Hopp til innhold
Kommentar

Føling på fløyene

Første halvår i lokalvalgsåret har gått hardt utover fløypartiene. De har 94 dager på seg til å snu skuta.

siv_båt

I sommer-skjærgården forbindes 9,9 med en påhengsmotor. For Frp er det definisjonen på et forlis, skriver politisk kommentator Lars Nehru Sand.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Norstat leverte denne uken junimålingen som viser hva folk ville stemt dersom det var kommunevalg nå. Det er det ikke før om 94 dager. Da er det lokale kamper om makt i storbyene, kommunestyreplasser og fylkesting som hver for seg er avgjørende. Dét er det viktigste.

Kommunebarometer juni 2015

Parti

Juni %

Endring

Mai %

Valg 2011 %

Ap

34,3

+0,1

34,3

31,7

Frp

9

-0,5

9,5

11,4

Høyre

27,9

+0,7

27,1

28

KrF

4,5

-0,7

5,2

5,6

Rødt

1,7

+0,2

1,5

1,5

Sp

7

-0,7

7,7

6,7

SV

2,9

-1,7

4,6

4,1

V

4,7

-0,4

5,1

6,3

MDG

4,6

+1,4

3,2

0,9

Andre

3,4

+1,6

1,8

3,8

Junimålingen isolert: MDG mest frem +1,4 prosentpoeng. SV mest tilbake, -1,7 prosentpoeng. Det er små endringer for de andre partiene. Kun endringen for SV er signifikant. Målingen er tatt opp før enigheten som flyktninger til Norge fra Syria ble annonsert.

Nasjonalt er det likevel særlig to størrelser som er spesielt interessante: Havner SV under 4 prosent og Frp under 10 prosent?

Første halvår bærer bud om at det kan bli alvorlig: SV er stabilt under sperregrensen, Frp har ikke på noen av kommunemålingene fra Norstat for NRK vært over 10 prosent.
Dette har ikke en direkte politisk betydning på valgnatta i september. Likevel betyr det mye symbolsk for hvordan de to fløypartiene ser på seg selv. SV som et naturlig stortingsparti, Fremskrittspartiet som landets udiskutable tredje største parti.

Påhengsmotor

I sommer-skjærgården forbindes 9,9 med en påhengsmotor. For Frp er det definisjonen på et forlis. Skulle Frp få et ett-siffer-resultat opp på skjermen bak Ingerid Stenvold i NRK-studioet valgnatta, vil diskusjonen om hvor mye regjeringssamarbeidet koster, bli tiltagende og intens.

I sommer-skjærgården forbindes 9,9 med en påhengsmotor. For Frp er det definisjonen på et forlis.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator

Et SV med valgresultat under 4 prosent vil også måtte gå i seg selv. Når partistrategene på fløyene våkner tirsdag morgen etter kommune- og fylkestingsvalget, er det bare én ting de skal tenke på: Stortingsvalget 2017.

Partier under press agerer annerledes enn partier med indre ro og selvtillit. Derfor definerer lokalvalget også dynamikken for resten av inneværende stortingsperiode.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Kommunebarometer første halvår» i nytt vindu

Det store bildet:

  • Frp har ikke vært over 10 prosent første halvår. Oppslutningen varierer mellom 7,9 prosent og 9,5 prosent.
  • Partiet gjør det bedre ved spørsmål om stortingsvalg, og har ligget over 10 prosent på alle stortingsmålingene til Norstat for NRK i samme periode.
  • SV har fem av seks målinger under 4 prosent. Oppslutningen varierer mellom 2,8 prosent og 4,6 prosent.
  • Partiet har svært få lojale velgere. SV under sperregrensen på alle stortingsmålingene samme periode
  • MDG kan virkelig få et lokalt gjennombrudd. Juni-målingen første over 4 prosent.
  • Partiet har ganske lojale velgere, mye tilsig og lite avgang.

