Klimafiks: Vil dimme sola

Amerikanske forskere foreslår en ny og raskt løsning på global oppvarming som samtidig reparerer ozonlaget.

dawn sun .  fog  dawn sun .  fog

Tåke gir mindre solinnstråling. En lignende effekt lenger opp i atmosfæren kan bremse global oppvarming.

Foto: Colourbox

– Denne forskningen er et vendepunkt og et viktig steg i å analysere og redusere risikoen ved solar klimafiksing, sier professor David Keith ved Harvard universitet.

Klimafiksing eller geoengineering er drastiske tiltak som kan redusere global oppvarming uten å kutte klimagassutslippene. Et forslag har vært å bruke ballonger eller fly til å spre svoveldioksid i stratosfæren. Svoveldioksid reflekterer deler av lyset tilbake igjen i verdensrommet og er det som forårsaker nedgang i temperaturen etter store vulkanutbrudd.

– Å spre svoveldioksid i atmosfæren er den eneste ideen som har fått noe særlig grep til nå, forteller David Keith ved Harvard universitet.

Men forskerne frykter at metoden kan være med på å bryte ned ozonlaget som beskytter oss mot skadelig stråling fra sola.

– Trenger sånne ideer

Derfor foreslår Keiths team i en artikkel publisert i anerkjente PNAS å heller bruke kalkstein.

– Kalsitt er en av de vanligste bestanddelene i jordskorpen. Mengden som ville bli brukt i solar klimafiksing er små sammenlignet med hva som fins i støvet på jordoverflaten, sier David Keith.

Ikke bare er kalk trygt for ozonlaget. Det kan også være med på å bygge det opp igjen ved å nøytralisere andre skadelige utslipp, ifølge forskerne.

Bjørn Hallvard Samset, Seniorforsker ved CICERO

Bjørn Hallvard Samset mener vi trenger nye ideer for å løse klimakrisa.

– Det er sånne ideer vi trenger, for å se om det finnes bedre løsninger enn de vi stort sett alt har avskrevet, sier forskningsleder Bjørn Hallvard ved Cicero.

Klimaforskeren peker på at FNs hovedmål om å ikke varme opp jorda mer enn to grader siden førindustriell tid også krever en form for klimafiksing ved å trekke CO₂ ut av atmosfæren. Samset sier det å begrense solinnstråling "er en mye mer aktiv inngripen i naturen med potensielt store bivirkninger som vi ikke har oversikt over."

Hodepinetablett

– Effekten av klimaendringene vil ikke bli reversert av at vi hindrer solstråler fra å nå jordoverflaten, men vi kan begrense enkelte miljøendringer som stigende havnivå, skriver klimaforsker Helene Muri ved UiO i en kronikk på forskning.no der hun ber andre forskere ta klimafiksing på alvor.

Hun advarer mot at CO₂-utslippene fortsatt vil føre til forsuring i havet. Også forskerne bak den nye studien mener det er viktig å stoppe selve klimagassutslippene.

– Klimafiksing er som å ta hodepinetabletter. De kan hjelpe når ting er virkelig ille, men de gjør ikke noe med årsaken til sykdommen, og de kan gjøre mer skade enn nytte, sier Frank Keutsch ved Harvard.

Samset mener det må mer forskning til før man belager seg på å dimme solstrålene, men "jo mer vi binder oss til 2-gradersmålet uten å ha noen klar strategi for hvordan vi skal nå det, jo mer besnærende vil geoengineering på et eller annet punkt virke".