Hopp til innhold
Kronikk

«Svenske tilstander» på Oslo øst?

NRK dro til Oslo øst og ble skremt. Kanskje de burde ha jobbet litt mer med denne saken?

Ungdom på Oslo øst om gjengkriminalitet

NRKs reportasje tegner et skremmebilde av ungdommens situasjon i Oslo øst, hevder kronikkforfatterne. Bildet er fra intervjuet med «Abdul» (fingert navn) i Dagsrevyens reportasje 11. mars.

Nyhetsstrømmen fra USA viser at sannhet ikke lenger er et opplagt kriterium for om saker når opp i mediene. Reportasjen om ungdom i Oslo øst, i Lørdagsrevyen den 11. mars viser at det samme kan gjelde hos oss. Utsatte ungdommer og noen bekymrede foreldre ble brukt til å skape generaliserte bilder, som det er lite dekning for i politiets egne statistikker og i nyere ungdomsforskning.

Vi har gjennom tjue år fulgt utviklingen gjennom store, anonyme studier. Funnene er helt andre enn de NRK rapporterer. Hvorfor avvises forskningen om Oslo-ungdom?

Tryggere ungdommer

NRK underbygger med sin reportasje forestillingen om «svenske tilstander» i bydelene Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand. Vi får høre at det meste er i ferd med å gå galt. En gutt med finlandshette fyrer opp en joint og forteller at ungdom ned i 11-årsalderen røyker hasj, at «kidsa går med gønnere». Bruk og salg av cannabis skal være utbredt, gjengene blir en stadig større trussel. Folk bankes opp og er redde i hverdagen. Er dette er en dekkende beskrivelse, og er det verre i disse tre bydelene enn andre steder?

Ikke hvis vi skal tro på de 24.000 tenåringene som deltok i Ung i Oslo-undersøkelsen i 2015. De forteller en helt annen historie, om et ungdomsliv som er tryggere og mindre preget av rus, vold og kriminalitet enn for noen tiår siden. Både på Oslo øst og vest lever de aller fleste ungdommer helt vanlige ungdomsliv, de opplever nærmiljøet som trygt, de trives på skolen og gjør leksene sine, de har mange venner og har en aktiv og rusfri fritid. Men det er også ungdommer som forteller om kriminalitet, rus og vold. De er derimot relativt få, og heller ikke spesielt opphopet i enkelte bydeler.

Både på Oslo øst og vest lever de aller fleste ungdommer helt vanlige ungdomsliv.

Cannabis

Det hevdes i reportasjen at en av fire selger hasj og at halvparten har brukt stoffet eller bruker det daglig. Dette stemmer dårlig med hva ungdom selv forteller. Dersom hver fjerde ungdom selger hasj, burde det være lett å skaffe stoffet. Men bare et lite mindretall av de 24.000 ungdommene hadde blitt tilbudt hasj eller marihuana – et nokså nøytralt spørsmål som det skal være greit å svare på. Ungdom i de tre bydelene tilbys stoffet i samme grad som ellers i byen.

Bruken av hasj og marihuana har derimot lavest utbredelse i de tre bydelene som blir trukket fram i reportasjen, sammen med nabobydelene Bjerke og Alna. Høyest er nivået i de indre bydelene og på vestkanten. Men uansett hvor i byen man bor, har bare et mindretall prøvd hasj og svært få har prøvd mange ganger.

I reportasjen hevdes at bruk av cannabis kan være vanskelig å måle ettersom det er et sensitivt spørsmål. Men at ungdom på øst i større grad enn på vest skulle lyve eller holde tilbake slik informasjon, i en undersøkelse der ingen de kjenner vil se svarene deres, er det vanskelig å argumentere godt for.

Les også: Byrådsleder Raymond Johansen om Gjengsituasjonen i Oslo

Kriminalitet

NRK hevder at det er mye kriminalitet i disse bydelene og at situasjonen er i ferd med å komme ut av kontroll. Vi har undersøkt hvor mange som har nasket i butikker, slåss med våpen, gjort innbrudd, ran og hærverk.

Vi finner ikke noe spesielt geografisk mønster hvor i byen volden er mest utbredt.

Hver sjette ungdomsskoleelev i Oslo har deltatt i slike handlinger, de aller fleste én gang eller to. Nivået i de tre bydelene er det samme som i andre bydeler. Innvandrerungdom gjør ikke mer kriminalitet enn majoritetsungdom i bydelene Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand.

I Ung i Oslo forteller få at de er utsatt for vold, og vi finner ikke noe spesielt geografisk mønster hvor i byen volden er mest utbredt.

Følg debatten: Facebook og Twitter

Utrygghet

Ungdom er også spurt om føler seg trygge når de er ute om kvelden. Mer enn åtte av ti svarer ja, noen er usikre og noen svært få svarer at de klart opplever seg som utrygge. I de tre bydelene NRK fokuserer på svarte 80 prosent at de opplever det som svært eller ganske trygt. Dette er riktignok lavere enn i byen for øvrig, men bildet man får av at bydelene preges av en generell utrygghet stemmer ikke med det ungdom flest selv opplever.

Med «svenske tilstander» menes gjerne marginaliserte innvandrere i «parallelsamfunn», hvor politiet knapt tør å bevege seg. Det finnes nok slike miljøer i Stockholm, Malmø og Gøteborg. De siste ukene har vi sett oppgjør mellom gjenger, med en rekke drap.

Våre studier kan bare tegne konturene av situasjonen i Oslo. Vi har ikke data om de som faller ut av skolen, om gjenger og tunge kriminelle. Vi betviler ikke at det finnes slike grupper, men vil peke på at politiet selv avviste at det finnes slike parallelsamfunn i en rapport som kom i fjor.

Hovedmønsteret de siste årene er oppløftende.

Selvforsterkende skremmebilder

Vi har derimot i årevis undersøkt vanlig ungdom i Oslo, og det er få andre byer som har så inngående data om ungdoms situasjon. Hovedmønsteret de siste årene er oppløftende, og derfor er det ekstra uheldig når NRK tegner unyanserte skremmebilder av Oslo øst.

For det første fordi vi trenger et godt kunnskapsgrunnlag når vi skal forebygge frafall i skolen, rus, vold og kriminalitet. Politikere bør ikke iverksette forhastede tiltak, men snarere tenke helhetlig. Det er også uheldig om skremmebilder fra Oslo øst innebærer at en overser problemer i andre områder. Det er for eksempel ingen tvil om at ungdom på Oslo vest drikker og ruser seg mye mer.

NRK tegner unyanserte skremmebilder av Oslo øst.

Dessuten kan skremmebilder gi grobunn for stereotypier. Mange av foreldrene på Oslo øst har begrenset økonomi og flere står uten jobb enn på vestkanten. Men skremmebilder og stereotypier kan også skape unødige stigma, som i sin tur blir en belastning i seg selv. Mange av dem som bor på Oslos østkant gjør det bra på skolen, og et lite mindretall ruser seg. De fleste har rett og slett en vanlig og rik ungdomstid.

Hver eneste dag gjøres det mye bra ungdomsarbeid i alle deler av Oslo – av lærere, kriminalitetsforebyggere, helsepersonell og andre ungdomsarbeidere.

Vi skal selvsagt følge med og ta problemene som utvikler seg på alvor. Men NRK-reportasjen sist lørdag var ikke noe godt innspill for å få videreutvikle denne innsatsen i en fornuftig retning.