Vil ha tilbud til unge drapsmenn som er for syke for fengsel

SANDVIKEN (NRK): Unge kriminelle som er for syke til å sone i vanlig fengsel har i dag ingen tilbud om egne behandlingsplasser. Helsedepartementet innrømmer behovet, men vil ikke love penger.

Pasient ved Sandviken sykehus truet folk på livet.

BER OM STØTTE: Klinikkdirektør Frøydis Haugan ved sikkerhetsavdelingen til Helse Bergen i Sandviken håper å etablere et nasjonalt soningstilbud for unge kriminelle.

Foto: Ingrid Losnegaard / NRK

Hvert år er det syke ungdommer i alderen 15 til 18 år som begår alvorlige lovbrudd som drap eller grove voldsforbrytelser.

I dag havner disse mellom tre stoler. De er for syke for fengselet. For gamle for barnevernet. Og for unge til å behandles sammen med andre voksne. barnekonvensjonen slår nemlig fast at «ethvert barn som er berøvet sin frihet, skal holdes atskilt fra voksne».

Da er det bare en mulighet igjen – å plassere dem under tvunget psykisk helsevern.

Uholdbart, mener Frøydis Haugan ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, og tar til orde for et «avskjermet tilbud».

– Det er vinn-vinn. Vi får et bedre tilbud for ungdom og et bedre tilbud for voksne i regionen, sier klinikkdirektør ved sikkerhetsavdelingen Haugan.

Vil koste 20 millioner

Sykehusdirektør Eivind Hansen sier det nasjonale behovet i dag er tre behandlingsplasser.

Å opprette en egen avdeling for ungdommene vil koste om lag 20 millioner kroner.

Hansen mener det er naturlig å legge senteret til Bergen, der ett av landets to ungdomsfengsler allerede ligger.

– Vi har kompetansemiljøet, samarbeidet med fengselet og samarbeid med andre miljøer i Bergen som gjør at vi vil kunne levere på dette, sier Hansen.

Eivind Hansen, sykehusdirektør

KOMPETANSE: Sykehusdirektør Eivind Hansen ved Haukeland sykehus mener Bergen har det rette kompetansemiljøet som kan gi gruppen riktig behandling.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Kan ikke love penger

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helsedepartementet sier det er et klart behov for egne behandlingsplasser som holdes adskilt fra voksne.

Hun vil likevel ikke love penger til en ny, nasjonal enhet for unge kriminelle i Bergen.

– Vi har gitt både Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene et ansvar for å se på kapasitetsbehovet for denne gruppen framover. Så må vi vurdere forslagene som de kommer med, sier Erlandsen.

Anne Grethe Erlandsen

AVVENTENDE: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helsedepartementet erkjenner at det er et behov for egne behandlingsplasser, men vil vente på kartleggingen fra helseforetakene.

Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

Ikke en håpløs gruppe

Sykehusledelsen i Bergen mener nytteverdien av bedre behandling er stor, også for unge som har begått alvorlig kriminalitet.

– Ungdommer under 18 som har begått drap og lignende trenger et godt, psykiatrisk tilbud, sier sykehusdirektøren.

Sykehuset har også sett flere eksempler på at kriminell ungdom som har fått riktig behandling har klart å komme seg tilbake til et normalt liv.

– De har kommet seg ut av lukkede institusjoner og startet opp igjen med skolegang, sier Haugan.