Replikk

Et angrep på barns frihet

Homofile barn bør ikke komme i hendene på fosterforeldre som ikke vil være der for dem.

Homofilt par

«Det er viktigere å sikre en trygg oppvekst for et potensielt skeivt barn enn å beskytte voksnes rett til å hate med religion som unnskyldning,» skriver forfatteren av dette debattinnlegget. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Ruslan Grigoriev / Colourbox

6. mai skriver Endre Stene at å nekte kristenkonservative å være fosterforeldre er et angrep på religionsfriheten. Han argumenterer for at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal la homofober få være foreldre – til potensielt homofile barn. Dette fordi foreldres verdisyn er viktigere å verne om enn et barns mentale helse.

Det er nemlig det det er snakk om. Det er ikke snakk om religion. Det er riktignok slik at samfunnet vårt sekulariseres, men det er ikke din tro på Gud som stopper deg fra å adoptere et barn.

Tro det eller ei, men homofobi er ikke en del av den kristne tro. Ingen kristne pålegges å være homofober. Svært mange kristne i dette land er ikke homofobe. Jeg kommer selv fra en kristen familie og opplevde utelukkende kjærlighet fra min innerste familie da jeg kom ut som skeiv. Jeg kjenner til og med flere skeive som er kristne.

Skam

Det virker som om religionsfrihet her forvirrer på samme måte som ytringsfrihet ofte gjør. Religionsfrihet betyr at man har lov å utøve sin religion slik man ønsker, uten å møte forfølgelse. Stene referer til et kristent par på Østlandet som ikke fikk være fosterforeldre. Dette religiøse paret har ikke fått noen sanksjoner i form av bøter eller fengsling på grunn av deres meninger.

På samme måte er det ikke et angrep på ytringsfrihet å ikke publisere rasistiske kronikker i Aftenposten. Man kan ytre seg, men det betyr ikke at man må lyttes til eller respekteres. Man kan også ha religiøse overbevisninger i ro og mak, uten at disse må respekteres av instanser som Bufetat.

Jeg skulle ønske det var mulig å være litt mer totalitær når det gjelder barns rettigheter.

Staten har ansvaret for barn som allerede har vært gjennom traumatiske hendelser. Skal disse barna måtte oppleve å bli plassert i hjem hvor de pålegges skam og skyld for en del av seg selv de ikke kan noe for?

Trygg oppvekst

At Bufetat går inn så tidlig for å verne om utsatte barns mentale helse er berømmelig. De har skjønt at det kan være ødeleggende for et barn å bli behandlet som noe skammelig. De har skjønt at det er viktigere å sikre en trygg oppvekst for et potensielt skeivt barn enn å beskytte voksnes rett til å hate med religion som unnskyldning.

Ja, Stene, jeg skulle ønske man kunne fjerne homofobiske lærere fra klasserommene, for de to skeive elevene som sannsynligvis sitter der sin skyld. Jeg skulle ønske det var mulig å være litt mer totalitær når det gjelder barns rettigheter. Jeg skulle ønske man kunne tvinge foreldre til å være gode og støttende mot sine barn, men det kan vi dessverre ikke.

Det vi heldigvis kan er å stoppe barn fra å komme i hendene på foreldre som ikke vil være der for dem, og forhåpentligvis finne noen som kan. Å ha fosterbarn er ikke en rett.

Følg debatten: Twitter og Facebook