Kronikk

Derfor melder jeg meg ut av Høyre

Sykehussaken i Molde og Kristiansund viser at beslutninger tas i de lukkede rom i stedet for gjennom demokratiske prinsipper. Dette er ikke det Høyre jeg gikk inn i for 53 år siden.

Helse Møre og Romsdal administrasjonsbygg styre

Skal sykehuset ligge i Kristiansund eller Molde? Prosessen frem mot en avgjørelse er en skinnmanøver fra den nye regjeringen, skriver Knut Engdahl.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Jeg har vært Høyre-medlem i 53 år. Bak meg har jeg over 30 år i Kristiansund bystyre, blant annet som ordfører. Jeg har også vært innom Stortinget som varamann og hatt verv innen Statoil og Distriktenes Utbyggingsfond, for å nevne noe.

Jeg har hatt en interessant tid, lært mye og møtt mange samfunnsbyggere.

Betent sak

Nå har vi en sak som har vært betent, og som krevde ryddighet på alle plan for å kunne landes med aksept. Det fikk vi dessverre ikke.

Saksgangen har til tider vært en parodi.

Knut Engdahl

Plasseringen av et nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal er en stor og viktig sak som er grundig utredet. Jeg kan ikke stille meg bak en prosess der en partipolitisk avgjørelse går foran det utredningsarbeidet som er gjort – og som dermed er fullstendig bortkastet.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Helse Midt-Norge kjørte saken for sentrale styresmakter uten åpenhet, med møter i de lukkede rom. Under prosessen gikk tre personer i ledelsen på dagen etter å ha stått imot utilbørlig innblanding og press for å skifte mening. Saksgangen har til tider vært en parodi.

Spill for galleriet

For meg tyder det på at hele saken har vært en skinnmanøver fra den nye regjeringen. Sårt trengte helsemidler har gått til en prosess som har vært et spill for galleriet, og som i tillegg har brukt mange menneskelige ressurser.

LES OGSÅ: Høie om sjukehusstriden: – Ei politisk krevjande sak.

Administrerende direktør Astrid Eidsvik, som har ledet arbeidet på en forbilledlig måte med stor integritet, gikk på dagen kun en uke før innstillingen skulle legges frem. Begrunnelsen var at konklusjonen i utredningsarbeidet ble forsøkt påvirket ovenfra på uakseptabel måte. Da forsvant Knut Engdahl som Høyre-medlem.

LES OGSÅ: Høyre fikk nytt varslingsbrev fra Kristiansund.

Statsrådens ansvar

Når man i en så viktig sak bygger opp et system med et sikret flertall av edsvorne ja-medlemmer for at saken skal skli gjennom med bestillers syn, da har det demokratiske folkevalgte system et problem. Ulike synspunkt er en av demokratiets bærebjelker.

Ansvaret ligger klart hos helsestatsråden. Har han påvirket prosessen på ulovlig vis?

Knut Engdahl

Ansvaret ligger klart hos helsestatsråden. Har han påvirket prosessen på ulovlig vis? Det bør en granskning til for å finne svaret, til beste for alle parter. Han har i hvert fall ikke forsøkt å rydde opp i en udemokratisk og etter min mening helt uetisk prosess.

Uryddig spill

Årsaken til at jeg valgte Høyre, var partiets stilling til enkeltmenneskets frihet, valgmuligheter og integritet, samt retten til å ha egne synspunkter og til å avgi stemme innen rettsstatens rammer.

Det Høyre jeg ser nå, er ikke det Høyre som jeg gikk inn i.

Det er sterkt å beklage at denne sak vanskeliggjør nødvendig samarbeid i regionen. Det skyldes uryddig spill.