Hopp til innhold

Helseministeren snur – vil ha fortgang i kartlegging av selvmord

Hilde Silden Johannessen (19) tok sitt eget liv mens hun var tvangsinnlagt. Selvmord i psykiatrien blir ikke kartlagt. – Jeg vil ha det på plass i 2015, sier helseminister Bent Høie (H).

Hildesaken02
Foto: NRK/privat

Hilde Silden Johannessen var 19 år og tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus, da hun tok sitt eget liv.

Familien hennes har kontaktet alle politikerne i helsekomiteen på Stortinget. De ba politikerne sørge for at mer gjøres for å hindre selvmord blant psykiatriske pasienter.

Bent Høie (Høyre)

VIL HA FORTGANG: Helseminister Bent Høie (H) har tidligere ønsket å gå forsiktig fram med kartlegging av selvmord i psykiatrien. Nå ber han direktoratet se om det kan innføres i 2015.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

I dag gikk helseminister Bent Høie langt i love at han skal få fortgang i noen av de viktigste tiltakene.

– Kartlegging kan redde liv

Som NRK har tatt opp tidligere, er det ingen som vet hvor mange psykiatriske pasienter som tar sitt eget liv. Selvmord i psykiatrien kartlegges ikke.

Fageksperter ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) mener en slik kartlegging kan redde liv.

– Vi har veldig dårlig oversikt over hva som kjennetegner disse pasientene. Med bedre oversikt og kartlegging kan vi bedre forebygge flere selvmord, sier Fredrik A. Walby ved NSSF.

Undersøkelser Adresseavisen har gjort, viser at de samme feilene blir gjort ved de samme sykehusene, gjentatte ganger. En kartlegging kan avsløre hvor hvert enkelt sykehus må sette inn tiltak.

Ja, det stemmer at jeg går lenger i spørsmålet om en kartlegging nå, enn jeg har gjort. Nå foreslår jeg 2015.

Bent Høie, helseminister (H)

Danmark og England har allerede gode resultater etter at de innførte et system for kartlegging og oppfølging. I Norge har det blitt testet ut ved tre sykehus så langt.

Det haster å få kartlegging på plass, mener flere opposisjonspolitikere og fagpersoner. Men helseministeren har hittil nølt.

Helseministeren ville vente

I april la Bent Høie fram en handlingsplan for å forebygge selvmord. Der ønsket han å utsette nasjonal kartlegging, til det ble testet i flere runder med flere sykehus.

Det til tross for at erfaringene fra de tre pilotsykehusene har vært gode.

– Helseforetaket på Sørlandet har blant annet fått bedre systemer for å gjøre risikovurdering av pasienter, bedre journalføring, og bedre behandling av pårørende, sier Høie.

Hilde Silden Johannessen familien på graven

FAMILIEN: Hilde etterlot seg to foreldre og en tvillingbror. Familien har fått sterk støtte etter at de delte sin historie, men de ber regjeringen og politikere gjøre mer for å forebygge selvmord i psykiatrien.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

For stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) er det uforståelig hvorfor Høie vil vente.

– Både politikere og fagpersoner har kritisert helseministeren for å utsette innføringen. Med nye runder kaster vi bare vekk tid, når vi vet at vi har gode resultater, sier Kjersti Toppe.

Snudde på Stortinget

I dag havnet saken på Stortinget, og helseministeren ombestemte seg langt på vei. Kjersti Toppe fremmet en interpellasjon, der hun ba helseministeren redegjøre for hvilke tiltak han vil sette i gang.

Da svarte Høie at han vil se om kartleggingen kan komme på plass allerede til neste år.

– Jeg mener det er et verdifullt verktøy. Med bakgrunn i utprøvingen ved tre norske sykehus, er jeg positiv til å innføre tiltaket, sa Høie.

– Jeg vil nå få helsedirektoratet til å se på muligheten for å innføre dette som et krav til sykehusene i 2015, sa Bent Høie på talerstolen.

Kjersti Toppe ba Høie presisere om han nå har endret mening og gått lenger i å love innføring, enn han har gjort tidligere.

– Du har helt rett i at jeg går lenger enn det jeg har skrevet i handlingsplanen. Jeg sier at jeg konkret vurderer om det er mulig å innføre det som et krav allerede i 2015.

Helseminister Bent Høie endrer mening i spørsmål om selvmord i psykiatrien og kartlegging.

SE VIDEO: Her svarer helseminister Bent Høie på spørsmålet om kartlegging. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe ber ham presisere.

Enighet på Stortinget

– Dette er helt klart det beste vi kunne ha håpet, og mye mer enn jeg hadde forventet i dag! sier Kjersti Toppe etter interpellasjonen.

Kjersti Toppe

STILTE SPØRSMÅL: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) fremmet interpellasjon til helseministeren på Stortinget. Da er det opp til stortingspresidenten å avgjøre om spørsmålet blir tatt opp. Flere stortingsrepresentanter kan da uttale seg. – I denne saken var det stor enighet, sier Toppe.

Foto: Vågenes, Hallgeir / VG

– Det er ikke ofte vi får merkbart beveget på en sak i en slik debatt. Dette er vel kanskje første gang jeg opplever det, sier Toppe.

Samtidig var det bred enighet blant politikerne i helsekomiteen om at tiltak for å forebygge selvmord er nødvendig.

– Jeg er helt overbevist om at vi kan forebygge selvmord i psykiatrien. Det var vel heller ingen argumenter for å utsette kartleggingen, sier Toppe.

Helseministeren har bedt direktoratet se på resultatene fra de norske sykehusene. Basert på erfaringene deres, skal de nå vurdere om det lar seg gjøre å innføre systemet ved alle norske sykehus allerede neste år.