Hopp til innhold

KrF-Norge om 10 år

Mens sosialismen og liberalismen er typiske materialistiske ideologier, er kristendemokratiet grunnleggende ikke-materialistisk. Det vil påvirke Norge om vi fikk styre alene.

Se Knut Arild Hareides foredrag om KrFs ideologi og visjoner.

KrF-leder Knut Arild Hareide redegjør for KrFs ideologi og forteller hvorfor han blir irritert når noen kaller KrF for et borgerlig parti.

Ytring valgkronikk

Denne kronikken er en del av Litteraturhusets serie Under en høyere himmel, der de ulike partiene presenterer sin ideologi. Se faktaboksen for mer informasjon.

Da den moderne europeiske kristendemokratiske bevegelsen skjøt fart etter 2. verdenskrig, var det en reaksjon på fascismen, nazismen og kommunismen som pekte på hvor sårbart demokratiet er uten grunnleggende verdier.

Den kristendemokratiske bevegelsens ambisjon var å gjenreise Europa med kristne grunnverdier, menneskeverd og liberalt demokrati.

FØLG VALGET PÅ FACEBOOK: NRK Valg

Et verdiorientert sentrumsparti

KrFs norske variant av kristendemokratiet er sentrumsorientert, mer enn de fleste europeiske søsterpartier. Vi balanserer mellom sosialisme og liberalisme, mellom kollektivisme og individualisme og mellom stat og marked. Vår verdiorientering – vårt menneskesyn – vårt syn på balansen i samfunnet – staker ut en selvstendig kurs. Derfor avviser vi også toblokkstenkningen i norsk politikk, som innebærer en overforenkling av skillelinjene. Vår ideologi skiller seg klart fra både venstre- og høyresiden.

Vi balanserer mellom sosialisme og liberalisme, mellom kollektivisme og individualisme og mellom stat og marked.

Knut Arild Hareide

Mens sosialismen og liberalismen er typiske materialistiske ideologier, er kristendemokratiet grunnleggende ikke-materialistisk. Vern om enkeltmennesket, familien, de små fellesskapene og det sivile samfunn er sentralt i kristendemokratisk ideologi. Kristendemokrater ønsker å begrense statens makt og sette klare grenser for hva som er politikkens rom for å sikre demokrati, foreldrerett og trosfrihet. Dette er ideologisk tankegods som helt klart skaper friksjon i møte med sosialdemokrater og sosialister.

Samtidig har kristendemokratiet klare utfordringer til den liberalismen som er fremtredende i Fremskrittspartiet og deler av Høyre og Venstre. Vi advarer mot en ekstrem markedsfilosofi som ensretter samfunnet og reduserer mennesker til å bli konsumenter. Liberalistiske strømninger utfordrer sentrale kristendemokratiske verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Samfunnet KrF ønsker å skape

KrF ønsker å bygge samfunnet forankret i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Kristendemokratisk ideologi anerkjenner at mennesket også er et åndsvesen, som trenger mer enn materielle goder for å ha livskvalitet.

Vi ønsker å tillate meninger og handlinger vi ikke liker, gi rom for annerledeshet og verne om dem som representerer noe annet enn den kompakte majoritet.

Knut Arild Hareide

Vi ønsker å tillate meninger og handlinger vi ikke liker, gi rom for annerledeshet og verne om dem som representerer noe annet enn den kompakte majoritet. Derfor ønsker vi større frihet for enkeltmennesker og sivilsamfunn. Samtidig har KrF alltid vært et fellesskapsorientert parti og et talerør for en omfattende velferdsstat. Sosial rettferdighet og omsorg for sårbare grupper har vært en viktig del av KrFs varemerke i alle år.

FORTSATT USIKKER PÅ HVA DU SKAL STEMME? Prøv NRKs valgomat.

Hvis KrF fikk styre alene

Jeg mener KrFs bankende sosiale hjerte kombinert med individuell frihet og enkeltmenneskets menneskeverd er en oppskrift med et enormt potensial. Likefullt er vi fremdeles et solid stykke unna at KrF får anledningen til å styre alene. Likevel, når det spørres hvordan Norge ville se ut om 10 år hvis KrF fikk styre alene, vil jeg peke på at vi går til valg med mottoet «Menneskeverd i sentrum».

Barnefattigdom bekjempes med rausere støtteordninger for familier, spesielt studenter og aleneforeldre, og familievernet har fått den betydning og forebyggende rolle det fortjener.

Knut Arild Hareide

Et KrF-Norge om 10 år vil være et land hvor det er et ja til mangfold og hvor helsekronene brukes til å redde liv, ikke til å sortere bort liv. Hva er et menneske? Hva er det verdt? Et samfunn som begir seg inn på å utelukke enkelte grupper, kan slik vi ser det ende opp med ikke å ha plass til noen.

I et KrF-Norge om 10 år settes pasientenes behov foran systemene, og rusomsorgen og psykiatrien har fått en ny opptrapping. I et KrF-Norge om 10 år skal alle eldre ha et trygt og godt hjem, enten de bor i egen bolig, i omsorgsbolig eller på sykehjem. Kampen for en mer rettferdig verden der flere er løftet ut av fattigdom er i et KrF-Norge blitt styrket, blant annet gjennom økte investeringer og mer handel i sør.

Et KrF-Norge om 10 år er et land hvor familiepolitikken er gjenreist, noe som betyr at familienes avgjørende rolle anerkjennes, de har mer tid og større fleksibilitet, gis tillit, fleksibilitet og handlingsrom til å organisere sin egen hverdag. Barnefattigdom bekjempes med rausere støtteordninger for familier, spesielt studenter og aleneforeldre, og familievernet har fått den betydning og forebyggende rolle det fortjener.

Den kristne formålsparagrafen i skolen er beholdt, og den kristne kulturarven preger fortsatt vårt samfunn.

Knut Arild Hareide

I et KrF-Norge om 10 år tas klimautfordringen på alvor og Norge er på vei til å bli et lavutslippssamfunn, og det drives ikke petroleumsvirksomhet i unike og sårbare havområder, som Lofoten og Vesterålen. Et KrF-Norge om 10 år vil være et land hvor en offensiv jernbanesatsing vil være kommet et langt stykke på vei, for å sikre miljøvennlig transport. Kollektiv-satsingen er intensivert, spesielt i byområdene.

I et KrF-Norge om 10 år har skolene flere og enda dyktigere lærere, verdiformidlingen av kristne og humanistiske verdier er aktiv, og mobbingen bekjempes. Den kristne formålsparagrafen i skolen er beholdt, og den kristne kulturarven preger fortsatt vårt samfunn.

KrF er ikke i politikken for å representere en bestemt gruppering. Vi er der for de politiske sakene: For verdig eldreomsorg, for barnas rett til trygg oppvekst, for vern om ufødt liv, for sterke familier, for bærekraftig utvikling og for hjelp til fattige og forfulgte. KrF vil kjempe for dem som trenger det mest. Vi vil ha et samfunn med plass til alle.