Hopp til innhold

Forskere fant synkende sædkvalitet hos hunder, mener årsakene ligger i hjemmet

Spermiene til både hunder og menn sliter. Engelske forskere mener at kjemikalier i hjemmet kan være med på å skade cellene.

Hunder i akten

DÅRLIGERE SÆDKVALITET: Forskerne tror kjemikalier utfordrer forplantningsevnen hos både menn og hunder.

Foto: yanjf / Getty Images/iStockphoto

Vi har sett det hos oss mennesker. I løpet av de siste 80 åra har antallet sædceller hos menn blitt halvert og bevegeligheten hos de små svømmerne er blitt dårligere. Jakta på årsaken har opptatt forskere verden over.

Vi har imidlertid visst lite om ståa hos våre firbeinte venner. Britiske forskere har vist at også forplantingsevnen til hundene våre kan stå på spill.

Så sædkvaliteten stupe

– Siden sædkvaliteten har blitt dårligere hos mennesker, så ville vi se om dette også gjelder dyra, forteller Richard Lea til NRK. Han er professor ved School of veterinary medicine ved universitetet i Nottingham.

Richard Lea

FORSKER PÅ HUNDESPERM: Richard Lea tror sperm fra hunder kan brukes i forskning for å forstå hva som skjer i mennesket.

Foto: University og Nottingham

Med utgangspunkt i hannhunder som holdes som kjæledyr, viste gruppa hans i 2016 at sædkvaliteten hadde blitt dårligere også hos dem. Trenden de så hos dyra lignet på den hos mennesket. Dette ledet forskerne til å jakte på årsaker i deres felles miljø.

– Hunden er jo «menneskets beste venn» og deler i stor grad det samme miljøet som oss mennesker, forteller Lea. Gruppa hans valgte å se inn i hjemmet for å utforske om noe av det begge eksponeres for der har skadelige effekter på sæden.

Funnene deres ble nylig publisert i Scientific Reports.

Testet sperm på laboratoriet

På laboratoriet gjorde teamet identiske forsøk på sædprøver fra både hunder og menn. De utsatte dem for to kjemikalier som er vanlige i hjemmet. DEHP finnes blant annet i tepper, klær og leker. PCB153, er tross forbud, fremdeles i miljøet rundt oss. Begge stoffene er også funnet i dyrefôr.

Mengden cellene ble utsatt for tilsvarte de vi har i hjemmet. Spermprøvene var også fra samme geografisk område i Storbritannia.

160516590

KJEMIKALIER SVEKKET CELLENE: En av effektene forskerne så var at de små svømmernes bevegelighet var blitt dårligere.

Foto: iLexx / Getty Images/iStockphoto

Eksperimentene viste at kjemikaliene hadde den samme skadelige effekten på sædcellene hos begge artene. De påvirket både DNA-et i cellene og cellenes evne til å bevege seg. Dette er første gang noen har undersøkt disse stoffene på både hunder og mennesker.

Hunder som modell

Richard Lea mener studien gir viktig innsikt i hvordan kjemikaliene i hjemmet påvirker helsa vår. Han mener også den viser at hunder kan speile det som skjer i mennesket. Slik kan hunder og deres celler bli viktige modeller i videre forskning.

Mange arter rammet

Anette Kristine Krogenæs ved NMBU-veterinærhøgskolen, har som forsker også utforsket hvordan kjemikalier i miljøet rundt oss påvirker ulike arters fruktbarhet.

Anette Kristine Krogenæs

HUND SOM MODELL: Forsker Anette Kristine Krogenæs ved Veterinærhøgskolen, NMBU, mener dyremodeller vil kunne gi viktig kunnskap.

Foto: Håkon Sparre / NMBU

Hun tror det å kunne bruke hunder som modeller kan bli gode verktøy for å forstå mer om fruktbarhet hos både dyr og oss mennesker.

– Det som er ekstra spesielt med hunder er jo at de lever så tett opp til mennesker og utsettes for de samme miljøfaktorene, forteller hun. Hun påpeker samtidig at de engelske forskerne gjorde sine funn på laboratoriet, og så på effekten av kun to av stoffene vi har rundt oss.

– De testet to stoffer og blandingen av dem i kontrollerte omgivelser. Ute i det virkelige liv er det jo mange som virker sammen og det kan gi andre effekter.