Hopp til innhold

NAV-damer: Kan vinne pris for soldathjelp

To damer på NAV-kontoret i Elverum har i fire år jobbet på heltid med å hjelpe soldater over hele landet som har vært i utelandstjeneste. Nå er de nominert til Forsvarets Veteranpris.

To damer på NAV-kontoret i Elverum har i fire år jobbet på heltid med å hjelpe soldater over hele landet som har vært i utelandstjeneste og har behov for hjelp. Ordningen har vært en så stor sukess at de to nå er nominert til Forsvarets Veteranpris.

HJELPER TIL: Gunn Strand er en av to damer på NAV i Elverum som er nominert til Forsvarets Veteranpris for jobben de har gjort med å hjelpe soldater over hele landet som har vært i utenlandstjeneste. En av de som har fått hjelp er ISAF-veteranen Thorbjørn Tønnessen.

Gunn Strand tar imot en soldat som i mange år har vært i utenlandstjeneste.

ISAF-veteranen Thorbjørn Tønnessen opplevde på nært hold å miste fire medsoldater i Afghanistan og det har satt sine spor.

Men hos Gunn på NAV i Elverum fikk han hjelp.

Hardt å leve med

– Jeg ble møtt med forståelse på hvilke tiltak som skulle settes inn overfor meg, hvilke skjemaer som skulle fylles ut, hvilke krav som ble stilt til meg og hvilke rettigheter jeg hadde overfor NAV-systemet, sier Tønnessen.

Norge har sendt tusenvis av soldtater på utelandsoppdrag, og mange har hatt behov for hjelp av NAV når de kommer hjem.

Det kan være vanskelig når en en sliter.

Jobber heltid med soldater

For fire år siden fikk Gunn Strand og Guri Hammervold Johansen oppgaven med å samordne denne hjelpen for hele landet.

– NAV er kompleks og stort, og det er ikke alltid en vet om sine rettigheter. Mange veteraner har dessuten kommet veldig skjevt ut og da er det ikke lett å være den mønstereleven som NAV krever på en måte, sier Gunn.

Daglig hjelper de veteraner med spørsmål om både dagpenger, yrkesskader og permisjoner.

Ordningen i NAV med kompetansepersoner i Elverum har vært så vellykket at de to damene nå er nominert til Forsvarets veteranpris.

NAV-damer hjelper soldater

ET LØFT FOR SOLDATENE: Gunn Strand og Guri Hammervold Johansen er nominert til pris for sitt arbeid med å hjelpe soldater som har hatt utenlandsoppdrag.

Foto: NAV

Flere saker fra Innlandet