Vipps har aldri opplevd liknande som spleisefesten for sykkel-VM

To døger etter at kronerullinga for sykkel-VM starta, er det kome inn over 2,5 millionar kroner via Vipps. – Aldri sett makan!

Publikum opp mot Fløyen

MOT UNDERSKOT: Over 14.000 personar har gitt private pengegåver til arrangøren av sykkel-VM i Bergen, som går mot underskot etter arrangementet. Her frå folkefesten på Fløyen.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Etter at det måndag vart meld at sykkel-VM i Bergen ligg an til å gå med dundrande underskot, har ei lang rekke privatpersonar engasjert seg og gitt pengegåver for å hjelpa arrangøren.

Sterk terrorsikring, høgare eurokurs og sviktande sponsormarknad var blant faktorane som gjorde verdsmeisterskapen dyrare enn planlagd.

Onsdag kveld er det kome inn drygt 2,5 millionar kroner til sykkel-VM via betalingstenesta Vipps.

– Det er over 14.000 personar som har overført pengar. Dette viser at sykkel-VM har tydeleg har engasjert det norske folk, seier Even Wetten, salsutviklar i Vipps.

Kronerulling for sykkel-VM

STARTA INNSAMLINGA: Eirin Watnedal starta kronerulling på Vipps til sykkelpresidenten sin private mobil.

Foto: Skjermdump

– Heilt unikt

– Det kom som eit sjokk på oss at eit privat initiativ som dette brått skaut fart. Det har vore mange hundre tranaksjonar i timen. Vi har aldri sett makan, seier Wetten.

Han understrekar at det er mange som brukar Vipps til innsamlingsføremål, men at VM-innsamlinga er unik som eit privat initiativ, utan førehandsannonsering og eit hjelpeapparat.

Even Wetten

OVERRASKA: Even Wetten i Vipps hadde ikkje trudd at den private innsamlingsaksjonen til sykkel-VM skulle få eit så stort omfang.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– I så måte er dette heilt spesielt. Her er det berre menneska bak som engasjerer seg i sosiale medium, det er eineståande. Vi har fleire aksjonar med større pengevolum, men dei er ikkje samanliknbare. For eit privat initiativ med manglande marknadsføring er dette heilt unikt, seier Wetten.

Dei fleste bidraga skal vere på mellom 100 og 500 kroner.

– Snart tre millionar

Framleis tikkar pengegåvene inn til sykkel-VM.

– Heile tysdag var det eit veldig trykk. Det heldt fram i morgontimane onsdag, men har roa seg litt etter lunsj. Framleis tikkar det inn transaksjonar, men tempoet med 400–500 i timen ser vi ikkje lenger, seier Wetten.

Folkefest på Landås under sykkel-VM

FOLKEFEST: Engasjementet for sykkel-VM fortsett, no gjennom pengebidrag.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

VM-arrangøren har tidlegare sagt at dei sjølv ikkje hadde planlagd ein innsamlingskonto.

– For sykkelsporten må det ha vore eit gledas døger, seier Wetten.

I tillegg til pengane som kjem inn via Vipps, overfører fleire pengar direkte til arrangøren og Norges Cykleforbund. Dermed er dei onsdag kveld oppe i totalt om lag tre millionar kroner.

– Det er eit heilt utruleg tal, seier administrativ direktør i Bergen 2017, Eli Orre.

– Evig takksam

President i Norges Cykleforbund, Harald Tiedemand-Hansen, er overvelda over bidraga som kjem inn.

– Det er ei fantastisk folkevilje! Desse millionane er uhyre verdifulle for oss, og vil vere eit betydeleg bidrag for arrangementet.

Harald Tiedemann Hansen i Bergen før sykkel-VM

TAKKSAM: Harald Tiedemand-Hansen i Norges Cykleforbund er svært glad og takksam for dei innsamla pengane.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Det er framleis ikkje klart kor mykje sykkel-VM har gått i underskot, men Tidemand-Hansen seier kronerullinga hjelper dei langt på veg.

– Det vil definitivt hjelpe, og vi er evig takknemleg for bidraga som er kome. Det vert vel anvende pengar.

Tidemand-Hansen understrekar at pengane når rette formål, trass i at dei går til kreditorar og ikkje sjølve sykkelforbundet.

– Pengane går til leverandørane av alt utstyret som gjorde VM til eit godt arrangement. Folk skal vere trygge på at desse midlane er nyttige, seier Tidemand-Hansen.