Hopp til innhold

Frihet i fellesskap

Kapitalisme er ikke demokrati. Derfor trenger vi et sosialistisk alternativ.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes forteller om partiets ideologi og visjoner for fremtiden. Videoen er produsert av Litteraturhuset.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes forteller om partiets ideologi og visjoner for fremtiden. Du kan se foredraget i opptak her. (Videoen er produsert av Litteraturhuset.)

Ytring valgkronikk

Denne kronikken er en del av Litteraturhusets serie Under en høyere himmel, der de ulike partiene presenterer sin ideologi. Se også egen faktaboks.

Frihet, demokrati og fellesskap. Dette er Rødts viktigste verdier. Hvordan unngår vi at så store ord blir tomme ord? Skal vi snakke om frihet, må vi også vite hvilken ufrihet som truer i dag. Skal vi hylle demokratiet, må vi stå opp mot diktaturet, enten det er partitoppenes makt over Kina eller banktoppenes makt over den greske befolkninga.

Kapitalismens inntog i Kina og demokratiets avskaffelse i Hellas, tyder på at fornuftsekteskapet mellom demokrati og kapitalisme har endt i skilsmisse. Så hvor ligger folkestyrets kraft i dag? Hvem løfter frihetens fane?

FORTSATT USIKKER PÅ HVA DU SKAL STEMME? Prøv NRKs valgomat.

Verden uten åttetimersdagen

Svaret er ikke staten, men arbeiderbevegelsen. Arbeiderbevegelsen ble skapt av kvinner og menn som visste hva ufrihet var. De gikk ikke sammen i kamp for stemmerett og velferdsstat fordi de hatet friheten. Tvert imot, så lærte de oss noe verdifullt som liberalister og konservative fortsatt ikke ønsker å forstå: Folk flest må skape sin frihet i fellesskap.

Fornuftsekteskapet mellom demokrati og kapitalisme har endt i skilsmisse.

Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt

Hadde folk flest vært sin egen lykkes smed i stedet for å bygge arbeiderbevegelsen, hadde det ikke blitt noen åttetimersdag. Resultatet hadde vært mindre frihet for den enkelte, ikke mer. Regulert arbeidstid er et eksempel på økt frihet gjennom styrket fellesskap. Det samme gjelder pappakvoten i foreldrepermisjonen.

De konservative kaller dette en statlig tvang som innskrenker familienes frihet. Men ufriheten finnes ute i bedriftene allerede. Når sjefen forventer at den unge og ambisiøse mannen han har ansatt må få kona til å ta seg av «det der». Når den ansatte føler han må velge mellom å satse på jobben og å bli godt kjent med ungen sin. Vi styrker pappaenes frihet til å velge både jobb og småbarn når vi innfører en pappakvote, som ikke er tvang, men et tilbud fra fellesskapet. Du skal være ganske reaksjonær for å kalle dette for ufrihet.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Hvorfor sosialisme?

Vi betaler ikke skatt for å redusere vår frihet. Vi finansierer felles barnehager, felles skoler, helsevesen og folketrygd som felles rettighet for å redusere vår avhengighet av arbeidsgiverne. Vi sikrer oss disse nødvendighetene for et verdig liv. Vi sikrer at også barna våre skal ha disse rettighetene, fordi de er innbyggere uavhengig av hvilken relasjon de har til en arbeidsgiver. Og uavhengig av hvilken relasjon de har til familien sin.

Hadde folk flest vært sin egen lykkes smed i stedet for å bygge arbeiderbevegelsen, hadde det ikke blitt noen åttetimersdag.

Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt

Det er individet som har rett til skole, til helsevesen, til pensjon. Det er individet som står i sentrum for et samfunn med sterke rettigheter. Og ingen samfunn har gjort mer for individets frigjøring – og særlig for kvinnene – enn den sivilisasjonen arbeiderbevegelsen kjempet fram og som vi kaller velferdsstaten.

Demokratiet er den mest håpløse av styreformer, bortsett fra alle de andre. Det er mye som går galt med demokrati, men det er det best tenkelige systemet. Metoden for å få fram de beste ideene og utnytte mulighetene, er demokrati. Metoden for å stanse de verste feilskjærene fra overmodige idealister før de går for langt, er demokrati. Derfor skal det være likeverd. Derfor skal det være en person, en stemme. Derfor skal det være ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og religionsfrihet. Og derfor skal det være sosialisme.

Hva betyr kapitalisme?

Kapitalisme går ut på at noen få kan berike seg på arbeidet til de mange. Kapitalisme betyr at berikelsen av de som har mest fra før, går foran liv og helse for millioner av mennesker. Derfor forskes det mer på lønnsom Viagra til de rike enn på livreddende medisin for de fattige. Kapitalisme er kortsiktig profitt framfor bærekraft og trygghet. Kapitalisme er ikke demokrati. Kapitalisme betyr at skjebnesvangre beslutninger for hele samfunn blir fattet udemokratisk av banker, milliardærer og storaksjonærer. Derfor trengs det et sosialistisk alternativ.

Du skal være ganske reaksjonær for å kalle dette for ufrihet.

Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt

Alternativet til at finansfyrstene herjer med samfunnet, er demokratisk forvaltning av kredittvesenet. På samme måte som helsevesenet er for viktig til å la profittmotiverte investorer styre det, er tilgangen til økonomiens blodomløp i form av kreditt for viktig til å styres av private særinteresser. I et demokratisk samfunn, må de viktigste beslutningene være forankret i folkestyret. Det er sosialisme.

FØLG VALGKAMPEN: NRK Valg på Facebook.

10 røde år

Jeg er blitt bedt om å tenke 10 år fram og si noe om hva Rødt vil gjøre, hvis vi får utvikle Norge i tråd med de verdiene vi tror på. Da forutsetter jeg ikke bare at stortingets flertall står på vår side, men også at flertallets vilje ikke møtes med opprør fra mindretallet på Oslo børs. Jeg forutsetter med andre ord at alle oppfører seg som voksne mennesker som respekterer demokratiet, også når de ikke får alt som de vil.

I løpet av de ti årene vil vi gjøre tre viktige grep:

Det trengs et nytt parti på Stortinget for arbeidsfolk.

Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt

Gjenreise Norge som selvstendig nasjon ved å frigjøre oss fra Nato og avslutte den meningsløse importen av EU-direktiver.

Gjenreise en rettferdig folketrygd som gir verdighet for sliterne i stedet for å øke ulikheten mellom fattig og rik, kvinner og menn.

Gjennomføre et nødvendig løft for familiepolitikken, klimapolitikken og norsk likestilling gjennom en arbeidstidsreform for 30 timers normal uke.

Det trengs et nytt parti på Stortinget for arbeidsfolk. Et nytt parti for alle som ikke synes frihet og fellesskap er store ord som passer best i festtaler, men ser dem som symboler på drømmen så mange bærer i seg: Drømmen om et samfunn med frihet for alle enkeltmennesker, ikke frihet for enkelte mennesker.