Hopp til innhold

Vil si ja til kortere tunnel for å hindre nabofylket i å stikke av med pengene

TOKAGJELET (NRK): Hardanger-kommunen frykter raspengene skal havne i andre kommuner etter fylkessammenslåingen. Derfor vil politikerne «låse» ny tunnel nå, selv om det betyr en dårligere løsning enn de faktisk ønsker.

Ordfører Jostein Ljones i rasområde i Tokagjelet

UROLIG: Ordfører Jostein Ljones (Sp) på den fredede gamleveien utenfor tunnelene i Tokagjelet. – Hvis vi ikke får en løsning snart, er jeg redd fylkesvegen også blir seende ut som dette innen kort tid.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Nye Vestland fylke blir en stor «rasgigant», med mange og dyre prosjekter. Det er viktig å få prioritert Tokagjelet nå, slik at vi får låst prosjektet og kan komme i gang med bygging, sier ordfører i Kvam, Jostein Ljones (Sp).

Det over hundre år gamle veganlegget gjennom Tokagjelet i Kvam herad har i en årrekke vært en bekymring og flaskehals for reisende mellom Bergen og Hardanger.

I 2013 knuste et stort steinras fylkesvei 7. Først et år og tre måneder senere ble veien åpnet for fri ferdsel.

– Dette er den eneste hovedinnfarten til kommunen, om vi ikke skal kjøre lange omveier om Voss eller Fusa. Det er bare et spørsmål om når det neste raset går i Tokagjelet. Det kan vi ikke leve med, sier ordføreren.

Tokagjelet

KNUSTE TUNNEL: Raset i 2013 dundret over fylkesveien og knuste tunnelmunningen på den nederste av de fire tunnelene i Tokagjelet.

Foto: Halvor Folgerø/NRK

Vil korte ned tunnelen

Heradsstyret i Kvam har vedtatt å jobbe for en såkalt Hardanger-tunnel under Kvamskogen, som vil gjøre veien til Bergen 10 minutter kortere.

Det store spørsmålet er om det skal bygges en kort eller en lang tunnel på strekningen.

Fordi rassituasjonen er så prekær, ønsker ordfører Ljones en kort tunnel som lar seg realisere innen få år.

Tokagjel står nest øverst på den fylkeskommunale listen over rassikringsprosjekt, og det er satt av 670 millioner kroner til tiltaket. I tillegg har myndighetene satt av ytterligere 120 millioner kroner til rastiltaket.

– Vi må bygge den veien som er realistisk å få til og raskest mulig å finansiere. Skal vi ha en lang tunnel, må den inn i Nasjonal transportplan og det vil gå 30 år før vi vet når den kan stå klar. Nå må vi benytte oss av muligheten.

Kvam bør jobba for ein lang tunnel under Kvam­sko­gen for å sikra kortast mogleg veg til Bergen.

Frykter rassikring vil nedprioriteres

Ordføreren frykter at nye Vestland fylke, som vil være en realitet etter nyttår, kan finne på å bruke rassikringspotten på andre, mer presserende strekninger i Sogn og Fjordane.

– Vi vet at de har andre prosjekt som har like høy eller høyere rasfaktor enn Tokagjelet, sier Ljones.

Frps ordførerkandidat i Kvam, Frode Nygård, har vært en av de klareste stemmene for en lang løsning. Dette alternativet gir en innsparing i kjøretid mellom Ytre Hardanger og Bergen på ti minutter.

– Tunnelen bør være lengst mulig og flatest mulig. Jeg er sterkt bekymret for at vi i fremtiden blir en utkant i et boområde når alle veiene går rundt Kvam, sier han.

Frode Nygård i Kvam Frp

MILJØ: Ordførerkandidat Frode Nygård mener miljøperspektivet er for lite diskutert. – Det koster utrolig mye penger for næringslivet å kjøre 450 høydemeter opp på Kvamskogen for så å kjøre rett ned igjen på andre siden. Dette miljøperspektivet må Statens vegvesen belyse, sier gruppelederen.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Steinsdalen-Kleiven ligger best an

Statens vegvesen holder i disse dager på med kostnadskontroll av de ulike tunnelalternativene (ekstern lenke), før planforslaget skal legges ut på høring.

Trolig ligger alternativet med tunnel fra Steinsdalen til Kleiven på Kvamskogen best an. Det vil gi en innsparing i kjøretid på fire-fem minutter. Det vil også redusere gjennomgangstrafikken for de mange hytteeierne på Kvamskogen (se kart).

Det lengste alternativet, en 13 kilometer lang «flat» tunnel fra Frøland i Samnanger til Steinsdalen i Kvam vil gi best samfunnsnytte, men blir vurdert som for dyr.

– Hardanger har ventet på denne tunnelen lenge. Det er snakk om liv og helse, så vi må komme i gang så snart som mulig. Da er et av de korte alternativene svaret, sier leder i samferdselsutvalget i Hordaland, Jon Askeland (Sp).

Kvamskogen-tunnel

Krever mer rassikringspenger

Nygård har ikke tro på ordførerens utspill om at prosjekter i nabofylket vil kuppe rassikringsmidlene.

– Det må i så fall være fordi Senterpartiet i Sogn og Fjordane har tenkt å stjele pengene. Eller at Hordaland Sp vil gi de pengene, sier Nygård.

Fylkesveien er omkjøringsvei de gangene rasutsatte E16 er stengt. Derfor har både fylkes- og stortingspolitikere etterlyst statlig hjelp for å oppgradere veien.

Han frykter toget vil gå for Hardanger-tunnelen om man nå velger en kort løsning.

– Det er ikke tvil om at staten må øke rassikringspotten. Dette er et milliardprosjekt. Da må storsamfunnet gjøre en skikkelig vurdering på hva som er mest fornuftig.

Den fredede gamleveien utenfor Tokagjelet på fylkesvei 7 i Hardanger

KULTURMINNE: I 2009 fredet Riksantikvaren gamlevegen gjennom Tokagjelet ved å inkludere veganlegget i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Etter raset i 2013 ble veien stengt for gående og syklende.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK