Hopp til innhold

Stor brannfare i norske lynglandskap: Krever opprydning etter Sotra-brannen

Flere store lyng- og skogbranner i Norge knyttes til dårlig vedlikehold, slår SSB fast. Sotra-brannen i sommer skapte enorme ødeleggelser. Nå vil beredskapssjefen ha fokus på opprydning i inn- og utmark.

Hus står i full fyr under gressbrann i Øygarden

MISTET ALT: Brannen på Sotra krevde ett hus og en hytte og truet flere boligområder. Over 400 hus ble evakuert.

Foto: Bergen Brannvesen

Det kom frem etter under fredagens evalueringsmøte om samarbeidet mellom de ulike aktørene under storbrannen, i Øygarden rådhus.

Deres inntrykk er at samarbeidet under brannen fungerte godt, nå vil de rette større fokus på forbygging av nye potensielle storbranner.

– Ingen liv gikk tapt. Det var tragisk at et hus brant ned, men ingen sivile ble skadet. Det kunne gått mye verre, sier fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand i Vestland.

Brannen på Sotra krevde ett bolighus, en hytte og la flere titalls kvadratkilometer øde.

Det tok lang tid før brannmannskapet fikk kontroll på brannen, og mens den herjet ble over 400 boliger ble evakuert.

Ingen sivile ble alvorlig skadet.

Dette er langt fra den første storbrannen på Sotra. Mye vind og karrige forhold gjør slukningsarbeid vanskelig i området.

Like etterpå blir familien Bazou evakuert

SPREDTE SEG RASKT: Storbrannen beveget seg svært raskt i det knusktørre terrenget og truet flere boligfelt. Det tok lang tid før brannmannskapet fikk kontroll.

Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Stor brannfare

Sotra, og andre delvis gjengrodde lyngheier utgjør en stor brannfare i det norske kystlandskapet, viser en rapport fra SBB fra august i år.

Lyngbrannene på Frøya og Flatanger i 2014, flere storbranner i 2018 og Sotra-brannen i 2021, knyttes alle til slike landskap der det finnes lett antennelig materiale som dødt gress, gammel lyng, og einer- og skog.

Rydding og vedlikehold i disse områdene vil kunne redusere faren for storbranner, slår rapporten fast.

Det ønsker Stensvand at Vestland skal bidra til.

– Her er det mange aktører som må ta ansvar: kommunen og grunneiere som forvalter inn- og utmark må snakke sammen om bedre å skjøtte landskapet, sier Stensvand.

fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand i Vestland

FOREBYGGING: fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand i Vestland, mener det bør fokuseres mer på forebygging av storbranner på Sotra.

Foto: NRK Vestland

– Ikke bygget for en slik hendelse

Seksjonssjef Jarle Hestad i Øygarden brann og redning, var innsatsleder for brannmannskapene under Sotra-brannen.

– Dette var en kjempehendelse som brannvesenet egentlig ikke er bygget for. Vi skal gå ut, gjøre jobben og dra hjem. Her ble vi gående i to uker. Det er ikke sikkert vi har styrken til å gjøre en slik jobb lokalt, så da må vi samarbeide enda bedre regionalt, sier Hestad og legger til:

– Det gikk bra. Det var muligheter for at denne brannen kunne blitt en større katastrofe. Min sympati går ut til de som mistet huset sitt og de i innsatsstyrken som ble skadet, sier Hestad.

Syv brannfolk ble skadet under brannen. Det går bra med alle nå, forsikrer han.

– De havnet på sykehus fordi de gjorde en formidabel innsats under brannen. De ble røykskadet og utmattet etter å ha havnet i veldig krevende situasjoner, sier Hestad.

– Det ventes mer ekstremvær, og med det flere ekstreme hendelser i fremtiden – hva tenker du om det i et område det er vanskelig å operere i?

– Denne brannen kan være et forvarsel på hva som kan komme. Hele Vestland er vanskelig å operere i med fjell- og fjordlandskap. Vi har ressursene til å takle det, men vi må bli enda bedre koordinert for å kunne forsvare befolkningen best mulig, sier Hestad.

Øygarden pk jarl hestad

JOBBET PÅ SPRENG: Seksjonssjef Jarle Hestad i Øygarden brann og redning, jobbet timevis under krevende forhold som innsatsleder for brannmannskapene.

Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK