Dette har vært et elveleie på Mars

Etter sju uker på Mars har Curiosity funnet bevis for at det har rent vann rundt på Den røde planet.

Curiosity

Dette var en gang et elveleie - knausen har fått navnet Hottah etter Hottah-sjøen i Canada.

Foto: NASA

Bilder Curiosity tok 14. september viser noe forskerne tror er en del av et nettverk av tidligere vannstrømmer.

– Det har vært spekulert mye i hvordan vann ble transportert rundt på Mars. Dette er første gang vi faktisk ser vanntransportert grus, og markerer en overgang fra spekulasjoner om størrelsen på elveleier til direkte observasjon, sier Mars-forsker William Dietrich fra NASA.

Kan ha eksistert i flere millioner år

Allerede i 2008 slo forskerne fast at det eksisterte vann på Mars. Den gangen var det Phoenix Mars Lander som fikk æren av å gjøre oppdagelsen.

Nå er det Curiosity som har sikra seg fotografisk bevis av det forskerne er overbevist om at har vært et elveleie.

– Ut fra størrelsen på grusen vannet førte kan vi anslå at elva bevegde seg i en hastighet på snaut én meter per sekund, og at den var et sted mellom ankel- og hoftedyp, sier Dietrich.

Steinene elveleiet har gravd seg gjennom er ifølge forskerne flere milliarder år gamle. Selve elva kan ha eksistert på overflata i en svært lang tidsperiode.

– Vi gjetter at den kan ha eksistert i alt fra tusenvis til flere millioner år, forteller Dietrich.

Store som golfballer

Restene av elveleiet ble oppdaga mellom den nordlige kanten av Gale-krateret og foten av Sharp-fjellet som ligger inne i krateret.

Oppdagelsen kom som følge av undersøkelsen av knausene Hottah og Link.

– Hottah ser ut som et stykke fortau noen har hamra ut, men det er egentlig en skråstilt steinblokk som har vært et elveleie, sier Mars-forker John Grotzinger til NASAs hjemmesider.

Avsetningsbergartene er både vinkla og runde, og varierer fra sandkorn- til golfballstørrelse.

– Formen avslører at de ble transportert, og størrelsen forteller at de ikke ble frakta med vinden, sier Rebecca Williams Fra Planetary Science Institute til NASA-sidene.