Vil tvinge flest mulig bergensere over på buss, bybane og sykkel

Samferdselssjefen vil ha vedtak om nullvekst i biltrafikken frem til 2024. – Realistisk, sier Anne Iren Fagerbakke. Politikerne svarer med å kreve bedre kollektivtilbud

Kaos på veiene ved Åsane senter

MENER MAKS ER NÅDD: Trafikken står i stampe inn og ut av sentrum i rushtiden. Her trafikken nordover i Åsane en ettermiddag.

Foto: Remi Bøe Presttun / Bergensfoto

Anne Iren Fagerbakke

AMBISIØSE MÅL: Samferdselssjef Ann Iren Fagerbakke.

Foto: Christine Lensberg

Det ambisiøse mål i utkastet til ny regional transportplan for Hordaland er at all vekst i trafikken i Bergen og elleve omlandskommunener de neste tolv årene skal skje med andre fremkomstmidler enn privatbilen.

Selv om innbyggertallet i disse kommunene vil øke kraftig, trolig med minst 150.000, skal altså antallet bilreiser ikke bli høyere enn i dag.

– Viktig for at byen skal fungere

– Skal Bergen fungere, må biltrafikken slutte å vokse og folk gå over til kollektivtilbud eller sykkel, sier samferdselssjefen i Hordaland fylkeskommune, Anne Iren Fagerbakke, til NRK.no.

Trafikksituasjonen i og rundt bykjernen i Bergen har i lang tid skapt hodebry for politikerne og store plager for innbyggerne.

Mens politikerne diskuterer rushtidsavgift, blir luften i byen dårligere og dårligere, spesielt vinterstid i de mest trafikkbelastede områdene.

LES MER: – Beredskapsplanen er for dårlig | Slik skal byrådslederen få ned biltrafikken | Forskriften for datokjøring er klar

– Alternativ til bil må føles riktig

Fagerbakkes budskap er at politikerne må forplikte seg til en langsiktig plan som tvinger frem både drastiske virkemidler for å få ned biltrafikken, men også en stor satsning på kollektivtrafikk og gang-/sykkelveier.

– I sum må fordelene ved å bruke kollektivtilbudet eller gang- og sykkelveier oppleves som mer riktig enn å bruke bil, sier Fagerbakke.

Siv Høgtun

KREVER MER KOLLEKTIV: Askøy-ordfører Siv Høgtun (H).

Foto: Aleksander Vallestad / NRK

Det er spesielt trafikken inn fra nabokommunene som øker. På Askøybroen har trafikken de siste årene økt med hele 170 prosent.

Krever bedre kollektivtilbud

Askøy-ordfører Siv Høgtun (H) er derfor veldig klar over de trafikale utfordringene bergensregionen står overfor.

– Jeg og andre på Askøy kan fint ta båt eller buss i stedet for å kjøre bil til Bergen sentrum. Men vi må ikke være så ambisiøse at det ikke er mulig å nå målene. Skal vi klare dette, må vi ta en del grep. Da er det viktig å få på plass gode kollektivløsninger, sier Høgtun til NRK.no.

Bybanen i Bergen er sentral i utviklingen av kollektivtilbudet, men utbyggingen tar sin tid. Tidligst i 2015 vil den første linjen, til Fana og Flesland, være ferdig utbygd. Det foreligger også konkrete planer om å bygge Bybane-traséer også til Åsane og Fyllingsdalen, men i et forholdsvis langt tidsperspektiv.

LES OGSÅ: Bompenge-krangel mellom H og Ap | Bompengane aukar med to tredelar

Ønsker «bybane til sjøs»

Styreleder i Maritimt Forum, Paal Martens, mener fylkeskommunen må se på andre løsninger enn buss og bybane for raskt å få flere over til kollektivtrafikken.

MS "Hardangerprins" på Nøstet

LAGT NED: Pendlerbåten til Nordhordland ble startet opp igjen i vinter, men lagt ned etter kort tid.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Man må satse mer der det faktisk er god plass, nemlig på sjøen, sier Martens.

Han mener forslaget til regional transportplan stort sett er blitt en veiplan, med bare noen få bisetninger om det maritime.

– Med den teknologien som nå er på vei, kan man sette miljøvennlige hurtigbåter inn fra Askøy, Sotra og Nordhordland. Det vil bli som en bybane til sjøs, mener Martens.

Per i dag er det kun hurtigbåttilbud mellom Askøy og Bergen. Den gamle båtruten mellom byen og Frekhaug og Knarvik i Nordhordland ble startet opp igjen i vinter, men lagt ned etter kort tid. Ruten er nå tatt inn i fylkeskommunens rutetilbud og er nå ute på anbud.

Etter planen skal ruten være senest fra 2014, men da som en ren pendlerrute.

– Nullvekst er realistisk

Nestleder i samferdselsutvalget, Alf Helge Greaker (V), er en av de ivrigste forkjemperne for flere kollektivreiser til sjøs. Han stiller seg positiv til den nye transportplanen.

– Jeg tror nullvekst i trafikken er realistisk, dersom alle kommunene er helt klare på at dette er planer man må følge, sier Greaker til NRK.no.