Står fast på løftet om midlar til kystvegen

Noralv Distad (H) vil gjerne bli fylkesordførar. Han vil også gje 200 millionar til planlegging av kystvegen og flytte russefeiringa til etter 17. mai.

Utspørjing av Sogn og Fjordanre Høgre

SVARA FOR SEG: Erlend Blaalid Oldeide (t.v.) hadde i dag med seg Noralv Distad frå Høgre i den siste utspørjinga i denne valkampen.

Vallogo

«Det prosjektet blir nok ikkje prioritert no ...»

Om at Høgre vil ha ny stamveg frå Årdal til Dombås

«Det løftet står fast»

Om at Høgre sitt løfte om 200 mill til planlegging av kystvegen

«Vi hadde eksamen, etter det hadde vi russefeiring. Sogn og Fjordane kan bli eit prøvefylke»

Om at Høgre vil flytte russefeiringa til etter 17. mai

«Vi kan ikkje dra dette ut i rein parodi»

Om fritt skuleval og elevstyring av tilbod i vidaregåande skule

«Vi ønskjer å oppretthalde alarmsentralen i Florø»

Noralv Distad (H) vil også ha eigen politisentral i fylket

«Vi må sjå kritisk på administrasjonen»

Om at Høgre ikkje vil kutte i skulestrukturen i fylket

«Eg er optimist, eg har framtidstru på Sogn og Fjordane»

Om kvifor han bør få fornya tillit på fylkestinget