Graver enda dypere for å svar på om soldater ble utsatt for stråling

I dag varslet forsvarsministeren ytterligere tiltak for å avklare om norske Kosovo-veteraner har blitt utsatt for stråling i Kosovo.

Kosovo-soldat fekk hjernesvulst

VIL HA SVAR: Tidligere KFOR-soldat Hans Bjarne fikk en kreftsvulst på størrelse med en tennisball. Han vil ha svar på om svulsten kan ha sammenheng med utenlandstjenesten i Kosovo.

Foto: Privat

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen setter nå en tidsfrist på når de første svarene på hva norske Kosovo-soldater ble utsatt for vil komme.

Hun skal komme til bunns i om det har vært unormalt mange krefttilfeller blant nordmenn som tjenestegjorde i NATO-styrken i Kosovo.

Flere veteraner står frem

– Nå har det blitt reist spørsmål på om det er flere krefttilfeller blant Kosovo-veteraner enn blant befolkningen for øvrig. Det er viktig å få undersøkt om det er slik, og den første undersøkelsen håper vi å få klar om tre måneder, sier Strøm-Erichsen til NRK.no.

I dag møtte ministeren representanter for toppledelsen i Forsvaret. Der snakket de om Kosovo-veteranene og deres familier som har stått frem i NRK de siste dagene.

Veteranene har fortalt om hjernesvulster og helseplager og vil ha svar på om det kan knyttes til tjenesten i Kosovo på tidlig 2000-tall. I dag forteller en ny veteran om sitt tilfelle. Gard Erlend Roland har fått en hissig hjernesvulst og en kreft han aldri vil bli kvitt.

LES MER: FN-veteran fikk hissig hjernesvulst

Nye tiltak

Til NRK sier Strøm-Erichsen at hun nå vil sette i verk flere tiltak for å få svar på norske soldaters helserisiko i Kosovo.

– Det dreier seg om en kartlegging av stridsrelaterte hendelser, eller miljøpåvirkning som soldater i felten kan ha vært utsatt for. Vi skal gå lengre tilbake i tid, nettopp for å få samle alle data som kan ha påvirkning på soldatenes helse, sier hun.

Anne-Grete Strøm-Erichsen

NYE TILTAK: Forsvarsministeren vil gå enda lengre tilbake i tid for å finne ut om utenlandstjeneste kan knyttes til norske soldaters helseplager.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Forsvaret har allerede varslet at de skal kryssjekke soldater opp mot ulike helseregistre. I tillegg skal de ta kontakt med andre allierte for å få informasjon og data om stråling i Kosovo.

Forsvarsledelsen sier de skal gjøre alt de kan for å få fakta på bordet. Men forsvarstoppene sier de ikke har feilvurdert helserisikoen for norske soldater i Kosovo.

– Vi gjorde gode nok risikovurderinger. På det tidspunktet mener jeg også våre tilrådinger på forhånd var gode nok, sier John Maxfield Steineger, sjef for Forsvarets sanitet.

SAMLESIDE: Norske soldater frykter senskader etter Kosovo-tjeneste