Flere er alvorlig influensasyke i år

Det er mange alvorlig influensasyke, og antallet er økende. En smittevernlege tror man delvis kan skylde på en vaksine som ikke funker optimalt.

Influensavaksine

- Årets influensavaksine funker dårligere enn fjorårets, tror Aavitsland.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I løpet av 2018 har det aldri vært like mange influensasyke som det er akkurat nå.

– Vi kan ikke være sikre på at influensatoppen er nådd, sier Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet (FHI).

Øker fortsatt

Antall influensarelaterte sykehusinnleggelser er på et høyt nivå, har økt de siste ukene og er fremdeles i økning.

– Vi måler dette opp mot blant annet fjorårets sesong, og ser at det er flere som er innlagt på sykehus nå.

– De forrige sesongene har ikke vært like sterke. Det begynner å bevege seg mot en kraftig sesong. Det er litt igjen før hele landet har et høyt influensanivå, men noen regioner er veldig sterkt preget.

Mange prøver

Det er også enormt mange laboratorieprøver som viser influensasykdom i år, men Bragstad tror dette handler vel så mye om en forbedret forskningsteknikk og rutiner.

– Vi har aldri sett et så stort antall prøver bli analysert for influensa i Norge noensinne. Det er altavgjørende å ha slik diagnostikk. Alle disse tallene er med å forbedre fremtidige influensavaksiner. At vi har så gode dataer gjør at vi er en stor internasjonal bidragsyter for influensaovervåkningen.

Mener vaksinen kunne fungert bedre

– I vinter har Aust-Agder vært sent ute med vår influensasesong. Nå er den absolutt i gang for alvor. Sammen med Oslo-området er det vi som har høyest forekomst av influensa.

Det sier smittevern- og kommuneoverlege Preben Aavitsland. Han forklarer at influensatoppene varierer fra år til år, og at det er vanskelig å si hva dette skyldes.

Overlege Preben Aavitsland fra Nasjonalt folkehelseinstitutt

Preben Aavitsland er glad for at stadig flere tar influensavaksinen. Han oppfordrer alle til å vaksinere seg, og sier at vaksinen alltid beskytter, selv om den ikke utelukker muligheten for å bli syk.

Foto: Morten Holm / Scanpix

Aavitsland forteller at rundt en halv million nordmenn har tatt årets influensavaksine. Dette er flere enn tidligere.

– Vaksinen beskytter i år, men ikke like godt som i fjor. Årsaken til dette er at man må gjette seg frem til hvilke influensavirus som kommer og gir epidemien et halvt år senere. Denne gangen har de bommet litt, og dermed er ikke vaksinen like effektiv som den kunne vært.

– Det kan være årsaken til at årets influensaepidemi er litt sterkere enn tidligere, fortsetter han.

Fem tips mot influensa. Sesongens influensautbrudd har startet i alle landets regioner. Les mer om det her: https://www.nrk.no/trondelag/influensautbruddet-i-gang-over-hele-landet-1.13842402

Publisert av NRK Sørlandet Tirsdag 2. januar 2018

Mange borte fra jobb

– Jeg vil anta at de fleste større arbeidsgivere nå merker dette på arbeidsstyrken. Har man influensa, bør man være hjemme. Både av hensyn til deg selv og andre, sier Aavitsland.

Bragstad tror også at mange opplever tomme arbeidspulter.

– Det er mange som er influensasyke nå, og det merkes nok av sjefer rundt om i landet. Enten er folk hjemme med syke barn, eller så er de syke selv.

Karoline Bragstad

Karoline Bragstad forsker på influensa.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK