NRK Meny
Kommentar

Nærmere folk flest enn regjeringen

Etter å ha sparket hverandre på leggen i flere dager, skulle det vel bare mangle at det ikke ble noen fotavtrykk her og der.

fotavtrykk

Trond Helleland, Harald Tom Nesvik, Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande presenterte sine fotavtrykk i vandrehallen fredag.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Det var mer enn 408 timer etter at døren til forhandlingsrommet ble lukket igjen for første gang. Fire par sko marsjerte inn og tok plass foran fire partilogoer.

Både Trond Helleland, Harald Tom Nesvik, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide snakket mye om fotavtrykk og stolthet.

Etter å ha sparket hverandre på leggen i flere dager, skulle det vel bare mangle at det ikke ble noen fotavtrykk her og der.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK

Selv ikke politikken er en konkurranse hvor alle er vinner. Men det kan fremstå slik når det er formålstjenelig. Som på en dag som denne.

Sentrumspartiene har lyktes i å flytte på mer penger enn regjeringspartiene latet til å se for seg innledningsvis. Overordnet er nok dét den største verdien av samarbeidsavtalen for KrF og Venstre.

De to første forhandlingsukene gikk frustrasjonen ut og inn av forhandlingsrommet. Da var det lite som kunne tyde på at budsjettprosessen for en mindretallsregjering var mindre smertefull fordi det lå en avtale til grunn.

Harald Tom Nesvik

Regjeringspartiene Frp og Høyre, her ved Harald Tom Nesvik og Trond Helleland, har forhandlet budsjett med Venstre og KrF siden 4. desember.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Neste års budsjettforhandlinger må skje på en helt annen måte enn årets. Det føler alle de fire partiene nå, så får vi tidsnok vite om det lar seg gjennomføre.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Samtidig måtte de tåle...

Det er tydelige gjennomslag som hvert parti har grunn til å løfte frem. Samtidig er det tydelige nedsider som den observante velger vil legge merke til. Debatten om sannheten i dagene som kommer, vil være en vurdering av om prisen har vært for høy. Den store overbygningen i budsjettet, er i følge de fire partiene at de ruster Norge for fremtiden. Om ikke annet er partiene rustet til å fortsette samarbeidet. Til en ikke ubetydelig politisk kostnad.

Venstre og KrF har flyttet budsjettet nærmere stortingsflertallet, nærmere folk flest, i retning bort fra regjeringens tidvis utskjelte profil.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK

Venstre har fått til en start på et grønt skatteskifte. Det som var 13 milliarder kroner i deres budsjettalternativ, er blitt til 2,7 milliarder politisk gjennomslag i budsjettavtalen. Én av milliardene er en plastposeavgift. Statens Forurensningstilsyn anbefalte i sin tid å droppe en slik avgift.

Samtidig må de tåle at drivstoffavgiftene ikke prisjusteres, og at skatte-, avgiftsgrepene, utdanningspolitikken og naturverntiltak ikke ble endret så mye i den retningen som partiet ville.

KrF har fått til et mer sosialt budsjett. Både hjemme og ute. Hovedprioriteringene i deres alternative budsjett var skole og barnehage. Av nær én milliard kroner i alternativt forslag, ble det rundt regnet 400 millioner politisk gjennomslag.

Samtidig må de tåle større skattekutt enn de selv foreslo.

STATSBUDSJETTET 2015: NRKs samleside

Grønnere og mer rettferdig

Hovedbildet er at Venstre har gjort budsjettet grønnere mens KrF har gjort det mer sosialt. Slik sett har de flyttet budsjettet nærmere stortingsflertallet, nærmere folk flest, i retning bort fra regjeringens tidvis utskjelte profil.

Høyre fremstår som vinner. De har tapt minst.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK

Bidrar dette til å endre imaget til regjeringen, eller kan Venstre og KrF spille rollen som frelsere? Det siste er en utfordring for regjeringen. De er avhengige av å innkassere på disse politiske innrømmelsene. Så langt har «regjeringsslitasjen » rammet alle de fire partiene, kun Ap har tjent på denne høsten.

Regjeringen har på sin side beholdt og/eller styrket hovedgrepene innen samferdsel og justis og utdanning. Frps seier om ikke å prisjustere drivstoffavgiftene kan bli en kortvarig glede, fordi avgiftene uansett skal gjennomgåes bredt nærmere sommeren. Da er det lite trolig at 2013-nivået vil overleve. Men en viktig og nødvendig markering for partiet, er det. Spørsmålet er til hvilken pris, når det samtidig blir dyrere å fly, dyrere strøm, avgift på plastposer og flere kvoteflyktninger.

Høyre taper minst

Høyre fremstår som vinner. De har tapt minst. Samarbeidet halter videre. Formueskattegrepet beholdes, men justeres. Kunnskapsgrepene (etter- og videreutdanning av lærere) og helsegrepet (rus og psykiatri) er også midt i kjernen av partiets valgløfter.

Velgerne får avgjøre om innpakningen er for billig. De vil sette sine fotavtrykk på meningsmålingene.

Dessuten vil Høyre alltid ha den fordel at de er et mer helhetsorientert enn saksorientert parti. Når forhandlingene skjer med Frp på den ene siden og sentrum på den andre, vil mange av kompromissene ligge trygt innenfor rammene av Høyres partiprogram.

Kompromissene er dyrekjøpte. Velgerne får avgjøre om innpakningen er for billig.

De vil sette sine fotavtrykk på meningsmålingene.