Replikk

Eldre er en enorm ressurs

Eldre utgjør en stor ressurs i samfunnet. Men vi kan utnytte ressursene deres enda bedre.

Regjeringens helsereform «Leve hele livet».

Regjeringens eldrepolitikk handler om langt mer enn sykehjem, skriver eldre- og folkeministeren i sin replikk. Her er hun under presentasjonen av regjeringens eldrereform "Leve hele livet".

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I en kronikk på NRK Ytring konstaterer Sigrun Aasland i Tankesmien Agenda at de eldre er en ressurs, og at eldrepolitikk er mer enn sykehjem. Regjeringen har vært opptatt av dette i flere år. Aasland slår derfor inn åpne dører.

Vi har lenge visst at dagens eldre er friskere og sprekere enn gårsdagens eldre. Eldre både kan og vil delta mer i samfunnet. Derfor handler regjeringens eldrepolitikk om langt mer enn sykehjem.

Den handler først og fremst om å bygge aldersvennlige samfunn. I et aldersvennlig samfunn kan eldre delta og bruke ressursene sine og har frihet og mulighet til å leve aktive liv.

Regjeringens eldrepolitikk handler først og fremst om å bygge aldersvennlige samfunn.

Det er heldigvis lenge siden eldrepolitikk bare var omsorgspolitikk. Regjeringen har derfor laget en strategi for et aldersvennlig samfunn, som tar opp områder som arbeidsliv, boligpolitikk, nærmiljø og frivillig sektor.

Det gjør også vår eldrereform, «Leve hele livet». For noen uker siden lanserte regjeringen et nasjonalt råd for et aldersvennlig samfunn. Flere organisasjoner skal delta i dette, blant annet Pensjonistforbundet, Husbanken og KS. Hovedmålet med rådet er nettopp å løfte frem de eldre som en ressurs.

Det er flott at Agenda innser at eldrepolitikk er mer enn sykehjem og at de eldre er en ressurs.

For regjeringen er dette rett og slett gammelt nytt.