Hopp til innhold

En enklere hverdag for folk flest

Fremtiden skapes. Den vedtas ikke. Derfor vil Frp kjempe for vanlige folks rett til å ta egne valg i egne liv.

Litteraturhusets partilederforedrag: Siv Jensen

Frp-leder Siv Jensen forteller om partiets ideologi og visjoner for fremtiden. (Videoen er produsert av Litteraturhuset.)

Ytring valgkronikk

Denne kronikken er en del av Litteraturhusets serie Under en høyere himmel, der de ulike partiene presenterer sin ideologi. Se også egen faktaboks.

Fortellingen om den stygge andungen er ikke om Frp, men det er likheter. Forferdet utbryter andemoren: «Ingen av de andre ser sånn ut! Det skulle dog vel aldri være en kalkunkylling! Nå, det skal vi snart få sett! I vannet skal han, om jeg så selv må sparke ham uti!».

Frp er ingen svane, men et valg for mange. Folk har ulike grunner for å stemme Frp, men en sak forener dem: Frp representerer et alternativ. Nytenkning har generelt hatt dårlige kår hos de politiske partiene i Norge, men for 40 år siden oppsto bevegelsen som skulle utfordre etablerte sannheter.

Fra første dag har snakkeklassen forsøkt å brennemerke Frp, men de har mislyktes. Med unntak av Rødt er Frp det eneste systemkritiske partiet i Norge. De rødgrønne driver nå valgkamp på å advare mot at Frp vil rive ned den norske modellen. Frps prosjekt handler ikke om riving, men om bygging og rehabilitering. Vi vil bruke handlekraft til å bygge Norge. Grunnmuren i prosjektet er trygghet og frihet.

USIKKER PÅ HVA DU SKAL STEMME? Prøv NRKs Valgomat.

Maktfordeling og tilrettelegging

Liberalismen handler om maktfordeling og respekt for det enkelte menneskes rett til å være sjef i eget hus. I realiteten står valget mellom de politiske partier som bruker mesteparten av sin tid på å kjempe for sin egen makt til å ta valg i andres hverdag og de politiske partier som bruker mesteparten av sin tid på å kjempe for andres rett til å ta valg i sin egen hverdag. Frp tilhører sistnevnte.

Med unntak av Rødt er Frp det eneste systemkritiske partiet i Norge.

Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet

Ap var en gang i tiden opptatt av vanlige folk. Det er de ikke lenger. Frp er det nye arbeiderpartiet, men med andre løsninger i verktøykassen. Venstresiden tror de kan planlegge og vedta seg til velstand og utvikling, mens Frp tror mer på tilrettelegging fordi fremtiden skapes, den vedtas ikke.

Frps politikk er et helhetlig svar på utfordringer vi står overfor i dagens Norge, og bygger på markedsøkonomi, enkeltmenneskets rett til å være sjef i eget liv og dyp skepsis til et byråkrati som løper i veien for folk.

FØLG VALGET PÅ FACEBOOK: NRK Valg.

De som gikk opp stien

Mange har gått opp stien Frp følger. Den norske utgaven av min favorittbok «Atlas Shrugged» av Ayn Rand har tittelen «De som beveger verden». Både Margaret Thatcher og Ronald Reagan var slike. Det var også nobelprisvinner i økonomi, Milton Friedman, som forklarte hvordan valgfrihet er en del av et politisk frigjøringsprosjekt.

Milton Friedman

Økonomen Milton Friedman forklarte hvordan valgfrihet er en del av et politisk frigjøringsprosjekt og er et ideologisk forbilde for Fremskrittspartiet, skriver Siv Jensen.

Foto: Wikimedia Commons (CC0 1.0)

Før Friedman var det økonomen Friedrich Hayek som var opptatt av hvor galt det kan gå når politikere tror de kan planlegge seg til velstand og utvikling. Vi kommer heller ikke utenom franske Bastiat som minner oss på at alt en statsmakt foretar seg har ringvirkninger, og oppfordrer oss til å observere det som ikke er synlig – husene som ikke blir bygget, og jobbene som ikke blir skapt – fordi penger ble skattet bort fra dem som ville ha brukt penger til formål som hadde vært selvvalgte. Frps politikk og ideer har ikke oppstått i et vakuum, vi har latt oss inspirere og er stolte av å være en del av en internasjonal ombudsmannsbevegelse for enkeltmennesket.

Valgfrihet og lavere skatter

Det er på tide å slutte å ri ideologiske kjepphester mot private aktører i helsesektoren. For den som har behov for en operasjon spiller det ingen rolle om legene er offentlig eller privat ansatte. Løsningen ligger i å utnytte kapasiteten som er tilgjengelig hos private og ideelle tilbydere i Norge og i utlandet.

Arbeiderpartiet var en gang i tiden opptatt av vanlige folk. Det er de ikke lenger.

Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet

Lavere skatter handler om å la folk få beholde mer av sine rettmessige opptjente penger. Får folk beholde mer av egen inntekt får de også økt handlingsrom. Valgfrihet handler om å gi folk mer styring over egen hverdag. Frp vil derfor øke handlingsrommet til folk flest og minske politikernes handlingsrom.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Et enklere Norge

Det er en interessant øvelse å forestille seg hvordan Norge ville sett ut om ti år dersom Frp får styre alene. Troen på og respekten for enkeltmenneskets evne til å styre eget liv går som en rød tråd gjennom sakene fra Frp-regjeringen. Norges oljeinntekter har gitt handlingsrom til å bygge landet.

Derfor har Frp evnet å vise handlekraft og brukt handlingsrommet som ingen av de andre partiene ville røre. Dette har medført fornuftige investeringer og gitt et løft for landets infrastruktur. Nye veier bygges uten bompenger og gamle bomstasjoner er jevnet med jorden. Undersøkelser viser at folk føler seg tryggere og tilliten til Politiet har økt. Det er flere politifolk i gatene, og det er investert kraftig i nytt utstyr for Politiet. Utenlandske kriminelle ser ikke lenger på Norge som et fristed, men et sted de skygger unna.

Fremtiden skapes, den vedtas ikke.

Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet

Ap mener fortsatt at systemet skal gå foran pasienten, men Frp har gjennomført en helsereform som setter pasienten først. Pengene følger pasienten til selvvalgt offentlig eller privat behandlingssted. Systemet er tilpasset pasientens behov. Når folk snakker om de lange helsekøene så snakker de om tiden før Frp tok over. Sykehjemsplass er blitt en lovfestet rettighet.

Vanlig folkeskikk er at om du ber noen gjøre en jobb, så betaler du for det som gjøres. Med Frp ved makten har ansvarlige myndigheter begynt å vise folkeskikk. Pengene følger oppgavene, og kommunene gjøres ikke lenger til gjeldsslaver.

En ansvarlig innvandrings- og integreringspolitikk er realisert og andre land kommer til Norge for å lære om den vellykkede snuoperasjonen som karakteriseres av såkalt «muskulær liberalisme». Den bygger på liberale grunntanker, men er i stand til å sette foten ned og vise muskler overfor det som truer det liberale samfunn og som derfor setter grenser og stiller krav.