Nærmer seg løsning på schizofrenigåta

Norsk professor vekker internasjonal oppsikt med ny teori om hørselshallusinasjoner.

Kenneth Hugdahl
Foto: B. E. Larsen

10 000 nordmenn lider av schizofreni, en sykdom forskere til nå verken har klart å forstå eller kurere. Å høre stemmer som egentlig ikke er der er det mest dominerende symptomet på sykdommen.

Oppstår i språksenteret

Kenneth Hugdahl er professor i biologisk psykologi ved Haukeland sykehus i Bergen, og har jobba med Schizofreni i mange år. Ved å ta utgangspunkt i hvordan vi oppfatter språk har Hugdahl kommet fram til at hallusinasjonene må oppstå i språksenteret.

Språksenteret til friske personer aktiveres når de hører en lyd utenfra. Hos schizofrene vil derimot språksenteret aktiveres uten ekstern lyd, nervecellene er opptatt med stemmer innenfra.

Færre nerveceller

Hugdahl mener å ha funnet årsaken til dette, nemlig at schizofrene har færre nerveceller i språksenteret enn friske. Dette fører til spontanaktivering eller overaktivering av disse cellene, som igjen fører til hørselshallusinasjoner. Årsaken kan være en genetisk feilprogrammering, men det gjenstår å bevise.

Hugdahl forteller at det foreløpig ikke fins treffsikker medisinering mot disse hallusinasjonene.

- Men hvis teorien stemmer kan det utvikles medisiner mot signalstoffene. Kanskje vi er der om 5-10 år?

20 millioner fra EU

Hugdahls funn har vakt oppsikt langt utenfor landegrensene, og før jul mottok professoren European Research Council Advanced Grant Award på 20 millioner kroner. Pengene skal brukes til å fortsette arbeidet med hørselshallusinasjoner.

Hugdahl er for tiden involvert i flere prosjekter som kombinerer studier av hjernen med MRI-teknikk for avbildning av hjernefunksjon.