Større fare for brann i undersjøiske tunneler

Undersjøiske tunneler er kraftig overrepresentert i brannstatistikken, ifølge en ny risikoanalyse. – Det er det verste scenarioet man kan få, sier brannsjef i Bergen.

Bømlafjordtunnelen på E 39

OVERREPRESENTERT: Undersjøiske tunneler er overrepresentert i brannstatistikken. Her er den undersjøiske Bømlafjordtunnelen i Hordaland.

Foto: Roy Hilmar Svendsen

Anne Rygh Pedersen

SPESIELT UTSATT: Undersjøiske tunneler er spesielt utsatt for brann, sier Anne Rygh Pedersen i DSB.

Foto: Simon Solheim / NRK

– De undersjøiske tunnelene er spesielt brannutsatte fordi de ofte har veldig spesielle stigningsforhold, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

På landsbasis har vi cirka to branner i tunnel per måned. 44 prosent av tunnelbranner skjer i de fire prosent av tunnelene som har en stigningsgrad på mer en fem prosent.

– Disse forårsakes ofte av tunge kjøretøy, fordi langvarig og kraftig bremsing kan føre til varmgang og brann i motor og bremser, sier Rygh Pedersen til NRK.

Verste scenarioet

Tunnelbrann i Skatestraumtunnelen

TYKK SVART RØYK: Røyken sto ut fra Skatestraumtunnelen på fylkesveg 616 i Bremanger onsdag.

Foto: NRK.no-tipsar

Senest onsdag formiddag kolliderte en tankvogn med 16 500 liter bensin i fjellveggen i den undersjøiske Skatestraumtunnelen i Bremanger. Tunnelen har en stigningsgrad på ti prosent.

– Brann i tunnel er et av de verste scenarioene man kan få. Det er krevende for mannskapene som skal rykke ut, fordi det er så ekstremt vanskelige forhold å jobbe under, sier Brannsjef i Bergen, Johnny Breivik.

I Norge er det 33 undersjøiske tunneler. Bømlafjordtunnelen i Hordaland har en stigningsgrad på nesten ni prosent.

Breivik sier at de jobber kontinuerlig med forebyggende tiltak mot brann i tunnel.

– Vi har mange tunneler i Bergen og har et økt fokus på brannsikkerhet, men man kan aldri ha en beredskap som takler alt, så det gjelder å være best mulig forberedt før uhellet er ute.

Trenger mer kunnskap

Johnny Breivik

KREVENDE: – Brann i tunnel er ett av de mest krevende oppdrag brannmannskaper kan få.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Statens Vegvesen har ansvaret for å sikre tunnelene mot brann. Brannsjefen mener det er viktig å få et større fokus på brannsikkerhet i norske undersjøiske tunneler.

– Vi vil sikkert få flere slike hendelser i fremtiden, og da er det er viktig at vi får kunnskap om hvordan vi skal håndtere slike situasjoner på en best mulig måte.

Rygh Pedersen i DSB mener sikkerheten i norske tunneler ikke er tilfredsstillende.

– Vi kan aldri si oss fornøyd med sikkerheten, men vi må gjøre det vi kan for å gjøre det så sikkert som mulig for publikum å ferdes der.

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens Vegvesen er uenig og mener sikkerheten er god.

– Sikkerheten kan alltids bli bedre, men sikkerheten er god nok. Det er trygt for folk å ferdes i alle tunneler i Norge, selv de med høy stigningsgrad.