Hopp til innhold
Kronikk

Folkeopprøret

Vi er stengt inne av en bompengering flere av oss ikke har råd til å kjøre igjennom.

Sigurd Sjursen

Vi har stanset trafikken i Sandnes og Stavanger samtidig, og stadig flere aksjonister kommer ut i gatene både med bil og til fots. Vi har rett og slett blitt en pain in the ass, skriver aksjonslederen for «Vi som er imot bomringen i Sandnes og Stavanger».

Politikerne planlegger å sette opp bomringer i Stavanger og Sandnes som følge av Bymiljøpakken. Det har fått meg, og flere titusener andre til å rase.

For hvorfor skal politikere bestemme når jeg skal kjøre inn til sentrum?

Når ble det sånn at lønna skulle bestemme hvor og når du har råd til å kjøre til byen for å handle?

Dette kan vi ikke finne oss i lenger. Dette er rett og slett udemokratisk, og Norge viser seg fra sin verste side.

Reddet av Facebook

Frustrasjonen over å ikke nå frem har gjort at jeg som mange andre har opprettet en gruppe på Facebook – For vi som er imot bomringen i Sandnes og Stavanger. Dette er nå blitt starten på et folkeopprør på Nord Jæren.

Folk har fått nok – nå må makta høre på oss.

Vi finner oss heller ikke i å bli overkjørt av politikere. Åtte uker etter oppstart er vi over 67.000 medlemmer og har satt den politiske dagsorden. Politikerne ble tvunget til å høre på oss. Vi har blitt en maktfaktor som politikerne hverken ønsker eller er vant med.

demonstrasjon mot bompenger

Vi vil ha endringer nå – ønsker de ikke det så minner vi om på at det er valg om et år, skriver aksjonsleder Sigurd Sjursen. Bildet er demonstrasjonen mot bymiljøpakken på tirsdag.

Foto: Stine R. Rørvik / NRK


Vi skulle være et diskusjonsforum for motstandere mot bomringen. I takt med stigende medlemstall ble også aksjoner satt i gang. I første aksjon var det 500 til stede på neste 1000 og neste der igjen 2000, folk kom ut i gatene og viste sin vrede og politikerne fikk opp øyene.

Folk har fått nok og nå må makta høre på oss, enten de vil eller ikke.

Folk er rasende fordi de blir tvunget over på noe som ikke er et reelt alternativ.

Vi har stanset trafikken i Sandnes og Stavanger samtidig, og stadig flere aksjonister kommer ut i gatene både med bil og til fots. Politikerne har begynt å forstå at dette ikke går over av seg selv. Vi har blitt en pain in the ass.

Brenner nå

Vi har ikke tid til å vente. Vi vil stoppe bomprosjektene med en konsekvensutredning. Med satser på 22 kroner og en rushtidsavgift på 44 kroner for en personbil vil det bety at det kommer kostnader på over 30.000 i året hvis man makser ut.

I tillegg snakker politikerne om at folk skal ta kollektivtransport. Problemet er bare at den er ikke godt nok utbygget, og den er ikke et alternativ for mange for å komme seg fra A til B.

Folk er rasende fordi de blir tvunget over på noe som ikke er et reelt alternativ.

Jeg og flere i Sandnes-området er stengt inne av en jernring, kalt bompenger.

Arrogant makt

Det gjør det ikke bedre at politikerne sitter og hånflirer i møter når de blir fortalt diverse historier om folk som sliter med å få livet til å gå opp økonomisk med bompengeringen.

De er totalt i utakt med befolkningen og klarer ikke, eller vil ikke, sette seg inn i vår situasjon.

De sitter på sin pidestall med sine millionlønninger og ignorerer oss. Er det rart det blir politikerforakt?

De sitter på sin pidestall med sine millionlønninger og ignorerer oss. Er det rart det blir politikerforakt?

Etter å ha opplevd denne arrogansen er jeg ikke lenger overrasket over alle medlemmene vi har fått. Vi er forbanna med god grunn.

Vi vil ha endringer nå – ønsker de ikke det så minner vi dem på at det er valg om et år.

Flere lokal politikere sier nå nei til gjenvalg mest trolig fordi denne saken har blitt så betent for dem. De som sier nei til gjenvalg er tungvektere i lokalpolitikken og de er feige og bakker ut, og vil ikke stå til ansvar for de uansvarlige vedtakene de har gjort rundt den nye bomringen.

Engasjementet spres

Heldigvis ser vi nå at innbyggere i andre byer ser mot Nord Jæren.

Det vi er vitne til nå er et lokalt folkeopprør som er i ferd med å spre seg til resten av landet og en kamp mot en total avskaffelse av bompenger. For vi blir bomfrie til slutt, spørsmålet er bare når.

Det gjør det ikke bedre at politikerne sitter og hånflirer av folk som sliter med å betale regningene.

Vi får straks en ny samferdselsminister. Han må kommer sterkere på banen og får avklart en gang for alle hvem som kan bestemme hva i denne prosessen.

Lokal politikerne legger ansvaret på regjering, og Stortinget og regjeringen sier at dette er et lokalt ansvar. De skjuler seg bak vedtak og skylder på hverandre. Ingen vil ta ansvar ingen vil bidra med å finne en løsning og dette kalles på godt norsk total ansvarsfraskrivelse.

Kan samferdselsministeren gi et klart og tydelig svar på hva som kan avklares lokalt og hva som må avgjøres i Oslo? Det har blitt altfor mye dialog mellom lokal politikerne og samferdselsministeren i media.

Nå fortjener befolkningen et klart svar på om vi skal forbli buret inne av en usynlig mur.