Redder sine ektemenn fra kreften

Om du er redd for å dø av kreft, kan redningen være å komme seg inn i et stabilt og godt parforhold, viser norsk forskning.

Ektepar

Menn som lever i ekteskap reddes ofte av bekymrede ektefeller, mens ungkarene ser ut til å få stadig dårligere odds.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Er du mann og gift, har du nemlig opptil en tredel større sjanse for å overleve - om du først er diagnostisert med sykdommen.

Det er først og fremst mannen som vinner på dette, selv om kvinner også til en viss grad har fordel av å være i et trygt parforhold.

Kreftdiagnoser over 30 år

I det siste har flere studier vist at den generelle dødeligheten til ugifte har økt over tid, og at det samme mønsteret er gjeldene for noen mer spesifiekke dødsårsaker, ifølge studien, som ble publisert i journalen BioMed Central Public Health i dag.

Kreftforsker Dr. Astri Syse og Håkon Kravdal fra Universitetet i Oslo har studert 440.000 menn og kvinner fra årene 1970 til 2007. Personene var alle mellom 30 og 89 år gamle og hadde kreftdiagnose.

De de fant ut var at menn som aldri giftet seg hadde opp til 35 prosent større sannsynlighet for å dø av sykdommen enn de som var i ekteskap. For kvinner var forskjellen ikke mer enn 23 prosent.

– Avgjørende omsorg

– Det er mulig at de gifte individene i større grad ble oppfordret til å oppsøke lege på grunn av bekymring fra ektefellen, sier Håkon Kravdal.

– Dette kunne igjen gjøre at svulsten ble oppdaget på et tidligere tidspunkt, og at behandlingen dermed ble mer effektiv.

I artikkelen spekuleres det også i at ugifte generelt har større helseproblemer, i og med at mennesker i parforhold ofte fører en sunnere livsstil.

Forskjellene øker

Et annet interessant punkt er at forskjellene mellom de gifte og ugifte har økt med årene. I artikkelens konklusjon har de norske forskerne flere teorier på hvorfor det er blitt nettopp slik.

– Dette kan ha med å gjøre at samfunnet generelt er blitt mindre enhetlig, at det ikke lenger legges så stor vekt på ekteskapet som institusjon, skriver forskerne.

– Dermed har de uten partner også blitt mer sårbare, og vil i flere tilfeller heller ikke ha den støtten man kanskje vil trenge for å kjempe seg gjennom en tøff behandling.