Veien har vært stengt over 200 ganger på fem år – nå krever fylket hjelp fra staten

Nok en gang ble det kaos i Hardanger etter at en dødsulykke stengte E16 mellom Bergen og Voss. Nå ber Hordaland staten om å betale for å ruste opp omkjøringsveien.

Ras Vaksdal mai 2015

RAS: I mai 2015 ble E16 ved Vaksdal stengt to ganger på to uker på grunn av store skred.

Foto: Rikke Emilie Rusten/Helene Wiese-Hansen / NRK

E16 er hovedveien mellom øst og vest, og selve livslinjen for tungtransport, varelevering og personbilreiser mellom de to landsdelene.

Men veien er svært ras- og ulykkesutsatt, spesielt mellom Voss og Bergen.

Utregninger gjort av Vegtrafikksentralen viser at E16 mellom Trengereid og Voss har vært stengt i 999 timer mellom 2014 og januar 2018. Dette fordelt på 202 hendelser.

Fredag skjedde det igjen. Trengereidtunnelen var stengt i over åtte timer etter en kollisjon mellom en trailer og en personbil, og all trafikk ble sendt om Hardanger og den langt mindre fylkesvei 7.

– Dette er alvorlige tall, og det viser at stamveinettet vårt ikke er godt nok. Fredagens hendelse viser jo at det ikke er godt nok og trygt nok, sier Jostein Ljones (Sp), ordfører i Kvam herad.

LAstebil står utenfor stengt tunnel på E16 etter dødsulykke

STENGT: E16 var stengt i åtte og en halv time fredag. En person omkom i ulykken.

Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Forventer at staten gjør sitt

Nå må staten ta sin del av ansvaret, mener lokale ordførere og Hordaland fylkeskommune.

– Det er staten som på en måte påfører oss dette problemet med kø og kaos, og det er de som trenger kapasiteten. Jeg har forventning om at staten tar sitt ansvar, sier Ljones.

Han kom først med innspillet, som nå har resultert i brev fra fylket til Samferdselsdepartementet.

Tokagjelet

TOKAGJELET: Også fylkesvei 7 er rasutsatt. Dette bildet er tatt i 2013, da store deler av fjellsiden raste ned i Tokagjelet og over veien.

Foto: Halvor Folgerø/NRK

Ljones peker på at den planlagte utbedringen av E16 vil ta mange år, og at behovet for omkjøringsvei vil være til stede i lang tid fremover. Han får støtte fra ordfører i Granvin, Ingebjørg Winjum.

– Det er stadig stengninger, har vært ganske kaotisk til tider i Granvin også. Når de driver med trafikkdirigering på E16, så blir vanskelig for lokaltrafikken i Granvin, sier Winjum, og trekker frem fredagens hendelse som nok et eksempel.

Utbedringer fylket ikke har råd til

Det er flere flaskehalser på strekningen mellom Granvin og Kvamskogen. Det er planlagt utbedringer, men disse ligger et stykke frem i tid.

– Skrekkscenarioet er at det går ras mens trafikanter står i lange køer langs fjorden, sa geolog Harald Hauso i forbindelse med den langvarige stengningen av E16 i 2015.

Hordaland fylkeskommune har ikke penger til selv å utbedre veien nå. Likevel er dette tiltak de mener haster på grunn av kaoset som oppstår når E16 er stengt.

– Vi har ikke tenkt å være grådige og utnytte situasjonen, sier Jon Askeland, leder i samferdselsutvalget i Hordaland.

STEIN: I fjor sommer løsnet en stor steinblokk fra fjellsiden og smalt inn i en bil på E16 ved Dale i Vaksdal.

Dersom veien ikke ble omgjøringsvei hadde ikke utbedringene hastet, ifølge Askeland.

– Fylkesveien er omkjøringsalternativet til en av de veiene i landet som er oftest stengt. Vi mener det må være rett at staten er med og betaler for å bøte på problemene, sier han.

Hordaland fylkeskommune sendte brevet til departementet i november 2018, men har ennå ikke fått svar.

Samferdselsdepartementet har ikke hatt anledning til å svare NRK i helgen.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon