Utryddet fugl har gjenoppstått

Den ser ikke særlig spesiell ut ved første øyekast, men fuglen Aldabra hvitstruperikse er så perfekt tilpasset miljøet sitt at den har gjenoppstått fra de døde.

Hvitstruperiksen er så prefekt tilpasset at den har gjenoppstått fra de døde.

ALDABRA HVITSTRUPERIKSE: Et comeback av de sjeldne

Foto: Charles J. Sharp

Den var utryddet for lengst.

Da Aldabra-atollen nord for Madagaskar sank i havet for 136 000 år siden, ble det også slutten for Aldabra hvitstruperikse. Den lille vadefuglen kunne ikke fly og var dessverre heller ikke skapt for lange svømmeturer i Indiahavet.

Adabra

ADABRA: En atoll er ring- eller hesteskoformet korallrev med lave øyer rundt en lagune. Bredden er fra 1 til 130 km, og øyene reiser seg ofte rett opp av dyphavet (kilde: SNL.no)

Foto: David Stanley

Den var fortapt, men skulle vise seg å gjøre et slags comeback.

En studie publisert i Zoological Journal of the Linnean Society, viser at fuglen var så godt tilpasset at evolusjonen har gjenskapt arten. Studiene av fossiler, både fra før Aldabra-atollen sank i havet og etter at atollen kom tilbake, viser at dagens Aldabra hvitstruperikse er en kopi av den arten som en gang ble utryddet.

Repeterende evolusjon

– Her har det nok sittet en del fylogenetikere, eksperter på slektstrær, og klødd seg i hodet. Dette er jo fryktelig morsomt. Arten ser ut til å ha blitt gjenskapt. Det sier zoolog Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum.

Petter Bøckman

ZOOLOG: Darwin ville nok jublet over en slik nyhet, sier zoolog Petter Bøckman

Foto: Karsten Sund / Karsten Sund

Opprinnelig stammer Aldabra hvitstruperikse fra vanlig hvitstruperikse, en art som kan fly, men ettersom det ikke fantes noen farer for hvitstruperikse på Aldabra-atollen, forsvant etterhvert den evnen. Likevel er det den flygende arten som er utgangspunktet for både orginalen og kopien.

– Om utgangspunktet er det samme når arten oppstår på nytt, kan løsningene bli de samme, sier Bøckmann.

I følge forskerne bak studien finnes det andre eksempler blant både sjøkuer og skilpadder på at det samme har skjedd. Nesten identiske arter som popper opp mange ganger i forskjellige tidsepoker og på forskjellige steder, selv om tidligere varianter forlengst er borte.

- Jeg kjenner ikke eksemplene i studien, men det finnes andre arter som viser tilsvarende utvikling, for eksempel enkelte fiskearter i Malawisjøen. Dette er det første eksempelet jeg har hørt om med en fugl.

Havnivået stiger igjen. Hva skjer nå med denne fuglen? Blir den utryddet igjen?

– Om atollen ender opp under vann er det takk og farvel til arten, om da ikke noen finner ut de skal bevare den kunstig ved å flytte den til et annet sted. Men - det er ikke så mange steder uten pattedyr hvor den kan overleve. Det er derfor slike ting gjerne oppstår på små øyer langt ute i havet.