Sånn tok insekter over verden

Insektene er en evolusjonær suksesshistorie. Nå tror forskere at hemmeligheten ligger i vingene.

ISRAEL-NATURE-INSECT

Insektene har visst å utnytte vingene sine, og fyller nå alle tenkelige nisjer. Her ser vi en rødbrun høstlibelle.

Foto: JACK GUEZ / AFP

Det første insektet vi vet om at har levd kravla rundt på Jorda for for omtrent 385 millioner år siden. Det kunne minne om et sølvkre – flatt og vingeløst. Vi har ikke veldig mange insektfossiler fra de påfølgende 60 millioner åra, men så må det plutselig ha skjedd noe.

For fra og med 325 millioner år siden viser fossiler at det plutselig myldrer av insekter. Hva skjedde? En ny studie argumenterer for at insektbestanden plutselig tok av da vingene dukka opp.

Et 60 millioner år langt tomrom

Dette 60 millioner år lange tomrommet i insekters fossilhistorie kalles gjerne hexapod gap. Tidligere har det blitt foreslått at årsaken kan være det lave oksygennivået i atmosfæren på den tida. En annen teori har vært at sedimentlagene som kunne ha bevart insektfossiler av en eller annen grunn har forsvunnet.

I rapporten, som er publisert i Proceedings of the Royal Society B, viser forskerne, ved hjelp av oppdaterte data, at det sannsynligvis ikke var så lavt oksygennivå i atmosfæren som vi tidligere har trodd.

I tillegg analyserte de steiner fra ulike epoker i Jordas historie uten å finne noe spesielt med sedimentene fra den aktuelle tidsperioden.

– Disse bergartene kunne helt fint hatt fossiler i seg. Det at de ikke har det tyder på at det ikke var særlig mange insekter i den perioden, og ikke at det handler om at vi har uflaks med tanke på tilgang på fossiler, sier hovedforfatter Sandra Scachat til physorg.

Forskerne har også sett nærmere på de tilgjengelige insektfossilene fra hexapod gap, og konkludert med at det ikke finnes direkte bevis for at noen insekter hadde vinger i denne perioden. De to første insektfossilene med vinger er et gresshoppe-aktig insekt, og et øyenstikker-aktig insekt.

– De er så forskjellige fra hverandre som de kan få blitt. Dette tyder på at insekter, så fort de fikk vinger, utviklet seg i mangfoldige retninger. I et geologisk perspektiv må det ha skjedd tilnærma umiddelbart, sier Scachat.

– Hva skjedde?

Frode Ødegaard, som er insektforsker ved Norsk institutt for naturforskning, sier at rapporten er spennende.

– Utvikling av vinger gir mange flere muligheter til spredning, flukt fra fiender og ikke minst å utnytte hele naturen. En annen tilsvarende viktig hendelse var utvikling av heftemekanismer på beina slik at de kunne utnytte hele naturrommet enda bedre.

Kevin Boyce, en annen av rapportens forfattere, poengterer at funnene nå åpner for nye problemstillinger.

– Først var det få insekter, uten vinger. Og så, plutselig, flyr de. Hva skjedde? Godt spørsmål.