Hopp til innhold
Replikk

Heller bilskam enn flyskam

Flyskam er for eliten som henger ut eliten.

Tesla

Jeg er usikker på hvor stor effekt flyskam vil ha, særlig blant dem som ikke allerede er engasjert i klimaspørsmålet, skriver kronikkforfatteren.

Foto: NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Som klimaforsker har jeg lagt merke til at «flight shaming» er en voksende bevegelse i Norden.

Eivind Trædal fra MDG skrev denne uka på NRK Ytring om fenomenet #flyskam, eller som det heter på svensk, #flygskam.

Luftfarten får folk til å fyre seg opp. Men hvor effektivt er det egentlig å ha flyskam?

Det ser ut som om flyskam er en anledning for eliten av eliten til å henge ut den delen av deres egen elite som flyr.

Men det er kanskje bare de miljøengasjerte som slutter å fly.

I verste fall kan flyskam ta oppmerksomheten bort fra de større problemene.

Hisser oss opp over småting

Først noen interessante fakta om det å fly:

En nordmann tok i gjennomsnitt én flytur innenlands og én flytur utenlands i 2017. Flere norske destinasjoner, som Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger står for Europas henholdsvis femte, åttende og 16. mest trafikkerte flystrekning, slik Trædal skrev denne uka.

Men ikke alle flyr som nordmenn.

Rundt 80 prosent av verdens befolkning har aldri fløyet, ifølge sjefen for Boeing. I 2017 fløy omtrent 3 prosent av verdens befolkning.

Det er med andre ord stor forskjell på hvem som har tilgang til å fly jevnlig.

I det store bildet er utslippene fra luftfarten små.

Kanskje er det nettopp disse ulikhetene som gjør at utslippene fra luftfarten får så mye oppmerksomhet? For i det store bildet er utslippene fra luftfart små.

Selv i Norge er utslippene fra luftfarten relativt små.

Utslipp fra transportsektoren

CO₂-utslipp fra den norske transportsektoren. Utslipp fra flygninger innenriks i oransje.

Foto: Glen Peters/International Energy Agency

Det betyr definitivt ikke at vi skal ignorere utslippene fra flybransjen.

Men vi har en tendens til å hisse oss opp over småting, som utslipp fra flybransjen, og miste fokus på de store tingene, som utslipp fra veitrafikken.

Mange har sterke synspunkter på hvorfor vi bør kritisere flybransjen. Men de kan i det minste tenke på luftfartens størrelse i forhold til andre sektorer.

Flysektoren står for bare rundt 3 prosent av klimagassutslippene i EU, og over 2 prosent av de globale CO2-utslippene.

Selv blir jeg mer opprørt av de totale utslippene, altså 100 prosent. 98 prosent av disse kommer ikke fra luftfarten.

Det er litt som at forbud mot sugerør eller plastposer skal redde verden fra plastproblemet.

Tesla-skam

Jeg er helt enig i at enkelte flyr for ofte.

Men hvorfor snakker vi ikke om «bilskam»? Er det fordi «bilskam» rammer vanlige folk, og ikke den eliten som vi elsker å hate?

Eller er det fordi vi har elbiler?

Når vi først snakker om eliten: Så hvorfor ber vi ikke folk om å skamme seg over sine elbil-subsidier, der eliten får en klekkelig sum statsstøtte for å kjøre Tesla?

Myteknusing om fly

La oss se nærmere på fakta.

Den internasjonale luftfarten har regnskapsproblemer. Internasjonale flyvninger fordeles ikke på enkeltland, og det føres bare statistikk over innenlands flyturer.

Det er derfor vanskelig å finne tall på hvor mye av de internasjonale flyturene som skal fordeles på enkeltland, som Norge.

Flybransjen er også ekstremt preget av ulikhet: Dersom du tar deg én flytur utenlands, eller noen flyturer innenlands, kan det dominere det årlige karbonavtrykket ditt fullstendig.

Klimaet bryr seg heller ikke om hvor utslippene kommer fra. Derfor bør vi redusere utslippene i alle sektorer, for å komme ned mot null.

Flybransjen er i vekst. Det gjør at bransjen vil bli gått nærmere etter i sømmene, også med tanke på utvikling av klimavennlig teknologi.

Så hvorfor ber vi ikke folk om å skamme seg over elbil-subsidier, der eliten får en klekkelig sum statsstøtte for å kjøre Tesla?

I mange rike land kommer den største andelen CO₂-utslipp ikke fra transportbransjen. Men innenfor transport, dominerer vei fullstendig. Selv i velstående land, som USA eller EU-landene, vokser veitransporten. Den totale økningen i veisektoren er større enn i flytransporten.

I utviklingsland, der folk i dag flyr svært lite, utgjør transportsektoren en mindre andel av CO₂-utslippene. Her er veksten størst innenfor vei.

Tallet på flyturer vil kunne vokse ganske raskt i disse landene, men det totale antallet flyginger er likevel relativt lavt, akkurat nå.

Sammenligner vi land som Norge og Sverige, ser vi at Norge har mye større utslipp fra innenriksflyginger enn Sverige.

Den lille nedgangen vi har sett i utslippene fra den norske veisektoren, handler om at vi har gått over på biodrivstoff (palmeolje), ikke at vi har skiftet til elbil.

Innblanding av karbonnøytralt biodrivstoff gjør at utslippene faller raskt. Men med en ny bilpark vil det ta mange år før utslippene reduseres kraftig.

Jeg er usikker på om flyskammen vil ha en stor effekt, særlig blant dem som ikke allerede er engasjert i klimaspørselet.

Kun for menigheten?

Jeg har ikke noe problem med at folk vil «shame» andre for flyturene deres, det må de gjerne gjøre.

Men jeg er usikker på om flyskammen vil ha en stor eller langsiktig effekt, særlig blant dem som ikke allerede er engasjert i klimaspørsmålet.

Det kan føre til mer polarisering i samfunnet, og en form for klassekrig, som kan utligne de marginale klimagevinstene.

Kanskje kan vi lære fra det siste valget i Australia, der kullgruvearbeiderne følte seg marginalisert og dermed stemte imot mer klimavennlig politikk? Det samme har skjedd i USA og Storbritannia.

I verste fall kan flyskam ta oppmerksomheten bort fra de større problemene.

Litt som at forbud mot sugerør eller plastposer skal redde verden fra plastproblemet.

Du må gjerne be andre om å «flyskamme seg» hvis det er din greie.

Men ikke mist det større klimamålet av synet. Det handler om å kutte i de totale utslippene av drivhusgasser i alle sektorer.

En tidligere versjon av kronikken inneholdt en graf med feil opplysninger om utslipp. Denne er erstattet med en graf med korrekte opplysninger.

Les Eivind Trædals kronikk om elitens flyskam.