SV og Frp har mer enn lav oppslutning til felles. De har også få lojale velgere. SV har de tre siste månedene hatt under 50 prosent lojalitet. Det vil si at under halvpartene av SV-velgerne fra 2011 ville stemt SV, hvis det var valg igjen nå. For Frp ligger det ikke særlig høyere, men i intervallet 55 prosent - 65 prosent gjennom våren.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Lojalitet første halvår» i nytt vindu

Partier med lavere lojalitet enn 80, vil ha store problemer med fremgang i valg, fordi man trenger en viss «base» med gamle velgere, uansett hvor god valgkamp man gjør. De to fløypartiene deler også et annet interessant fellestrekk: Det er mer nærliggende for deres 2011-velgere å gå til hovedkonkurrenten, enn til gjerdet. Normalt er det slik at partier som avgir velgere, gjør det mest til gruppen «ikke sikre». Altså velgere som sitter på gjerdet, velgere det er enklere for et parti å «hente hjem».

De siste månedene er situasjonen slik at SVs lekkasje til Ap er større enn lekkasjen til gjerdet. Blant SVerne som forlater partiet, er det altså flere som føler seg trygge på Ap, enn det er velgere som «bare» er i tvil om SV. For Frp er situasjonen den samme mot Høyre.

For både SV og Frp er det dessuten slik at de lekker velgere til flere partier enn de får velgere fra.

Hvor mye har partiene å hente i valgkampen?

De tre partiene som på enkeltmålingen for juni har flest usikre velgere, er MDG (16,3 prosent) Venstre (15,9 prosent) og Frp (13 prosent).

Ser man snittverdiene for første halvår under ett, er det Venstre (22,7 prosent) og Sp (14,3 prosent) som har mange velgere som må hentes hjem før valgnatta. Evnen til å faktisk få disse velgerne til å stemme på seg igjen, er en viktig oppskrift på å vinne valg.

MDG avslutter før sommeren på nivå over fire prosent, de er ikke fullmobiliserte og partiet får flere velgere enn de gir. Hvor høyt de ender på valgnatten blir spennende. Og om alle de som sier det kan tenke seg å stemme MDG, faktisk gjør det til slutt. I juni bytter også SV og MDG plass, målt etter størrelse. Det er første gang ved spørsmål om kommunevalg, mens MDG har vært større enn SV på stortingsbarometerne dette halvåret, med unntak av april da begge fikk 3,8 prosent. Bildet bekreftes av en stortingsmåling i Aftenposten i dag.

Det må likevel minnes om at den grønne målingsveksten ikke direkte kan sies å skje på SVs bekostning; For SV er Ap en vesentlig større konkurrent i direkte velgerovergang, enn MDG er det.

Første halvåret har tendensen vært at Ap netto har tjent på velgerovergangen direkte med Høyre. For de to partiene er det ingen krisevarsler og totaltallene er ikke det viktigste: prosentenheter og desimaler betyr kun noe i kampen om Oslo, Bergen og Tromsø.

Trondheim ser ut til å forbli rødt. Tromsø kan også fort bli det. Bergen kan fort stå å falle på hvilken side KrF velger. Regner man ut velgerendringene i denne junimålingen på kommunenivå for Oslo er det dødt løp mellom blokkene.

Eller en svært så levende valgkamp, om du vil.

Partibarometer stortingsvalg juni 2015

Parti

Juni %

Endring

Mai %

Valg 2013

Endring mandater

Ap

41

+3,5

37,5

30,8

+22

Frp

12,1

0,0

12,1

16,3

-9

Høyre

22

-0,1

22

26,8

-11

KrF

5,2

-0,7

5,8

5,6

-1

Rødt

1,1

-0,3

1,4

1,1

0

Sp

5,1

-1,3

6,4

5,5

-1

SV

3,5

-0,3

3,8

4,1

-5

V

4,5

+0,6

3,9

5,2

-1

MDG

4,3

-1,2

5,5

2,8

6

Andre

1,3

-0,3

1,6

1,8

0