Klart for kjempesmell!

Det hendte for 14 milliarder år siden, men neste onsdag skjer det igjen. 10. sept gjenskapes forholdene ett millionte-dels sekund etter The Big Bang i Cern. Schrödinger Spesial søndag, kl 1955 på NRK2.

Planeter

Snart skal enorme mengder energi buldre gjennom den 27 km lange partikkelakselleratoren som er bygd 90 meter under bakken. Neste onsdag, 10 september, starter det store Big Bang-eksperimentet i Cern - på grensen mellom Sveits og Frankrike.

Gjenskaper kollisjon

Millioner av ørsmå protoner skal opp i lysets hastighet. For å klare det må de legge bak seg en avstand like lang som til ytterkanten av vårt planetsystem - og tilbake igjen. Etter denne ferden skal de så styres i kollisjon med hverandre for å gjenskape forholdene slik de var i et millionte-dels sekund etter Big Bang.

- Vi ser fram til å finne ut hva som virkelig er der ute. Der verserer jo så mange teorier. Neste uke får vi kanskje svaret! sier Lisa Randall som er professor ved Harvard University

The Big Bang gjenskapes i Cern (Foto:CERN)
Foto: CERN

Universets byggesteiner

Kollisjonsøyeblikket skal fotograferes i svære detektorer, og forskerne håper nå å finne de siste byggesteinene som skal til for å forklare hvordan alt er bygd opp. De håper også å finne svar på hva både mørk materie og mørk energi består av. Til sammen utgjør disse 96 % av all masse i universet. Og det – uten at forskerne verken kan se eller forklare hva denne energien/massen består av.

- Hvor kommer vi fra? Hva er vi laget av? Hvordan vil universet se ut i framtiden? Først når vi finner universets byggesteiner kan vi få svar på disse spørsmålene, sier Alvaro de Rujula som er forsker ved CERN.

Video: Tilbake til Big Bang

Galskap?

Prosjektet er omfattet med enorm interesse, ikke minst fordi flere forskere har hevdet at dette er ren galskap. De voldsomme energi-mengdene kan løpe løpsk, hevder kritikerne, og de kan produsere svarte hull som kan sluke både akselleratoren, Cern – med mann og mus, og ta hele Jorda med i samme sluket.

Cern-forskerne avviser påstanden som absurd, uten at dette har beroliget kritikerne – som nå forsøker å bringe saken inn for Menneskerettighets-domstolen i Strasbourg.

Få med deg Schrödinger Spesial søndag 7. september på NRK2 kl 1955: Det store smellet.