Hopp til innhold

Tre livstruende syke av influensa på Haukeland

– På intensivavdelingen har vi ikke hatt så mange så syke influensapasienter siden svineinfluensaepidemien i 2009, sier overlege.

Intensivavdeling Haukeland

TOTALT FIRE SMITTET: Det er ifølge overlege ved Haukeland, fire personer som er smittet av influensa på Haukeland. tre av dem er kritisk syke.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Ifølge overlege ved Haukeland universitetssykehus, Stig Gjerde, er fire personer innlagt med influensasykdom på Haukeland. Tre av dem er livstruende syke.

Gjerde forteller at dette er mennesker som i utgangspunktet er friske, og som ikke er i den gruppen som er anbefalt å vaksinere seg.

– Det er middelaldrende mennesker i 50-årene som stort sett er friske fra før, sier Gjerde.

Det var BT som først omtalte innleggelsene.

Ifølge overlegen har de smittede influensa type A – en sykdom som de fleste takler greit.

– Så er det noen få som blir mye sykere, uten at vi kan si hvorfor. De som ligger her har kommet her på grunn av lungesvikt. Når man blir kritisk syk, kan man få det som man kaller flerorgansvikt. Da kan sirkulasjon, lunge, nyrer og alt bli påvirket.

– Største antall smittet siden 2009

Ifølge Gjerde finnes det ingen spesifikk effektiv medisin mot influensa. Pasientene blir nå behandlet med Tamiflu.

Han legger til at dette er det største antallet influensapasienter som er innlagt samtidig, siden 2009. Men han forventer ikke at antallet vil øke ytterligere.

– Det er ikke noe som tyder på at dette vil utvikle seg, men vi er forberedt på å ta imot flere pasienter, sier han.

Overlege Stig Gjerde, Haukeland

FLERE KRITISK SYKE: Overlege ved Haukeland universitetssykehus, Stig Gjerde, forteller at det er tre kritisk syke som er smittet av influensa.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Ifølge en pressemelding fra Folkehelseintituttet (FHI) vil antallet influensapasienter som trenger intensivbehandling bli høyere i år enn i fjor.

«Det langvarige og kraftige utbruddet kan føre til at det totale antallet sykehusinnleggelser blir høyere enn i en gjennomsnittssesong. I tillegg ser det ut til at antallet influensapasienter som trenger intensivbehandling vil bli høyere enn i fjor», sier seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Ragnhild Tønnessen.

Middels til høy forekomst av influensasmitte i resten av landet

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet har det vært middels til høy forekomst av influensalignende sykdom over resten av landet de siste fire ukene. Hordaland er hardest rammet. Ifølge Gjerde er det likevel ikke grunn til bekymring.

– Det er et fåtall som havner hos oss, selv om det er flere enn vanlig. Noen voldsom grunn til bekymring er det likevel ikke. De fleste blir friske ganske greit, sier han.

Kartene under viser den rapporterte forekomsten av influensalignende sykdom fordelt på fylke de sist

HORDALAND HARDEST RAMMET: Ifølge tall fra Folkehelseintituttet er det Hordaland som er hardest rammet av influensasmitte. På den såkalte «Sykdomspulsen for influensaovervåking» topper Hordaland med 4,4 prosent på en skala som går fra 0 til 5,09, skriver BT.

Foto: Folkehelseinstituttet

Andelen influensasyke økte ifølge FHI i februar og utbruddet har nå nådd et toppnivå.

«Utbruddet har per 28.02.18 vart i ti uker og har vært av middels intensitet i over to måneder i strekk, med mange syke. Til sammenligning hadde forrige vinters utbrudd kun tre uker med middels intensitet. Hittil er det registrert flest smittetilfeller på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.»