Hopp til innhold

Staten har jaktet på slike bilder i fire år – men ingen vil ta dem

I fire år har staten slitt med å finne noen som kan ta bilder som hjelper Norge med å bestemme alderen til asylsøkere. Nå prøver de igjen.

Bildet viser to ulike røntgenbilder av hånd, satt opp ved siden av hverandre.

Staten vil finne noen som kan ta røntgen av asylsøkeres hender.

Foto: OUS

– Vi kommer ikke til å inngå en avtale. Uansett hvor mange millioner den kan være verdt, sier Baber Qazi.

Han er administrerende direktør i Unilabs, en av de største private leverandørene av røntgenbilder i Norge.

Men å ta bilde av asylsøkeres hender, det vil selskapet ikke gjøre.

– Den kan føre til feilslutninger med stor konsekvens for unge mennesker, sier Qazi.

Bakgrunnen for den omstridte metoden er at Utlendingsdirektoratet (UDI) vil avdekke om asylsøkerne er så unge som de oppgir at de er.

Alderen legger i sin tur føringer for hvilke rettigheter asylsøkerne har, og kan avgjøre om de får bli i Norge eller må dra.

I flere år tok Unilabs disse bildene, men i 2018 sa de opp avtalen.

NRK avslørte nylig at undersøkelsen ikke har blitt gjennomført som lovet de siste fire årene.

I stedet er mer enn 380 personer vurdert med en metode som strider mot nasjonale anbefalinger.

Av den enkle grunn at UDI fremdeles står uten en leverandør.

Ba tannlege ta røntgen av hender

Da Unilabs sa opp sin avtale i 2018, lyste UDI ut oppdraget på nytt.

Det kom ingen tilbud.

De kontaktet derfor tannlege Helle Nyhuus ved Oslo Private Tannlegevakt AS. Selskapet tok på det tidspunktet røntgen av tennene til asylsøkere, og UDI lurte på om avtalen også kunne utvides til hender.

Tannlegen søkte deretter staten om tillatelse til å installere en røntgenmaskin og ta bildene på vegne av radiograf etter «tilstrekkelig opplæring». Radiologer skulle etterpå vurdere bildene.

NRK har kontaktet Nyhuus, som ikke vil kommentere saken.

UDI valgte til slutt å takke nei til tilbudet fordi det ble for dyrt. Isteden satset de på at Sykehuset Østfold kunne ta på seg jobben.

Sykehus ville ikke låne ut folk eller utstyr

Men heller ikke fagfolk ved Sykehuset Østfold ønsket å ta del i aldersundersøkelsene.

  • Sykehuset avviste at UDI kunne brukes deres radiologer
  • De mente metoden er faglig omstridt
  • De ville ikke la UDI benytte fasilitetene deres, selv om UDI leide inn eksterne radiografer
  • De mente at oppdraget måtte komme fra helsemyndighetene
Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold

Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Det står det i et brev NRK har fått tilgang til, sendt fra UDI til Justisdepartementet i 2019.

NRK har kontaktet sykehuset, som sier vurderingen ikke har endret seg.

Hva tenker UDI om at sykehuset ikke ønsker å delta?

Vi synes generelt det er uheldig at vi ikke får fulgt de nasjonale anbefalingene, sier Ingrid Olram, fagleder i UDI.

Hun legger til:

– Vi hadde gjerne sett at det radiologiske miljøet i Norge bidro til at vi kunne utføre undersøkelsene i tråd med de faglige anbefalingene

Står fast ved boikott av undersøkelsen

– Vi vil oppfordre de miljøene som nå ikke ønsker å bidra til at man kan få tatt begge disse bildene, til å bidra med det, sier Astrid Bergmål, som er statssekretær (Ap) i Justisdepartementet.

Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål

Astrid Bergmål, statssekretær i Justisdepartementet.

Foto: Virke Reiseliv

Legeforeningen sier at de holder på sitt standpunkt så lenge ny fagkunnskap ikke er lagt frem. Siden 2010 har de frarådet sine medlemmer å ta del i undersøkelsen.

Rådet for legeetikk kritiserte metoden i 2016.

– Vi stiller oss bak dette, sier Baber Qazi i Unilabs.

Heller ikke selskapet Evidia, tidligere kjent som Aleris røntgen, vil gi et tilbud.

– Vi anser metoden som unøyaktig og med manglende vitenskapelig grunnlag, sier administrerende direktør Arvid Austgulen.

Hei!

Takk for at du leser. Har du tips eller innspill til noe vi bør se nærmere på? Kontakt meg gjerne via boksen eller kryptert på Signal: 97668642. 

Vi har tidligere skrevet om Agathe (16) som ble borte lille nyttårsaften, 432 asylbarn som har forsvunnet, og om hvordan staten gjør aldersundersøkelser til tross for at de mangler viktig bilde