mye på grunn av han at denne saken har fått så stort fokus. Den daværende statsråden måtte som kjent gå av som følge av siktelsen mot samboeren.

Han har hele vegen støttet «Laila fra Lødingen». Under rettsforhandlingene tviholdt han på hennes uskyld, og han tok til og med ordet mot slutten for å utdype sitt syn. Med fasit i hånd kan vi trygt slå fast at han ikke ble ikke hørt av dommerne.

Tvert imot går retten langt i å stemple også Wara som en mann med sviktende troverdighet.

Samlet sett er dommen ingen god attest for den tidligere statsråden

Det er til dels hard ordbruk i omtalen av den tidligere justisministeren, særlig når vi vet at han har status som fornærmet i saken.

«Retten konstaterer at både Bertheussen og Waras forklaringer har beveget seg etter at de fikk innsyn i saken», heter det i rettens vurdering av hærverket i den første tiltaleposten.

Om omstendighetene rundt funn av ark og mistenkelig pulver i postkassen skriver retten at «forklaringen deres fremstår som oppkonstruert».

Laila Bertheussen er dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder for angrep mot demokratiet. Hun har anket dommen og dermed blir det trolig ny rettssak før dommen blir rettskraftig.

Laila Bertheussen er dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder for angrep mot demokratiet. Dette er saken oppsummert.

Retten mener også at Tor Mikkel Wara på minst et punkt har sagt en ting til politiet, og noe annet i sin rettslige forklaring. Samlet sett er dommen ingen god attest for den tidligere statsråden. Men hva han tenker om det forblir ukjent, ifølge bistandsadvokaten har han ingen kommentarer til det som ble lest opp.

Bertheussen selv hadde heller ingen kommentarer til pressen. Men hun anket på stedet, også det var forventet. Det er ingen automatikk i at en anke slipper gjennom til lagmannsretten, men det meste tyder på at saken vil få en ny behandling.

Om utfallet blir et annet enn i tingretten er nok mer usikkert.